Demens

Har du tegn på demens eller er du pårørende til en, der har? Læs mere her om, hvilke muligheder der er i Hillerød Kommune for at få vejledning og støtte.

Hillerød kommune er en del af Demensvenligt Nordsjælland. Det er et samarbejde med i alt otte nordsjællandske kommuner om at skabe et mere demensvenligt lokalsamfund, bl.a. ved at dele viden om demens og skabe aktiviteter for mennesker med demens og deres familier. Nogle af tilbuddene under Demensvenligt Nordsjælland tilbydes på tværs af kommunerne og er placeret geografisk spredt. 

Hvad er demens?

 Demens er betegnelsen for en række symptomer, som kan skyldes forskellige sygdomme i hjernen. En demenssygdom medfører svækkelse og tilbagegang af mentale funktioner. Ofte vil den demensramte eller pårørende lægge mærke til:

 • Svigtende korttidshukommelse
 • Svigtende koncentrationsevne
 • Forringet orienteringsevne
 • Forringet evne til at formulere sig
 • Forandringer i humør og adfærd

Demens har intet at gøre med aldringsprocessen i sig selv. Demens optræder hyppigst hos ældre, men ses også hos yngre mennesker, der stadig er på arbejdsmarkedet.

Med en voksende andel ældre borgere i befolkningen berører demens stadig flere pårørende - både unge og ældre.

Hvis du selv har symptomer, eller dine pårørende har bemærket nogle af disse symptomer, så kontakt din praktiserende læge eller kommunens demenskonsulent.

Undersøgelser og behandling

 Hvis du selv eller dine nærmeste oplever forandringer, som ligner demenssymptomer, bør I altid kontakte jeres praktiserende læge.

Lægen vil afklare, om symptomerne skyldes andre sygdomme end demens, sygdomme som kan behandles og kureres. Demenslignende symptomer kan fx skyldes depression, stress, vitaminmangel, væskemangel, infektioner mv.

Hvis de indledende undersøgelser tyder på en demenssygdom, vil lægen henvise til nærmere udredning på hospitalet. Diagnosen er vigtig, fordi nogle demenssygdomme - men ikke alle - kan behandles medicinsk. Behandlingen kan ikke helbrede sygdommen, men mildne symptomerne.

Demensdiagnosen kommer ofte som et chok for familien. Det er vigtigt at være opmærksom på, at I kan få brug for professionel støtte og rådgivning allerede i denne tidlige fase.

Hvis I henvender jer til lægen tidligt i forløbet for at blive udredt, kan I begynde den rette behandling. Det skaber de bedste forudsætninger for et godt forløb og en bedre livskvalitet med sygdommen.

Hvor kan du hente hjælp og vejledning?

Hvis du eller en i din familie er ramt af en demenssygdom eller har symptomer på demens, er der i Hillerød Kommune en række tilbud, der kan være relevante for jer.

 • Dagtilbud
 • Praktisk og personlig hjælp
 • Aflastning til pårørende
 • Plejeboliger for personer med en demenssygdom

Det er kommunens visitations-team, der vurderer, hvilke tilbud, den enkelte har behov for, med baggrund i lovgivning og kommunens kvalitetsstandarder. Du er altid velkommen til at kontakte Visitation og Hjælpemidler for at høre mere om dine muligheder.

 • Individuel vejledning
 • Information om de forskellige tilbud i kommunen
 • Vejledning, bl.a. om juridiske forhold
 • Orientering om relevante hjælpemidler
 • Hjemmebesøg af demenskoordinator

Kontakt demenskonsulenten, hvis du vil høre mere om disse tilbud.

Aktiviteter

Rådgivning

Du kan få rådgivning om udredning for demens, juridiske forhold, hjælpemidler og ansøgning om dagtilbud og plejebolig i relation til demens. Kontakt Hillerød Kommunes demenskonsulent.

Hjemmebesøg

Hvis du har fået en demensdiagnose eller har mistanke om demens – eller er pårørende til én, der har – vil Hillerød Kommunes demenskoordinatorer tilbyde at komme på hjemmebesøg. De kan informere om kommunens tilbud, vejlede i juridiske forhold, orientere om relevante hjælpemidler og vejlede jer som familie, så hverdagen kommer til at fungere så godt og trygt som muligt.

Kontakt kommunens demenskonsulent, hvis du vil vide mere om hjemmebesøg og høre, om det er noget for dig.

Demenscafé

Demenscaféen er et tilbud til mennesker med hukommelsesbesvær eller demenssygdom, og deres pårørende. I demenscaféen er der socialt, afslappet samvær, og du kan møde andre, der også har demens inde på livet.

Tilmelding er ikke nødvendigt.

Læs mere om demenscafé i 2021 her.  

Netværksgrupper

I netværksgrupperne får du samvær med andre pårørende, der også har én med demens i familien. Gruppens deltagere støtter og hjælper hinanden til at klare den ændrede hverdag og de følelsesmæssige reaktioner. 

 • Gruppe for ægtefæller til mennesker med demens
 • Gruppe for ægtefæller og andre pårørende til yngre (under 70 år) med en demenssygdom 
 • Gruppe for børn og unge i alderen 15-25 år med en forælder, der har demens 

Hvis du er interesseret i at deltage i en gruppe eller at høre mere om dem, kan du kontakte demenskonsulenten.

Træning for mennesker med en demenssygdom

Hvis du har fået en demenssygdom, er det vigtigt, at du bevarer et godt fysisk funktionsniveau. På den måde er det lettere at overkomme og bevare daglige aktiviteter.

