Bjørneklo

Kæmpebjørneklo ødelægger det naturlige dyre- og planteliv, og den er giftig at berøre. Derfor skal kæmpebjørneklo udryddes, og det kan du hjælpe med til.

Kæmpebjørneklo ødelægger kommunens vilde dyre- og planteliv, fordi den udkonkurrerer den naturlige vegetation i store områder. Samtidig er dens saft giftig for mennesker, og man kan få voldsom eksem, hvis man har rørt ved den. Derfor er målet at kæmpebjørneklo skal udryddes fra kommunen, og det skal alle kommunens grundejere hjælpe med til.

Hillerød Kommune har vedtaget en indsatsplan, som forpligter alle grundejere til at udføre bekæmpelse af planterne. Hillerød Kommune har siden 2015 systematisk udført bekæmpelse på egne arealer samt foretaget registrering af forekomster på private arealer - og det fortsætter selvfølgelig i 2020.

Besigtigelser på private arealer i 2020
I løbet af foråret 2020 vil de private grundejere, som har en grund med forekomst af kæmpebjørneklo, modtage brev med oplysning om deres pligt til at bekæmpe planten. Derudover vil Hillerød Kommune foretage besigtigelser. Formålet er at sikre, at bjørnekloen bliver bekæmpet.

Anmeld kæmpebjørneklo

Kommunens park- og vejfolk holder skarpt øje med kæmpebjørneklo på kommunens arealer. Har du set kæmpebjørneklo, vil vi også meget gerne høre fra dig.

Klik her for at anmelde bjørneklo


Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

I henhold til Bekendtgørelse om kæmpebjørneklo har Hillerød Kommune udarbejdet en indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo i perioden 2011-2021.

Se Hillerød Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo her

 

Vær godt klædt på

Hvis du allerede i dag går til kamp mod kæmpebjørnekloen, kan du læse mere om planten og den rigtige bekæmpelsesmetode i hæftet ”Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo”.

Du kan hente hæftet Praktisk bekæmpelse af Kæmpebjørneklo her

Kæmpebjørneklo

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

At kæmpebjørneklo er en invasiv art betyder, at den ikke naturligt hører hjemme i Danmark. Den er ført hertil af mennesker og har en skadelig effekt på den danske natur.

Når kæmpebjørneklo først er etableret i et område, danner den meget tætte bevoksninger, som skygger alle andre planter væk. Dermed forringes den biologiske mangfoldighed i området.

Desuden er den uønsket, fordi den indeholder en giftig plantesaft, der kan forårsage forbrænding ved kontakt med hud og UV-lys.

Kæmpebjørneklo er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning om bekæmpelse. Det indebærer, at kommuner kan udarbejde indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Dermed kan kommunen pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at hjælpe med til at bekæmpe planten.

Hvordan ser kæmpebjørneklo ud?

Kæmpebjørneklo kan bl.a. kendes på bladstilkenes rødlige pletter og stive hvide hår, som er synlige på selv meget små individer.

Planten kan blive 2 – 5 meter høj og fuldt udviklet kan den kendes på sine store, udbredte skærme og store fligede grundblade.

Kontrol af indsatsplanen

Det er kommunerne, der kontrollerer om indsatsplanen overholdes. Er indsatsplanen offentliggjort, og har du ikke bekæmpet alle individer af planten på din grund, kan kommunen kontakte dig og påbyde, at planten bekæmpes.

Du får en frist på mindst fjorten dage til at bekæmpe kæmpebjørnekloen. Hvis det ikke er sket inden fristen er udløbet, har kommunen ret til at bekæmpe planten, for din regning.

Effektiv bekæmpelse

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante dør og bestandene udryddes. I massive bestande og i bestande, hvor der har været stor frøsætning gennem flere år, kan bekæmpelsen kræve en flerårig indsats.

Ejeren har pligt til at sikre, at bekæmpelsen udføres på en sådan måde, at der på intet tidspunkt i indsatsperioden sker yderligere spredning af planten, dvs. planten må ikke sætte frø.

Kommunens indsatsplan indeholder en vejledning om, hvordan du mest effektivt bekæmper planten.

Du kan læse om forskellige bekæmpelsesmetoder på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Brug beskyttelsesudstyr

Uanset hvilken bekæmpelsesmetode der vælges, skal du sørge for at være dækket til, fx med en langærmet trøje, lange bukser og handsker. På den måde mindskes chancen for at komme i kontakt med plantesaften. Hvis der er sollys, kan du risikere at få forbrændinger på huden.

Du kan hjælpe med at stoppe spredningen af invasive arter

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse om invasive arter, og hvordan en række af disse kan bekæmpes. Derudover kan du lave indberetninger på indberetningsportalen for invasive arter, hvis du observerer en invasiv dyre- eller planteart.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her