Demens

Har du tegn på demens eller er du pårørende til en, der har? Læs mere her om, hvilke muligheder der er i Hillerød Kommune for at få vejledning og støtte.

Pjece: Når hukommelsen svigter - Tilbud til mennesker med demens og deres pårørende 

Hvad er demens?

 Demens er betegnelsen for en række symptomer, som kan skyldes forskellige sygdomme i hjernen. En demenssygdom medfører svækkelse og tilbagegang af mentale funktioner. Ofte vil den demensramte eller pårørende lægge mærke til:

 • Svigtende korttidshukommelse
 • Svigtende koncentrationsevne
 • Forringet orienteringsevne
 • Forringet evne til at formulere sig
 • Forandringer i humør og adfærd

Demens har intet at gøre med aldringsprocessen i sig selv. Demens optræder hyppigst hos ældre, men ses også hos yngre mennesker, der stadig er på arbejdsmarkedet.

Med en voksende andel ældre borgere i befolkningen berører demens stadig flere pårørende - både unge og ældre.

Hvis du selv har symptomer, eller dine pårørende har bemærket nogle af disse symptomer, så kontakt din praktiserende læge eller kommunens demenskonsulent.

Undersøgelser og behandling

 Hvis du selv eller dine nærmeste oplever forandringer, som ligner demenssymptomer, bør I altid kontakte jeres praktiserende læge.

Lægen vil afklare, om symptomerne skyldes andre sygdomme end demens, sygdomme som kan behandles og kureres. Demenslignende symptomer kan fx skyldes depression, stress, vitaminmangel, væskemangel, infektioner mv.

Hvis de indledende undersøgelser tyder på en demenssygdom, vil lægen henvise til nærmere udredning på hospitalet. Diagnosen er vigtig, fordi nogle demenssygdomme - men ikke alle - kan behandles medicinsk. Behandlingen kan ikke helbrede sygdommen, men mildne symptomerne.

Demensdiagnosen kommer ofte som et chok for familien. Det er vigtigt at være opmærksom på, at I kan få brug for professionel støtte og rådgivning allerede i denne tidlige fase.

Hvis I henvender jer til lægen tidligt i forløbet for at blive udredt, kan I begynde den rette behandling. Det skaber de bedste forudsætninger for et godt forløb og en bedre livskvalitet med sygdommen.

Hvor kan du hente hjælp og vejledning?

Hvis du eller en i din familie er ramt af en demenssygdom eller har symptomer på demens, er der i Hillerød Kommune en række tilbud, der kan være relevante for jer.

 • Dagtilbud
 • Praktisk og personlig hjælp
 • Aflastning til pårørende
 • Plejeboliger for personer med en demenssygdom

Det er kommunens visitations-team, der vurderer, hvilke tilbud, den enkelte har behov for, med baggrund i lovgivning og kommunens kvalitetsstandarder. Du er altid velkommen til at kontakte Visitation og Hjælpemidler for at høre mere om dine muligheder.

 • Individuel vejledning
 • Information om de forskellige tilbud i kommunen
 • Vejledning, bl.a. om juridiske forhold
 • Orientering om relevante hjælpemidler
 • Hjemmebesøg af demenskoordinator

Kontakt demenskonsulenten, hvis du vil høre mere om disse tilbud.

Rådgivnings- og aktivitetscenter – Demensvenligt Nordsjælland

Rådgivnings- og aktivitetscenteret er et tværkommunalt center, hvor der udbydes rådgivnings- og aktivitetstilbud til borgere med demens og deres pårørende, som er bosat i og omkring Hillerød.

Centeret har tilbud geografisk spredt i Nordsjælland.

Læs mere om de enkelte tilbud på Demensvenligt Nordsjællands hjemmeside

Aktiviteter

Demenscafé

Demenscafé er et tilbud til mennesker med hukommelsesbesvær eller demenssygdom, og til ægtefæller, familie og venner til mennesker med demens. Her kan du nyde et afslappet samvær og møde andre i samme situation. Vi mødes i GrønnegadeCentret.

Læs mere om demenscafé i 2020 her. 

På tur i Nordsjælland

På tur i Nordsjælland er et brugerdefineret aktivitetstilbud for personer under 70 år med demens.

Læs mere om På tur i Nordsjælland på hjemmesiden Demensvenligt Nordsjælland

Kursus for pårørende til mennesker med demens

I Hillerød Kommune udbydes kurser for pårørende til mennesker med demens. På kurset får du viden om sygdommen og om, hvordan du bedst kan mestre vanskelige situationer og forandringer i hverdagen i en familie, hvor én er ramt af demens. Der er også mulighed for at dele erfaringer med andre familier. Tilbuddet er tværkommunalt, og det betyder, at du kan deltage i kurset i en af de andre kommuner, hvis det passer bedre.Læs mere om kursus for pårørende her

Træning for mennesker med en demenssygdom

Hvis du har fået en demenssygdom, er det vigtigt, at du bevarer et godt fysisk funktionsniveau. På den måde er det lettere at overkomme og bevare daglige aktiviteter.

Hvis du er fysik aktiv i din hverdag, går daglige ture, går til gymnastik eller svømning, så bliv ved med dette, så længe du kan. Hvis du har behov for et mere målrettet tilbud, kan du få besøg af Træningssektionens terapeuter, der vurderer, hvilket træningstilbud, der vil passe til dig. Der kan være tale om individuel træning, træning på hold eller træning i forbindelse med dagcenter.

Du kan få en henvisning af din egen læge eller af demenskoordinatoren til en vurdering af dit træningsbehov.

Enkelte private fysioterapeutklinikker udbyder træning målrettet til mennesker med demens og deres pårørende.

Floorball for personer under 70 år med demens

Find informationer om floorbal på hjemmesiden Demensvenligt Nordsjælland her

Huskeholdet

Huskeholdet er et motionshold for personer under 70 år med demens. 

Læs mere om huskeholdet på DGI Nordsjællands hjemmeside her

 

Netværksgrupper

 • pårørendegrupper for ægtefæller til borgere med demens i Hillerød kommune
 • netværksgrupper for pårørende til borgere med demens under 70 år - tværkommunalt tilbud. 

Læs mere om netværksgruppe for pårørende her.

 • gruppe for børn og unge 15-25 år med en forælder, der har demens - tværkommunalt tilbud.

Læs mere om gruppe for 15-25-årige her

Hvis du ønsker mere information, kan du kontakte demenskonsulenten.

Pårørendekonsulent

Læs mere om tilbud til pårørende i Hillerød Kommune

Dagcentre med fokus på demens

 Der er to dagcentre i Hillerød Kommune. Det ene ligger på Plejecenter Bauneparken i Skævinge, og det andet er Skovkilden, der ligger på plejecenter Skovhuset.

På begge dagcentre er der mindre grupper for mennesker med en demenssygdom. Skovhuset har tilbud om dagværested, et mobilt dagcenter og Bakkehus. Bakkehus er et klubtilbud for yngre, fysisk aktive mennesker med en demenssygdom. Bakkehus har åbent tre dage om ugen.

I Bauneparken er der Havestuen, som er en skærmet lejlighed.

Dagcentrene Bauneparken og Skovkilden (Skovhuset) har åbent alle hverdage og tilbyder gode fællesskaber, mange slags aktiviteter, træning og mulighed for at spise frokost i godt selskab.

Demensboliger

Hillerød Kommune har plejeboliger som tilgodeser behovene hos borgere, som har demens.

Hillerød Kommune har demensafsnit på følgende plejecentre:

 • Plejecenter Skovhuset
 • Plejecenter Sophienborg
 • Plejecenter Skanselyet
 • Plejecenter Ålholmhjemmet

Herudover har kommunen specialafsnit på Plejecentret Sophienborg, som er beregnet til borgere med udadreagerende adfærd.

Hvis du ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte Visitation og Hjælpemidler eller demenskonsulenten.

Magtanvendelse ved demens

Det er magtanvendelse, hvis medarbejdere griber ind over for en borger, selvom borgeren modsætter sig eller ikke giver samtykke til denne indgriben. Det kan ske for at leve op til omsorgspligten, og det er kun lovligt i få situationer.

Personalet skal i udgangspunktet støtte borgeren og respektere hans eller hendes ret til selv at bestemme – og forsøge at løse situationen på anden vis, hvis borgeren modsætter sig. Brug af magt er undtagelsen.

I forhold til borgere med en demenssygdom kan der eksempelvis ske magtanvendelse, hvis borgeren ikke ønsker hjælp til personlig pleje, men plejepersonalet skønner, at det er nødvendigt for borgerens sundhed og værdighed. Det kan også være, hvis en borger flyttes til en plejebolig for at sikre borgerens sikkerhed, selvom han eller hun ikke har evnen til at give informeret samtykke til det.

En værge eller en nærtstående pårørende kan ikke give tilsagn til et magtindgreb uden borgerens samtykke.

Hvis du vil vide mere om magtanvendelse i forbindelse med demenssygdom, kan du kontakte demenskonsulenten.

Læs Socialstyrelsens pjece om kriterier for magtanvendelse over for et menneske med en demenssygdom her

Handleplan på demensområdet

Demenshandleplanen for Hillerød Kommune beskriver demensindsatsen i kommunen, giver et overblik over de eksisterende indsatser og sætter retningen for de kommende år på området.

Hent "Et trygt og værdigt liv med demens – demenshandleplan for Hillerød kommune 2018-2025" her

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her