Spring menu over

Hillerød Kommune har i mange år gennemført tiltag med henblik på at begrænse CO2-udslippet. Blandt andet gennem målrettet energirenovering i de kommunale bygninger, renovering af gadebelysning og udskiftning til LED belysning og meget mere. Klimastrategien bygger videre på det arbejde og de resultater, som allerede er opnået.

Klimahandleplan for hhv. 2020-21 og 2022-23

I forbindelse med klimastrategien er det besluttet, at der løbende skal arbejdes med klimahandleplaner, der beskriver konkrete projekter og aktiviteter. Den første klimahandleplan 2020-21 er godt i gang med at blive realiseret og i august 2021 blev den næste handleplan for 2022-23 vedtaget.

Der følges op på klimahandleplanerne med en status én gang om året.

Klimastrategiens vision

  • at Hillerød Kommune, betragtet som geografisk enhed, har en fossilfri el- og varmeforsyning i 2035
  • at Hillerød Kommune, betragtet som geografisk enhed, har en fossilfri transportsektor i 2050
  • at Hillerød Kommune fortsat arbejder med at begrænse CO2-udslippet fra kommunen betragtet som virksomhed
  • at Hillerød Kommune arbejder for at skabe fokus på klimaforebyggelse sammen med borgerne og virksomhederne i en fortsat grøn og klimavenlig omstilling.

Visionen understøttes af 4 fokusområder:

  • Fossilfri forsyning
  • Klimavenlig transport
  • Sammen om klima
  • Ressourcebevidst kommune.

De 4 fokusområder indeholder i alt 12 strategiske indsatsområder.

Borgere og virksomheder har deltaget i arbejdet med strategien, blandt andet på workshops og med høringssvar.

På baggrund af workshops og høringssvar er der udarbejdet et idekatalog, som du kan se her

Klima

By og Miljø
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Husk altid at bruge Digital Post, hvis du skriver noget om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo