Spring menu over

Til handicappolitikken er der tilknyttet en handleplan, der skal omsætte politikkens ambitioner til konkrete handlinger. Handleplanen for 2020-2022 er indsat i politikken, så det hele er samlet i ét dokument. Der er i 2021 lavet en status på handlingerne i handleplanen.

Handicappolitikken er godkendt 2019, og handleplanen er gældende 2020-2022.

Handicappolitikken har følgende temaer som omdrejningspunkt:
- Samarbejde og forventningsafstemning
- Trivsel, læring og udvikling
- Uddannelses- og arbejdsliv
- Tilgængelighed
- Fællesskaber og sundhed

Hillerød Kommune - logo