Ledsageordning

Ledsagelse kan bevilges til kørestolsbrugere, blinde og svagtseende, udviklingshæmmede eller hjerneskadede. Ledsageordningen omfatter voksne fra 18 år til det tidspunkt, man fylder 67 år.

Ledsageordningen kan bruges til f.eks. biografture, teaterture, besøg hos familie og venner og udflugter. Formålet med ledsageordningen er at give handicappede større handlefrihed, så de på lige fod med andre kan komme hjemmefra og deltage i aktiviteter, uden altid at være afhængige af hjælp fra familie, venner eller medarbejdere.

Har du fået bevilliget ledsagerordning, før du er fyldt 67 år, kan du bevare ordningen efter 67 år, hvis du fortsat har behov for ledsagelse.

Der kan bevilges ledsagelse op til 15 timer om måneden.

Hvis du ønsker mere information om ledsageordningen, er du velkommen til at kontakte Socialfaglig Enhed.

Søg om ledsagelse her.  

Der er også mulighed for at søge om tilskud til udgifter i forbindelse med ledsagelse. For at søge, skal du udfylde og sende et skema til Socialfaglig Enhed, Hillerød Kommune.

Søg om tilskud til udgifter i forbindelse med ledsagelse.

Mere information: Læs vores Folder om ledsageordning

 

Ledsageordning til blinde og stærkt svagsynede over 67 år

Har du et synshandicap og er over 67 år, kan du gøre brug af en forsøgsordning, hvor du ledsages til aktiviteter, som du selv vælger.

Forsøgsordningen er forankret hos Dansk Blindesamfund, der står for visitationen til ordningen. Dansk Blindesamfund samarbejder med den eksterne leverandør DUOS, der varetager alle opgaver forbundet med selve ledsagelsen, herunder ansættelse og uddannelse af ledsagere.

For at kunne få en ledsager, skal du leve op til disse kriterier:  

  • Du er blind eller stærkt svagsynet (dvs. du har en synsrest på max 10 % svarende til visus 6/60 eller derunder)
  • Du er fyldt 67 år og har lovligt ophold i Danmark
  • Du modtager ikke ledsagelse efter servicelovens §97

Du kan få op til 7 timers ledsagelse pr. måned. Du kan også spare timerne op over en periode på 6 måneder og dermed få ledsagelse op til 42 timer inden for en enkelt måned.

Læs mere om Forsøg med ledsageordning til blinde og stærkt svagsynede over 67 år hos Dansk Blindesamfund.

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her