Spring menu over

Hvad er Hillerød Seniorråd?

Hillerød Kommunes Seniorråd består af 9 medlemmer. Medlemmerne er valgt ved direkte valg for perioden 2022-2025.

Hvis du bor i Hillerød Kommune og er fyldt 60 år, kan du opstille og stemme ved valget til Hillerød Seniorråd.

Hillerød Seniorråd er din samarbejdspartner i forhold til Hillerød Kommune, dens medarbejdere og kommunalpolitikere.

Etableringen af Seniorrådet er lovbestemt, og af loven fremgår det bl.a., at Seniorrådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål, og at byrådet skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Ved Byrådets godkendelse den 27. april 2021, ændrede Hillerød Ældreråd navn til Hillerød Seniorråd.

Medlemmer af Hillerød Seniorråd pr. 1. januar 2022

 • Iben Dupont, formand 
 • Kirsten Blæsgaard Svendsen, næstformand
 • Helle Østergaard Olsen
 • Niels Bang-Ebbestrup
 • Knud List Larsen
 • Lene Hvirgelholm
 • Niels-Peter Thoms, kasserer
 • Mariane Petersen, sekretær
 • Carsten Andersen, suppleant til sekretærfunktionen
 • Jan Yde, suppleant
 • Harald Knudsen, suppleant
 • Lasse Asp, suppleant

Hillerød Seniorråd

Ønsker du at kontakte Hillerød Seniorråd?

Telefontid:

Hver mandag kl. 16-19

Ældre og Sundhed

Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo