Demens

Har du tegn på demens eller er du pårørende til en, der har? Læs mere her på siden om, hvilke muligheder der er i Hillerød Kommune for at få vejledning og støtte.

Pjece: Når hukommelsen svigter - Hillerød Kommunes tilbud til demensramte og pårørende 

Temaaften den 6 december 2017 med teaterforestillingen "Husker du?" Se invitationen her. 

Hvad er demens?

Demens er betegnelsen for en række symptomer, som kan skyldes forskellige sygdomme i hjernen. En demenssygdom medfører svækkelse og tilbagegang af mentale funktioner. Ofte vil den demensramte eller pårørende lægge mærke til:

 • Svigtende korttidshukommelse
 • Svigtende koncentrationsevne
 • Forringet orienteringsevne
 • Forringet evne til at formulere sig
 • Forandret humør og adfærd

Demens har intet at gøre med aldringsprocessen i sig selv, men optræder dog hyppigere hos ældre.

Med en voksende andel ældre borgere i befolkningen berører demens stadig flere pårørende; både unge og ældre.

Hvis du selv har symptomer, eller dine pårørende har bemærket nogle af disse symptomer, så kontakt din praktiserende læge eller kommunens demenskonsulent.

Undersøgelser og behandling

Hvis du selv eller dine nærmeste oplever forandringer, som ligner demenssymtomer, bør I altid kontakte jeres praktiserende læge.

Lægen vil afklare, om symptomerne skyldes andre sygdomme end demens, sygdomme som kan behandles og kureres. Demenslignende symptomer kan f.eks. skyldes: depression, stress, vitaminmangel, væskemangel, infektioner mv.

Hvis de indledende undersøgelser tyder på en demenssygdom, vil lægen henvise til nærmere udredning på hospitalet. Diagnosen er vigtig, fordi nogle demenssygdomme - men ikke alle - kan behandles medicinsk. Behandlingen kan ikke helbrede sygdommen, men mildne symptomerne.

Demensdiagnosen kommer ofte som et chok for den ramte person og familien. Det er vigtigt at være opmærksom på, at I kan få brug for professionel støtte og rådgivning allerede i denne tidlige fase.

Hvor kan du hente hjælp og vejledning?

Hvis du eller en i din familie er ramt af en demenssygdom eller har symptomer på demens, er der i Hillerød Kommune en række tilbud, der kan være relevante for jer.

Det er kommunens visitations-team, der vurderer, hvilke tilbud, den enkelte kan bruge, med baggrund i lovgivning og kommunens kvalitetsstandarder. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om dine muligheder.

 • Dagtilbud
 • Praktisk og personlig hjælp
 • Aflastning til pårørende
 • Plejeboliger for demens-ramte

Kontakt Visitation og Hjælpemidler, hvis du vil høre mere om disse tilbud eller ansøge om dem.

 • Individuel vejledning
 • Information om de forskellige tilbud i kommunen
 • Vejledning, bl.a. om juridiske forhold
 • Orientering om relevante hjælpemidler

Kontakt demenskonsulenten, hvis du vil høre mere om disse tilbud.

Besøg i hjemmet 

Hillerød Kommune tilbyder desuden besøg i hjemmet af en af kommunens demenskoordinatorer. I besøget gives information, vejleding og støtte til den demensramte og pårørende.

Hvis du ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte Visitation og Hjælpemidler eller kommunens demenskonsulent (skriv til Ældre og Sundhed, find kontaktoplysninger i højre side).

Aktiviteter for demensramte og familier

Demenscafé

Demenscafé er et tilbud til mennesker med hukommelsesbesvær eller demenssygdom, og til ægtefæller, familie og venner til demensramte. Her kan du nyde et afslappet samvær og møde andre i samme situation. Vi mødes i GrønnegadeCentret.

Læs mere om demenscafé i 2017 her.

Læs mere om demenscafé i 2018 her.

Temaaftener

Vi holder jævnligt temaaftner. Det næste er en teaterforestilling, "Husker du?". Forestillinden henvender sig til mennesker med demens og deres pårørende, og den vises onsdag den 6. december. Se invitationen til "Husker du?" her.

Kursus for pårørende

Som pårørende til én med en demenssygdom, kan du følge et kursus over 3 mødegange. På kurset får du mere viden om sygdommen og om, hvordan du bedst kan mestre vanskelige situationer og forandringer i hverdagen med den demens-ramte pårørende, og du kan dele erfaringer med andre pårørende.

Læs mere om pårørendekursus her.

Dagcentre med fokus på demens

Der er to dagcentre i Hillerød Kommune. Det ene ligger på Plejecenter Bauneparken i Skævinge, og det andet er Skovkilden, der ligger på plejecenter Skovhuset.

På begge dagcentre er der tilbud på mindre grupper til demensramte. Skovhuset har tilbud om dagværested og det mobile dagcenter. I Bauneparken er der Havestuen, som er en skærmet lejlighed.

Demensboliger

Hillerød Kommune har plejeboliger som tilgodeser behovene hos borgere, som har demens.

Hillerød Kommune har demensafsnit på følgende plejecentre:

 • Plejecenter Skovhuset
 • Plejecenter Sophienborg
 • Plejecenter Skanselyet
 • Plejecenter Ålholmhjemmet

Herudover har kommunen specialafsnit på Plejecentret Sophienborg, som er beregnet til borgere med udadreagerende adfærd.

Hvis du ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte Visitation og Hjælpemidler eller demenskonsulenten.

Magtanvendelse ved demens

Fysisk magtanvendelse kan kun anvendes undtagelsesvist og i helt særlige situationer, hvor omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand ikke er tilstrækkelig til at afværge risiko for personskade.  For at beskytte borgeren, er der mulighed for at anvende:

 • Alarm og pejlesystemer
 • Fastholdelse og føring af borgeren til et andet opholdsrum
 • Fastholdelse i hygiejne situationer
 • Bløde stofseler til fastspænding for at forhindre fald
 • Tilbageholdelse i boligen
 • Optagelse i særlige botilbud uden samtykke

For hvert af disse indgreb findes specifikke kriterier, som skal være opfyldt for at de lovligt kan iværksættes. Læs mere om magtanvendelse i Hillerød Kommune her.

En værge eller nærtstående pårørende kan aldrig på borgerens vegne give tilsagn til at nogle af de ovenfor nævnte indgreb gennemføres uden borgerens samtykke.

Eksempel: En borger, som ikke har evnen til at give informeret samtykke – f.eks. på grund af en demenssygdom, kan ikke lovligt flyttes til plejebolig, selvom han eller hun evt. er berettiget til det efter kommunens kvalitetsstandarder, med mindre de lovmæssigt fastsatte kriterier for flytning uden samtykke er opfyldt.

Hvis du vil vide mere om magtanvendelse i forbindelse med demenssygdom kan du kontakte demenskonsulent Susie Dybing på telefon 7232 3419 eller skrive en mail til demenskonsulenten ved at skrive til Ældre og Sundhed (se kontaktoplysninger i højre side).

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS