Klimastrategi for Hillerød Kommune

Hillerød Kommune har vedtaget en klimastrategi. Strategien har titlen ’Sammen om klimaet’ og er vedtaget af byrådet sammen med en klimahandleplan for de første 2 år.

Hillerød Kommune har i mange år gennemført tiltag med henblik på at begrænse CO2-udslippet. Blandt andet gennem målrettet energirenovering i de kommunale bygninger, renovering af gadebelysning og udskiftning til LED belysning og meget mere. Den nye klimastrategi bygger videre på det arbejde og de resultater, som allerede er opnået.

Klimastrategien sætter en vision og retningen for, hvordan vi sammen skal begrænse udledningen af drivhusgasser væsentligt i de kommende år.

Se Klimastrategi for Hillerød Kommune - SAMMEN OM KLIMAET her

Se Handleplan 2020-21 for Klimastrategi for Hillerød Kommune her


Klimastrategien har følgende vision:

  • at Hillerød Kommune, betragtet som geografisk enhed, har en fossilfri el- og varmeforsyning i 2035
  • at Hillerød Kommune, betragtet som geografisk enhed, har en fossilfri transportsektor i 2050
  • at Hillerød Kommune fortsat arbejder med at begrænse CO2-udslippet fra kommunen betragtet som virksomhed
  • at Hillerød Kommune arbejder for at skabe fokus på klimaforebyggelse sammen med borgerne og virksomhederne i en fortsat grøn og klimavenlig omstilling.

Visionen understøttes af 4 fokusområder:

  1. Fossilfri forsyning
  2. Klimavenlig transport
  3. Sammen om klima
  4. Ressourcebevidst kommune.

De 4 fokusområder indeholder i alt 12 strategiske indsatsområder.

I arbejdet med strategien har både borgere og virksomheder deltaget, blandt andet på workshops og med høringssvar. Der blev indsendt 11 høringssvar til forslaget til klimastrategien. Resume af høringssvarene kan ses i høringsnotatet nedenfor.

Se høringsnotat til Klimastrategi for Hillerød Kommune her

 

Materiale fra workshops omkring ny klimastrategi

I forbindelse med processen omkring den nye klimastrategi har der været afholdt to workshops. Se opsamling og øvrigt materiale her:

Borgermøde den 16. maj 2019 på Hillerød Rådhus

Opsamling borgermøde om klimastrategi

Invitation/program borgermøde om klimastrategi

Oplæg om klimastrategi borgermøde

Afskriv af posters produceret på borgermødet

Afskriv af postkort indleveret på borgermødet

 
Erhvervsmøde den 19. juni 2019 hos C4 Videnscenter

Opsamling erhvervsmøde om klimastrategi

Invitation/program møde med erhvervslivet om klimastrategi

Afskriv af posters produceret på erhvervsmødet

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her