Bjørneklo

Kæmpe bjørneklo kaldes også "Danmarks mest frygtede landskabsukrudt". Planten kan nemlig udkonkurrere den naturlige vegetation i store områder, og så kan den give voldsom eksem hos mennesker, der har rørt ved den

Hillerød Kommune registrerer alle forekomster af kæmpe bjørneklo i kommunen. Vi vil derfor gerne høre fra dig, hvis du har set bjørneklo brede sig et sted.

Klik her for at anmelde bjørneklo


En farlig plante

Bjørnekloens saft er giftig. Hvis børn leger i en bevoksning med bjørneklo og får plantesaft på sig, kan de få alvorlige hudskader. Hudcellerne dør ved berøringen, og det kan tage lang tid, før sårene heler. 

Derfor skal man altid benytte gummihandsker og vandtæt tøj samt beskytte hud og øjne, når man vil bekæmpe planten. Er uheldet ude, anbefales det, at man hurtigst muligt vasker sig med vand og sæbe og eventuelt søger læge, hvis der opstår store væske fyldte blærer.

Spredning med stor hast

Kæmpe bjørnekloen spirer tidligt; visse år allerede i marts måned. Herefter udvikler planten en høj, skærmbærende stængel og blomstrer med sine smukke hvide blomster midt på sommeren.
En enkelt bjørneklo kan sætte ca. 50.000 frø, der i princippet kan formere sig til over 100 mio. nye planter på et par år. Bjørnekloens frø spreder sig via luften og langs vandløb, hvor de kan transporteres flere kilometer med strømmen. Frøene kan desuden ligge i jorden i årevis, før de spirer, og planten kan skygge så meget for anden vegetation, at denne ikke kan overleve. Derfor er det vigtigt at få udryddet på bjørneklo lige så snart, den er lokaliseret.

Kommunens park- og vejfolk holder selv et skarpt øje med kæmpe bjørneklo på kommunens arealer, med en speciel fokus på arealer, hvor børn færdes. Vi opfordrer alle til at bekæmpe bjørneklo på deres arealer.

Kæmpebjørneklo

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Som grundejer er du forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørnekloen, når kommunen har vedtaget og offentliggjort en indsatsplan for bekæmpelse af planten. Kæmpebjørnekloens saft er gift, og der findes ingen naturlig bekæmpelse af kæmpebjørnekloen, og derfor har man besluttet at bekæmpe den.

Hvordan ser kæmpebjørneklo ud?

Kæmpebjørnekloen er let at kende på sin enorme størrelse. Planten bliver mellem 2-4 meter høj og har meterlange blade, der lugter svagt af kemikalier. Da planten ikke har nogen naturlige fjender i Danmark, har den de senere år bredt sig ukontrollabelt.

Kontrol af indsatsplanen

Det er kommunerne, der kontrollerer om indsatsplanen overholdes. Er indsatsplanen offentliggjort, og har du ikke fjernet planten fra din grund, vil kommunen kontakte dig og kræve, at du fjerner planten.

Du får en frist på mindst fjorten dage til at udslette kæmpebjørnekloen. Hvis du ikke har fjernet planten, inden fristen er udløbet, har kommunen ret til at fjerne planten, og du kan blive idømt en bøde.

Du kan hjælpe med at stoppe spredningen af invasive arter

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du observerer en skadelig dyre- eller planteart - også kaldet de invasive arter.

Effektiv bekæmpelse

Du bekæmper kæmpebjørnekloen effektivt ved at slå den ihjel og sikre dig, at den ikke spreder sig. Kommunens indsatsplan indeholder en vejledning om, hvordan du bedst og lettest slår planten ihjel og standser spredning.

Det er vigtigt, at du følger vejledningen, da berøring med plantesaften giver ubehagelige eksemlignende sår. Indsatsplanen med vejledning kan du få fat i ved at kontakte kommunen.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS