Arkitekturpolitik

I det seneste år er der arbejdet på en arkitekturpolitik for Hillerød Kommune, som nu har været i offentlig høring

Hvad er arkitektur? Og hvad skal en arkitekturpolitik egentlig bruges til? Hvad kendetegner en god by og et godt byrum? Det var nogle af de spørgsmål, der blev drøftet på det inspirationsmøde, der blev holdt om Hillerød Kommunes nye arkitekturpolitik i efteråret 2018.

Hillerød Kommune er rig på både historie og udvikling, og det er vigtigt, at vi sikrer et samspil mellem bevaring og nybyggeri og mellem by og landskab.

Gennem det seneste år har Hillerød Kommune arbejdet med en arkitekturpolitik. Fagfolk og borgere er blevet spurgt, og et udkast til arkitekturpolitik har været i offentlig høring frem til den 6. januar 2020.

Se udkast til Arkitekturpolitik - Ny kraft til byliv her

Se forslag til Arkitekturscreening - Pejlemærker for kvalitet i arkitekturen her

 

 

Processen

Arbejdet med arkitekturpolitikken er inddelt i fire faser:  

Fase 1 blev skudt i gang med inspirationsmødet, hvor oplæg om arkitektur, erfaringer fra andre kommuner og ideer fra borgere bidrager til et godt referencegrundlag at arbejde ud fra.

I fase 2 skal det konkretiseres, hvad Hillerøds arkitekturpolitik skal indeholde, og der udarbejdes et udkast til arkitekturpolitikken.

I fase 3 skal udkast til arkitekturpolitikken debatteres blandt borgere og interessenter.

I fase 4 samles der op på debatten og nye ideer indarbejdes i arkitekturpolitikken.

Se procesplanen her 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her