Spring menu over

Sådan kan du bruge Hillerød Seniorråd

I Hillerød Seniorråd beskæftiger vi os med emner, der er relevante for ældre mennesker i kommunen. Det gør vi bl.a. ved at give idéer og forslag til kommunens arbejde, ved at tage spørgsmål op og ved at give viden og input til politikerne i kommunen om ældre borgeres livsvilkår.

Du er altid velkommen til at ringe til os for at høre mere om, hvad vi laver, og hvad du kan bruge os til. Det kan fx være hvis:

  • du har en sag, du gerne vil have, vi tager op i forhold til politikere og forvaltning
  • du gerne vil invitere os med til et arrangement eller et møde, hvor du mener, at det er relevant, at vi er repræsenteret

Vi kan kun behandle sager af almen interesse og ikke sager, der handler om enkelte borgere eller pårørende.

Vi er 8 medlemmer, der er valgt for perioden 2022-2025. Vi brænder alle for borgernes rettigheder og muligheder. Vi er partipolitisk neutrale, frivillige og uafhængige af organisationer, og det er en forudsætning for det gode samarbejde med borgerne, politikerne og kommunens forvaltning.

Seniorrådet er konstitueret på følgende måde:

  • Niels-Peter Thoms, formand
  • Kirsten Blæsgaard Svendsen, næstformand
  • Niels Bang-Ebbestrup
  • Knud List Larsen
  • Mariane Petersen, sekretær
  • Jan Yde
  • Harald Knudsen
  • Lasse Asp

Som seniorråd beskæftiger vi os med emner, vi finder relevante for ældre borgere i Hillerød, og som vi gerne vil prioritere.

Rådgivere for politikerne

Vi fungerer som rådgivere for lokalpolitikerne om de ældre borgeres forhold. Det kan fx være på områder som omlægning af busruter, valg af leverandør af hjælpemidler, maden på plejehjem og hvordan kommunen bedst bruger penge på ældreområdet.

Der er omkring 13.000 mennesker over 60 år i Hillerød.

Vi skal høres i sager der handler om ældre

Seniorrådet skal høres, når byrådet behandler forslag og emner, der vedrører de ældre borgere i Hillerød Kommune, og der er derfor et samarbejde mellem Hillerød Seniorråd, forvaltningen og politikerne.

Vi engagerer os lokalt og samarbejder på tværs af kommuner

Vi engagerer os i relevante udvalg og råd, og samarbejder bl.a. med lokale ældreorganisationer, med ældre- og seniorrådene i de andre nordsjællandske kommuner og med regionsældrerådet. Vi er medlem af Danske Ældreråd, der er landssammenslutning for de 98 ældre- og seniorråd i landet.

Alle danske kommuner har et seniorråd. De er demokratisk valgt og ikke-politiske.

Der er valg til seniorrådene hvert 4. år samtidig med valg til kommune- og regionsråd, og næste valg er i 2025, for perioden 2026-2029.

Hvis du er fyldt 60 år og bor i Hillerød, kan du stille op og stemme til seniorrådsvalget.

Hillerød Seniorråd

Kirsten Blæsgaard Svendsen, næstformand

Telefontid:

Hver mandag kl. 16-19

Ældre og Sundhed

Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Hillerød Kommune - logo