Bynatur

Naturen stopper ikke ved bygrænsen. Strategi for bynatur i Hillerød Kommune skal skabe blomstrende byer med plads til naturen.

Der er et stort ønske om, at byerne i Hillerød skal blomstre, og at naturen i byerne får bedre plads. Blandt mulighederne er omlægning af arealer til mere artsrigdom og naturpræget drift. Hillerød Kommune ønsker at gå foran på egne arealer.

I Hillerød er bynatur en del af vores identitet. Frederiksborg Slot med omgivende sø og historiske parkanlæg er bynatur af høj international klasse, og i vores kommuneplan er de store landskabskiler Slotskilen, Kjeldsvangkilen og Præstevangskilen hjørnestenen i at skabe forbindelse fra bycenteret til den af Unesco udpegede verdensarv i parforcejagt landskaberne i Gribskov og Store Dyrehave.

Strategi for bynatur understøtter Hillerød Kommunes arbejde for at opfylde FN verdensmål nr. 11 Bæredygtige Byer og Lokalsamfund, nr. 15 Livet på Land og nr. 17 Partnerskaber for handling, ved at øge biodiversiteten i byområder og inddrage borgere og foreninger.

Strategi for bynatur skal danne det konkrete afsæt for implementering af mere natur i byområder i Hillerød Kommune med henblik på, at skabe en mere grøn og oplevelsesrig by. En by med en varieret flora og fauna til glæde for alle der færdes i Hillerød by og kommunens øvrige bysamfund.

Se Strategi for mere bynatur i Hillerød her

I august 2019 afholdt Natur, Miljø og Klimaudvalget en workshop for borgere og foreninger om bynatur og grøn drift.
Som et resultat af Workshoppen er der identificeret pejlemærker og fokusområder, der anvendes på såvel det strategiske niveau samt ved konkrete indsatser:

Pejlemærker/fokusområder:

  • Sundhed og biodiversitet
  • Bymiljø landskabsarkitektur
  • Biodiversitet og formidling/undervisning
  • Partnerskaber og biodiversitet

Dokumenter og materialer

Opsamling fra workshop om bynatur og grøn drift den 29. august 2019

Øvelse 1 - Hvorfor er bynatur vigtig for dig - alle svar fra workshop

Øvelse 2 - Dialog om indsatser for bynatur - alle svar fra workshop

Øvelse 3 - Hvordan bør vi vedligeholde de grønne kommunale områder i fremtiden - alle svar fra workshop

 

Nyheder om bynatur

Kommunen lader græsset gro for naturens skyld

Porten til Nationalpark Kongernes Nordsjælland

80 køer holdt flyttedag

Vi lader græsset gro

Nattergalen og gøgen er kommet

Køerne kommer på græs i Kjeldsvang

Vandrefalken hersker over Hillerød

Skoleelever sår et frø for fremtiden

Workshop om bynatur august 2019 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her