Spring menu over

Handicappolitikken er godkendt 2019 og blev efterfulgt af en handleplan, der var gældende for 2020-2022. I 2023 er der i samarbejdet med interessenter udarbejdet en strategi, der – med udgangspunkt i handicappolitikkens ambitioner - skal sætte retning for de kommende års arbejde. Du kan både læse politikken og strategien i dokumentet i linket. I 2024 kommer bliver der tilføjet en handleplan.

Handicappolitikken har følgende temaer som omdrejningspunkt:
- Samarbejde og forventningsafstemning
- Trivsel, læring og udvikling
- Uddannelses- og arbejdsliv
- Tilgængelighed
- Fællesskaber og sundhed

Hillerød Kommune - logo