Spring menu over

I arbejdet med udviklingen af strategien, er der blevet nedsat en referencegruppe bestående af repræsentanter fra pårørende- og psykiatriorganisationer (udpeget af Udsatterådet), en ung bruger fra Værestedet og Trollepunktet samt kommunen. Gruppen har været med til at planlægge byrådets temamøde, komme med forslag til indhold og har også været med til at identificere de fire fokusområder. Derudover har der været møder, hvor forslag til fokusområder er blevet drøftet med blandt andre Udsatterådet, Handicaprådet, Psykiatrisk Center Nordsjælland mv. Strategien er bygget om fire fokusområder.

I Hillerød Kommune vil vi

  • møde det hele menneske
  • understøtte forbundethed og fællesskaber
  • skabe sammenhængende forløb
  • sætte tidligt ind med effektfulde metoder.

Fokusområderne understøtter tilsammen realiseringen af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien til gavn for borgere, som har psykiske lidelser og behov for støtte fra kommunen.

Borger- og Socialservice

Telefontider
Mandag-onsdag 10 - 14
Torsdag 12 - 17
Fredag 10 - 12
Hillerød Kommune - logo