Spring menu over

Vi oplever rekrutteringsudfordringer på en række centrale velfærdsområder, og udfordringerne forventes at blive forstærket i de kommende år med større ældreårgange og stigende børnetal.

Gennem vores uddannelser vil vi styrke rekrutteringsgrundlaget, og det gør vi ved strategisk at arbejde på at:

 1. bidrage til at gøre uddannelserne mere attraktive for studerende og tiltrække tilstrækkeligt med studerende til uddannelserne
 2. øge rekrutteringen af relevante nyuddannede kandidater inden for forskellige fagområder
 3. sikre, at vores elever og studerende har et højt niveau, så vi kan fastholde/fastansætte dem efterfølgende.

Vi arbejder med en dynamisk uddannelsesstrategi, der løbende rammesætter, hvordan Hillerød Kommune kan etablere et fælles fokus og skabe forudsætninger for samarbejde om planlægning og gennemførelse af gode uddannelsesforløb med høj kvalitet.

6 strategiske indsatsområder

Vi har særligt fokus på 6 strategiske indsatsområder:

Uddannelse og opkvalificering af praktikvejledere

Hillerød Kommune har som fælles mål:

 • At alle praktikvejledere opnår uddannelse som vejleder eller opnår en tilsvarende faglig kompetence som vejleder

At der er et tilstrækkeligt antal praktikvejledere med faglig indsigt til alle faggrupper.

Grundig og systematisk onboarding og fastholdelse af studerende og nyuddannede medarbejdere

Hillerød Kommune har som fælles mål:

 • At alle elever og studerende tilbydes et struktureret introduktions-/onboardingforløb
 • At der sættes ressourcer af til at sikre en veltilrettelagt og gennemført introduktion til arbejdspladsen, fagområdet og organisationen til både studerende og nyansatte
 • At have fokus på ledelsesansvaret for introduktion af elever, studerende og nye medarbejdere.

Ledelsesopmærksomhed på studerende

Hillerød Kommune har som fælles mål:

 • Lederen prioriterer og involverer sig i udviklingen af elever og studerende
 • Lederen har ansvar for, at der skabes et godt læringsmiljø for elever, studerende og ansatte
 • Lederen sikrer, at ansvar for uddannelsesopgaven er tydelig for medarbejderne, og at ressourcepersoner har den nødvendige tid og ressourcer til at lykkes med opgaven.

Kvalitet i uddannelser både på skolen og i praktikken

Hillerød Kommune har som fælles mål:

 • Et tættere samspil mellem skole og praktik, der kan sikre, at undervisningen på skolen i større udstrækning afspejler praksis på de kommunale arbejdspladser
 • At intentionerne i gældende og nye uddannelses- og studieordninger bliver implementeret på praktikstederne
 • At den viden, elever og studerende kommer med, formidles videre ud på arbejdspladsen
 • At vores faste personale løbende opdateres på den nyeste viden og metoder, der undervises i på studierne
 • At elever og studerende bidrager til arbejdspladsens drøftelser af praksis med fokus på læring, feedback mv.

 Efter- og videreuddannelse i forhold udvikling i kerneopgaven

Hillerød Kommune har som fælles mål:

 • At tilbyde efter- og videreuddannelse til vores medarbejdere, eksempelvis igennem en jobrotationsordning.
 • At planlægge tværgående udviklingsaktiviteter inden for et eller flere fagområder.

Branding

Hillerød Kommune har som fælles mål:

 • Vi holder og deltager ved ’åbent-hus ’-arrangementer.
 • Vi benytter os af digitale medier (hjemmeside, div. sociale medier).
 • Vi fortæller de gode historier gennem vores medarbejdere og de materialer, der repræsenterer os offentligt.

Du kan læse Hillerød Kommunes aktuelle uddannelsesstrategi via linket nedenfor. 

Uddannelsesstrategi for Hillerød Kommune

Hillerød Kommune - logo