VVM - Vurdering af virkninger på miljøet

Flere forskellige erhvervsprojekter er omfattet af regler om VVM - Vurdering af Virkninger på Miljøet. Det betyder, at kommunen skal foretage en forudgående vurdering af projektet, inden det kan realiseres

VVM-anmeldeskema

Vurdering af Virkningen på Miljøet, eller som det ofte er forkortet VVM, henviser til reglerne der gælder for en række bygge- og anlægsprojekter, som kan have en væsentlig påvirkning på miljøet. Disse projekter kan kun gennemføres, når der er lavet en VVM-redegørelse.

VVM-redegørelsen giver en samlet beskrivelse af et projekt og konsekvenserne for miljøet. Formålet med VVM er at give det bedst mulige grundlag for både en offentlig debat og for den endelige politiske beslutning om projektet.

VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, vil der være en offentlig høring. Her kan borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder komme med forslag og idéer til, hvilke miljøpåvirkninger, der særligt ønskes undersøgt i VVM-redegørelsen, samt om der er alternative forslag til projektet, der skal undersøges.

Reglerne for VVM fremgår af Miljøministeriets VVM-bekendtgørelse.

Visse projekter er altid VVM-pligtige. For andre projekter afgør kommunen ved såkaldte VVM-screeninger, om konkrete projekter er VVM-pligtige eller ej. Screeninger er enten selvstændige afgørelser eller indgår som en del af kommunens godkendelse eller tilladelse til projektet. Kommunens afgørelser om VVM offentliggøres og kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.


Hvilke anlægstyper er VVM-pligtige

I Bilag 1 til bekendtgørelsen er der en liste over anlægstyper, der altid vil udløse en VVM, hvilket indebærer udarbejdelse af en VVM-redegørelse for eventuelle tænkelige miljøpåvirkninger af et projekt, samt en VVM-tilladelse med angivelse af rammer og betingelser for anlægget.

Anlægstyper, der muligvis kan have en væsentlig miljøpåvirkning, er optaget på bekendtgørelsens Bilag 2. For anlægstyper på Bilag 2 skal der gennemføres en screening for at afklare, hvorvidt et projekt vurderes at kunne have væsentlige miljøpåvirkninger, der udløser VVM eller vurderes ikke at have væsentlige miljøpåvirkninger, og derfor kan gennemføres uden VVM.

Bekendtgørelsens Bilag 3 opstiller kriterier for vurderingen af et projekt, screeningen.
Bygherrer til projekter for anlæg, der kan være omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 eller 2, skal anmelde projektet til VVM-myndigheden, der i de fleste tilfælde er kommunen, ved at benytte et anmeldelsesskema, der udfyldes og returneres digitalt til Kommunen. Anmeldeskemaet svarer til bekendtgørelsens Bilag 5.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS