Demens

Har du tegn på demens eller er du pårørende til en, der har? Læs mere her på siden om, hvilke muligheder der er i Hillerød Kommune for at få vejledning og støtte.

Pjece: Når hukommelsen svigter - Tilbud til mennesker med demens og deres pårørende 

Hvad er demens?

Demens er betegnelsen for en række symptomer, som kan skyldes forskellige sygdomme i hjernen. En demenssygdom medfører svækkelse og tilbagegang af mentale funktioner. Ofte vil den demensramte eller pårørende lægge mærke til:

 • Svigtende korttidshukommelse
 • Svigtende koncentrationsevne
 • Forringet orienteringsevne
 • Forringet evne til at formulere sig
 • Forandret humør og adfærd

Demens har intet at gøre med aldringsprocessen i sig selv, men optræder dog hyppigere hos ældre.

Med en voksende andel ældre borgere i befolkningen berører demens stadig flere pårørende - både unge og ældre.

Hvis du selv har symptomer, eller dine pårørende har bemærket nogle af disse symptomer, så kontakt din praktiserende læge eller kommunens demenskonsulent.

Undersøgelser og behandling

Hvis du selv eller dine nærmeste oplever forandringer, som ligner demenssymptomer, bør I altid kontakte jeres praktiserende læge.

Lægen vil afklare, om symptomerne skyldes andre sygdomme end demens, sygdomme som kan behandles og kureres. Demenslignende symptomer kan f.eks. skyldes: depression, stress, vitaminmangel, væskemangel, infektioner mv.

Hvis de indledende undersøgelser tyder på en demenssygdom, vil lægen henvise til nærmere udredning på hospitalet. Diagnosen er vigtig, fordi nogle demenssygdomme - men ikke alle - kan behandles medicinsk. Behandlingen kan ikke helbrede sygdommen, men mildne symptomerne.

Demensdiagnosen kommer ofte som et chok for den ramte person og familien. Det er vigtigt at være opmærksom på, at I kan få brug for professionel støtte og rådgivning allerede i denne tidlige fase.

Det er godt at henvende sig tidligt, hvis der er mistanke om demens. På den måde er der mulighed for at begynde den rette behandling og for at skabe de bedste forudsætninger for et godt forløb med demens.

Man kan godt leve et godt liv med kvalitet, selvom man har en demenssygdom.

Hvor kan du hente hjælp og vejledning?

Hvis du eller en i din familie er ramt af en demenssygdom eller har symptomer på demens, er der i Hillerød Kommune en række tilbud, der kan være relevante for jer.

Det er kommunens visitations-team, der vurderer, hvilke tilbud, den enkelte kan bruge, med baggrund i lovgivning og kommunens kvalitetsstandarder. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om dine muligheder.

 • Dagtilbud
 • Praktisk og personlig hjælp
 • Aflastning til pårørende
 • Plejeboliger for demens-ramte

Kontakt Visitation og Hjælpemidler, hvis du vil høre mere om disse tilbud eller ansøge om dem.

 • Individuel vejledning
 • Information om de forskellige tilbud i kommunen
 • Vejledning, bl.a. om juridiske forhold
 • Orientering om relevante hjælpemidler

Kontakt demenskonsulenten, hvis du vil høre mere om disse tilbud.

Besøg i hjemmet 

Hillerød Kommune tilbyder desuden besøg i hjemmet af en af kommunens demenskoordinatorer. I besøget gives information, vejleding og støtte til den demensramte og pårørende.

Hvis du ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte Visitation og Hjælpemidler eller kommunens demenskonsulent (skriv til Ældre og Sundhed, find kontaktoplysninger i højre side).

Aktiviteter for demensramte og familier

Demenscafé

Demenscafé er et tilbud til mennesker med hukommelsesbesvær eller demenssygdom, og til ægtefæller, familie og venner til demensramte. Her kan du nyde et afslappet samvær og møde andre i samme situation. Vi mødes i GrønnegadeCentret.

Læs mere om demenscafé i 2020 her. 

Kursus for mennesker med demens og pårørende

I Hillerød Kommune udbydes kurser for mennesker med demens og pårørende. På kurset får I viden om sygdommen og om, hvordan I bedst kan mestre vanskelige situationer og forandringer i hverdagen i en familie, hvor én er ramt af demens. Der er også mulighed for at dele erfaringer med andre familier.

Læs mere om kursus for pårørende her

Træning for demens-ramte

Når man har fået en demenssygdom er det vigtigt at bevare et godt fysisk funktions niveau. På den måde er det lettere at overkomme og bevare daglige aktiviteter.

Hvis du er ramt af demens og allerede er fysik aktiv i din hverdag, går daglige ture, går til gymnastik eller svømning, er det vigtigt at blive ved med dette så længe du kan. Hvis du har behov for et mere målrettet tilbud, kan du få besøg af Træningssektionens terapeuter, der vurderer, hvilket træningstilbud, der vil passe til dig. Der kan være tale om individuel træning, træning på hold eller træning i forbindelse med dagcenter. 

Du kan henvises af din egen læge eller af demenskoordinatoren til vurdering af dit træningsbehov.

Enkelte private fysioterapeutklinikker udbyder træning målrettet til mennesker med demens og deres pårørende.

Grupper

 • pårørendegrupper for ægtefæller til borgere med demens i Hillerød kommune
 • netværksgrupper for pårørende til borgere med demens under 70 år i alle de otte nordsjællandske kommuner. Læs mere om netværksgruppe for pårørende her.
 • gruppe for børn og unge 15-25 år med en forælder, der har demens i alle otte nordsjællandske kommuner

Hvis du ønsker mere information, kan du kontakte demenskonsulenten.

Tilbud til pårørende

Læs mere om tilbud til pårørende i Hillerød Kommune

Dagcentre med fokus på demens

Der er to dagcentre i Hillerød Kommune. Det ene ligger på Plejecenter Bauneparken i Skævinge, og det andet er Skovkilden, der ligger på plejecenter Skovhuset.

På begge dagcentre er der tilbud på mindre grupper til demensramte. Skovhuset har tilbud om dagværested, et mobilt dagcenter og Bakkehus. Bakkehus er et klubtilbud for yngre, fysisk aktive mennesker med en demenssygdom. Bakkehus har åbent tre dage om ugen.

I Bauneparken er der Havestuen, som er en skærmet lejlighed.

Dagcentrene Bauneparken og Skovkilden (Skovhuset) har åbent alle hverdage og tilbyder gode fællesskaber, mange slags aktiviteter, træning og mulighed for at spise frokost i godt selskab.

Demensboliger

Hillerød Kommune har plejeboliger som tilgodeser behovene hos borgere, som har demens.

Hillerød Kommune har demensafsnit på følgende plejecentre:

 • Plejecenter Skovhuset
 • Plejecenter Sophienborg
 • Plejecenter Skanselyet
 • Plejecenter Ålholmhjemmet

Herudover har kommunen specialafsnit på Plejecentret Sophienborg, som er beregnet til borgere med udadreagerende adfærd.

Hvis du ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte Visitation og Hjælpemidler eller demenskonsulenten.

Magtanvendelse ved demens

Fysisk magtanvendelse kan kun anvendes undtagelsesvist og i helt særlige situationer, hvor omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand ikke er tilstrækkelig til at afværge risiko for personskade.  For at beskytte borgeren, er der mulighed for at anvende:

 • Alarm og pejlesystemer
 • Fastholdelse og føring af borgeren til et andet opholdsrum
 • Fastholdelse i hygiejne situationer
 • Bløde stofseler til fastspænding for at forhindre fald
 • Tilbageholdelse i boligen
 • Optagelse i særlige botilbud uden samtykke

For hvert af disse indgreb findes specifikke kriterier, som skal være opfyldt for at de lovligt kan iværksættes.

En værge eller nærtstående pårørende kan aldrig på borgerens vegne give tilsagn til at nogle af de ovenfor nævnte indgreb gennemføres uden borgerens samtykke.

Eksempel: En borger, som ikke har evnen til at give informeret samtykke – f.eks. på grund af en demenssygdom, kan ikke lovligt flyttes til plejebolig, selvom han eller hun evt. er berettiget til det efter kommunens kvalitetsstandarder, med mindre de lovmæssigt fastsatte kriterier for flytning uden samtykke er opfyldt.

Hvis du vil vide mere om magtanvendelse i forbindelse med demenssygdom, kan du kontakte demenskonsulent Susie Dybing på telefon 7232 3419 eller skrive en mail til demenskonsulenten ved at skrive til Ældre og Sundhed.

Handleplan på demensområdet

Demenshandleplanen for Hillerød Kommune beskriver demensindsatsen i kommunen, giver et overblik over de eksisterende indsatser og sætter retningen for de kommende år på området.

Hent "Et trygt og værdigt liv med demens – demenshandleplan for Hillerød kommune 2018-2025" her

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her