Hvis du er fysisk aktiv i din hverdag, går daglige ture, går til gymnastik eller svømning, er det en god idé at fortsætte med det. Hvis du har behov for et mere målrettet tilbud, kan du få besøg af Træningssektionens terapeuter, der vurderer, hvilket træningstilbud, der vil passe til dig. Der kan være tale om individuel træning, træning på hold eller træning i forbindelse med dagcenter.

Du kan få en henvisning til vurdering af dit træningsbehov af din egen læge, og hvis du har kontakt til en demenskoordinator, kan hun også henvise dig. 

Enkelte private fysioterapeutklinikker udbyder træning målrettet til mennesker med demens og deres pårørende.

Aktiviteter for yngre med demens

Hvis du har demens og er fysisk aktiv, kan du deltage i aktiviteterne hver mandag.

Mødestedet er Møllestræde 13C i Hillerød, og aktiviteterne planlægges i samarbejde med de deltagere, der kommer.

Tilmelding hos demenskonsulenten.

Huskeholdet

Hvis du har demens og er fysisk aktiv, kan du træne på Huskeholdet.

Her får du trænet alle muskler, har det sjovt og får sved på panden.

Læs mere om huskeholdet og tilmeld dig på Hillerød Fodbolds hjemmeside her

Kursus for pårørende til mennesker med demens

På kurset for pårørende til mennesker med demens får du viden om sygdommen og om, hvordan du bedst kan mestre vanskelige situationer og forandringer i hverdagen i en familie, hvor én er ramt af demens. Der er også mulighed for at dele erfaringer med andre familier. Tilbuddet er tværkommunalt, og det betyder, at du kan deltage i kurset i en af de andre kommuner, hvis det passer bedre.

Læs mere om kursus for pårørende her 

Pårørendekursus om livet med demens på plejehjemmene

Kurset består af 2 moduler, der udbydes samlet til familien i forbindelse med indflytning i en plejebolig. Kurset handler bl.a. om kommunikationen med et menneske med demens, forståelse for den ændrede livssituation og om muligheder for problemløsning i hverdagen som pårørende på et plejehjem. 

Læs mere om kursus for pårørende på plejehjem her

Pårørendekonsulent

Læs om andre tilbud til pårørende i Hillerød Kommune

Dagcentre med fokus på demens

På et dagcenter kan du deltage i en række forskellige aktiviteter.

Der er to dagcentre i Hillerød Kommune. Det ene ligger på Plejecenter Bauneparken i Skævinge, og det andet er Skovkilden, der ligger på plejecenter Skovhuset. På begge dagcentre er der mindre grupper for mennesker med en demenssygdom. Skovhuset har tilbud om dagværested, et mobilt dagcenter og Bakkehus. Bakkehus er et klubtilbud for yngre, fysisk aktive mennesker med en demenssygdom. Bakkehus har åbent tre dage om ugen.

I Bauneparken er der Havestuen, som er en skærmet lejlighed.

Dagcentrene Bauneparken og Skovkilden (Skovhuset) har åbent alle hverdage og tilbyder gode fællesskaber, mange slags aktiviteter, træning og mulighed for at spise frokost sammen.

For at få en plads på et dagcenter, skal du ansøge om det ved at henvende dig til Visitation og Hjælpemidler. 

Demensboliger

Hillerød Kommune har plejeboliger som tilgodeser behovene hos borgere, som har demens.

Hillerød Kommune har demensafsnit på følgende plejecentre:

 • Plejecenter Skovhuset
 • Plejecenter Sophienborg
 • Plejecenter Skanselyet
 • Plejecenter Ålholmhjemmet

Herudover har kommunen specialafsnit på Plejecentret Sophienborg, som er beregnet til borgere med udadreagerende adfærd.

Hvis du ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte Visitation og Hjælpemidler eller demenskonsulenten.

Magtanvendelse ved demens

Det er magtanvendelse, hvis medarbejdere griber ind over for en borger, selvom borgeren modsætter sig eller ikke giver samtykke til denne indgriben. Det kan ske for at leve op til omsorgspligten, og det er kun lovligt i få situationer.

Personalet skal i udgangspunktet støtte borgeren og respektere hans eller hendes ret til selv at bestemme – og forsøge at løse situationen på anden vis, hvis borgeren modsætter sig. Brug af magt er undtagelsen.

I forhold til borgere med en demenssygdom kan der eksempelvis ske magtanvendelse, hvis borgeren ikke ønsker hjælp til personlig pleje, men plejepersonalet skønner, at det er nødvendigt for borgerens sundhed og værdighed. Det kan også være, hvis en borger flyttes til en plejebolig for at sikre borgerens sikkerhed, selvom han eller hun ikke har evnen til at give informeret samtykke til det.

En værge eller en nærtstående pårørende kan ikke give tilsagn til et magtindgreb uden borgerens samtykke.

Hvis du vil vide mere om magtanvendelse i forbindelse med demenssygdom, kan du kontakte demenskonsulenten.

Læs Socialstyrelsens pjece om kriterier for magtanvendelse over for et menneske med en demenssygdom her

Handleplan på demensområdet

Demenshandleplanen for Hillerød Kommune beskriver demensindsatsen i kommunen, giver et overblik over de eksisterende indsatser og sætter retningen for de kommende år på området.

Hent "Et trygt og værdigt liv med demens – demenshandleplan for Hillerød kommune 2018-2025" her

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her