Spring menu over

Formålet med ejerstrategien er at fastlægge byrådets strategiske retning for Hillerød Forsyning.

Strategien består af to selvstændige men sammenhængende dokumenter:

  • Ejerstrategien, hvori Hillerød Kommune formulerer overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af forsyningen og fastsætter særlige fokuspunkter for Hillerød Forsynings strategiske udvikling set i sammenhæng med Hillerød Kommunes overordnede vision og vedtagne politiske mål.
  • Samarbejdsaftalen, som indeholder konkrete retningslinjer for samarbejdet mellem byrådet og forsyningen.

Ejerstrategien er godkendt af Hillerød Byråd den 16. december 2020.

Ejerstrategi for Hillerød Forsyning

Hillerød Kommune - logo