Spring menu over

Handicaprådet beskæftiger sig bl.a. med udvikling af kommunens handicappolitik, hvordan byen er tilgængelig for borgere med handicap og rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Handicaprådet afgiver bl.a. høringssvar i sager, der har betydning for borgere med handicap og deltager i forskellige arbejds- og følgegrupper.

Hillerød Handicapråd består af 8 medlemmer: 4 medlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer (DH) og 4 medlemmer udpeget af Byrådet; 2 byrådsmedlemmer og 2 ansatte i forvaltningen. Byrådet har den 24. januar 2022 godkendt sammensætningen af Handicaprådet for perioden 2022-25.

 Medlemmer  Personlig stedfortræder
Michael Davidsen, DH, Dansk Blindesamfund Birthe Lundsteen, DH
Mogens Kragh Hansen, DH, Muskelsvindfonden Vibeke Pagh, DH, Scleroseforeningen
Tina Larstrup, DH, Landsforeningen Autisme  Hanne Gravgaard, DH
Lene Lundsager, DH, UlykkesPatientForeningen Der er ikke udpeget stedfortræder
Lars Bøgelund Elbrandt, Hillerød Byråd Thomas Brücker, Hillerød Byråd
Tina Lyhne, Afdelingschef, Borger- og Socialservice Ann-Sofie Enemark, Sektionsleder, Socialfaglig Enhed
Anja Hededal, Afdelingschef, Familier og Sundhed Lene-Line Stentoft - Sektionsleder (pr. 1.3) Familier og Sundhed
Nikolaj Asschenfeldt Vandrup, Sektionsleder Ejendomme Maja Schmidt Jensen, Sektionsleder, Ældre og Sundhed

Kontakt
Kontakt Handicaprådet ved at sende en mail til Handicaprådets sekretariat i Borger- og Socialservice via kontaktboksen.

Her kan du læse Handicaprådets årsberetninger, referater og vedtægter

denne side finder du vej til Handicaprådets dagsordener og referater. Klik på den røde boks "Dagsordener og referater" og søg på Handicaprådet.

Læs den seneste og nugældende vedtægt for Hillerød Handicapråd

Lovgrundlaget for Handicaprådet

Borger- og Socialservice

Telefontider
Mandag-onsdag 10 - 14
Torsdag 12 - 17
Fredag 10 - 12
Hillerød Kommune - logo