Bjørneklo

Bjørneklo ødelægger det naturlige dyre- og planteliv, og den er giftig at berøre. Derfor skal bjørnekloen udryddes.

Bjørneklo ødelægger det vilde dyre- og planteliv, fordi den udkonkurrerer den naturlige vegetation i store områder. Samtidig er dens saft giftig for mennesker, og man kan få voldsom eksem, hvis man har rørt ved den. Derfor er målet at bjørnekloen skal udryddes i Hillerød Kommune, og det skal alle kommunens grundejere hjælpe med.

Private grundejere har pligt til at bekæmpe bjørneklo på deres ejendom

Har du bjørneklo på din ejendom, har du i medfør af Hillerød Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo pligt til at bekæmpe den. 

Se Hillerød Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo her


Hillerød Kommune udfører systematisk bekæmpelse af bjørneklo på alle kommunale arealer. Derudover føres der tilsyn med forekomst af bjørneklo på private arealer. I kommunen findes også arealer, der er ejet af staten, fx ejes arealer langs de store statsveje af Vejdirektoratet, og Naturstyrelsen ejer statsskovene. Hvis der er bjørneklo på disse arealer, er det altså henholdsvis Vejdirektoratet eller Naturstyrelsen, der står for bekæmpelsen.

På Hillerød Kommunes web-kort kan du se, hvor der er registreret bjørneklo

Bliver du opmærksom på et areal, der ikke allerede er registreret, kan du melde det ind via app'en Giv et tip.

Bjørneklo langs statsveje kan anmeldes via Vejdirektoratets Giv et praj

Vær godt klædt på

Du kan læse mere om bjørneklo og den rigtige bekæmpelsesmetode i hæftet ”Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo”.

Du kan hente hæftet Praktisk bekæmpelse af Kæmpebjørneklo her

Kæmpebjørneklo

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

At kæmpebjørneklo er en invasiv art betyder, at den ikke naturligt hører hjemme i Danmark. Den er ført hertil af mennesker og har en skadelig effekt på den danske natur.

Når kæmpebjørneklo først er etableret i et område, danner den meget tætte bevoksninger, som skygger alle andre planter væk. Dermed forringes den biologiske mangfoldighed i området.

Desuden er den uønsket, fordi den indeholder en giftig plantesaft, der kan forårsage forbrænding ved kontakt med hud og UV-lys.

Kæmpebjørneklo er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning om bekæmpelse. Det indebærer, at kommuner kan udarbejde indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Dermed kan kommunen pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at hjælpe med til at bekæmpe planten.

Hvordan ser kæmpebjørneklo ud?

Kæmpebjørneklo kan bl.a. kendes på bladstilkenes rødlige pletter og stive hvide hår, som er synlige på selv meget små individer.

Planten kan blive 2 – 5 meter høj og fuldt udviklet kan den kendes på sine store, udbredte skærme og store fligede grundblade.

Kontrol af indsatsplanen

Det er kommunerne, der kontrollerer om indsatsplanen overholdes. Er indsatsplanen offentliggjort, og har du ikke bekæmpet alle individer af planten på din grund, kan kommunen kontakte dig og påbyde, at planten bekæmpes.

Du får en frist på mindst fjorten dage til at bekæmpe kæmpebjørnekloen. Hvis det ikke er sket inden fristen er udløbet, har kommunen ret til at bekæmpe planten, for din regning.

Effektiv bekæmpelse

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante dør og bestandene udryddes. I massive bestande og i bestande, hvor der har været stor frøsætning gennem flere år, kan bekæmpelsen kræve en flerårig indsats.

Ejeren har pligt til at sikre, at bekæmpelsen udføres på en sådan måde, at der på intet tidspunkt i indsatsperioden sker yderligere spredning af planten, dvs. planten må ikke sætte frø.

Kommunens indsatsplan indeholder en vejledning om, hvordan du mest effektivt bekæmper planten.

Du kan læse om forskellige bekæmpelsesmetoder på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Brug beskyttelsesudstyr

Uanset hvilken bekæmpelsesmetode der vælges, skal du sørge for at være dækket til, fx med en langærmet trøje, lange bukser og handsker. På den måde mindskes chancen for at komme i kontakt med plantesaften. Hvis der er sollys, kan du risikere at få forbrændinger på huden.

Du kan hjælpe med at stoppe spredningen af invasive arter

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse om invasive arter, og hvordan en række af disse kan bekæmpes. Derudover kan du lave indberetninger på indberetningsportalen for invasive arter, hvis du observerer en invasiv dyre- eller planteart.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her