Det pædagogiske arbejde

 

Børn og pædagoger i aktiv læring

Børnene i Hillerød Kommunes dagtilbud skal møde personale, der målrettet og bevidst iværksætter en praksis med henblik på at styrke børnenes fællesskab.
Personalet skal have fokus på at skabe rammer for god leg, da det er gennem legen, at barnet udvikler sig og lærer nyt.

Børnene lærer noget, hver dag de kommer i vores dagtilbud, personalet skal derfor støtte, guide og udfordre det enkelte barn tilpas ved at gå foran barnet og vise vej - ved siden af barnet og støtte barnet i aktiviteten - eller bagved barnet for at støtte og hjælpe barnet til at turde komme videre og tage næste skridt.

I Hillerød Kommune vil personalet bevidst tilrettelægge læringsprocesser, hvor barnets nysgerrighed vækkes, og hvor barnet får lov til at eksperimentere, og dermed lyst til at lære mere.

Fælles Børn Fælles Ansvar - Børne- og Ungepolitik

Fælles Børn Fælles Ansvar er Hillerød Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

FBFA har til formål at skabe sammenhæng mellem generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.
Det er også den røde tråd der skaber sammenhæng mellem de politiske mål, indsatsområderne og de konkrete handlinger samt retningslinjer for samarbejdet mellem de forskellige aktører.

Læs mere her

Sådan arbejder vi med læreplanen

Alle kommunale og selvejende institutioner i Hillerød Kommune arbejder ud fra en fælles pædagogisk handleplan. I denne er arbejdet med den lovpligtige pædagogiske læreplan og arbejdet med Fælles Børn Fælles Ansvar samlet i et dokument.

På nedestående link kan du få et indblik i den overordnede pædagogiske praksis i kommunens daginstitutioner.

Link til Pædagogisk handleplan 2018

 

Sådan arbejder vi science didaktisk

På dagtilbudsområdet er det besluttet, at arbejde ud fra en science didaktisk tilgang til det pædagogiske arbejde.

Science referere til den nysgerrige og eksperimenterende tilgang, pædagogerne indgår i sammen med børnene i vores dagtilbud. Der arbejdes bevidst på at fange børnenes spørgsmål og underen.

Didaktik referere til de overvejelser og refleksioner, personalet gør sig, over det pædagogiske indhold, som de præsenteres for i dagligdagen.

 

Kompetenceudvikling

Det pædagogiske personale i Hillerød Kommunes dagtilbud bliver løbende kompetenceudviklet. Det sker gennem korte- og længere varende kursusforløb. Disse kursusforløb er alle målrettet de 6 læreplanstemaer.For at sikre et fortsat fokus efter kurser og uddannelse, er der etableret faglige netværk for pædagoger og medarbejdere i dagplejen, der har en særlig viden indenfor følgende områder:

  • Sprog

  • Natur

  • Krop og bevægelse

  • Inkluderende pædagogik

  • Digitalisering i børnehøjde (forår 2018)

  • Kunst og kultur (efterår 2018)


Netværkene bygger videre på den viden der er tilegnet gennem grundkursus indenfor kompetenceområdet. Der er mulighed for at supplere dette med diplommodul.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS