Spring menu over

Hillerød Byråd vedtog i 2015 en vision for hvilken fremtid de ønsker for Hillerød Kommune.

Visionen har fået navnet Læring og Livskraft og har seks centrale temaer:

  • Natur og grønt liv
  • Fremtidens boliger og byliv
  • Aktive fællesskaber og kulturliv
  • Lifescience, beskæftigelse og erhvervsliv
  • Science og uddannelsesliv
  • Sundhed, bevægelse og aktivt liv.
Hillerød Kommune - logo