Sagsbehandlingstider og ansøgningsmateriale

Her kan du læse om kommunens sagsbehandlingstider for bygge-og plansager samt om, hvilket materiale en ansøgning skal indeholde.

Sagsbehandlingstiden for byggeansøgninger varierer i takt med mængden af sager. Vi behandler byggesagerne i den rækkefølge, vi modtager dem eller modtager nyt materiale. Du kan derfor ikke fremskynde din sag, men du kan sørge for, at din ansøgning indeholder al det materiale, vi skal bruge for at behandle den. 

Hvis din ansøgning er fuldt belyst, ikke kræver dispensation og alle dokumentationskrav i Byg og Miljø er udfyldt korrekt, har vi erfaring for at sagsbehandlingen går hurtigere. Det kan derfor ofte være en fordel at alliere dig med en professionel bygherrerådgiver når du bygger nyt eller bygger om.

Læs mere om, hvordan du kan få hjælp til at lave en fyldestgørende byggeansøgning, så sagsbehandlingen går hurtigere.

Sagsbehandlingstider

Hillerød Kommune arbejder mod at overholde de statslige mål for sagsbehandlingstid for byggesager.

Pt er sagsbehandlingstiden længere i de fleste sager på grund af stor sagsmængde.

Sagsbehandlingstiden regnes fra den dato, vi modtager fyldestgørende ansøgningsmateriale til sagen. I skemaet nedefor kan du se de aktuelle sagsbehandlingstider.

Sagstype

Hillerød Kommunes gennemsnitlig sagsbehandlingstid

Udhuse, carporte, o.lign. mindre bygninger, der kræver byggetilladelse (Simple konstruktioner) min. 80 dage
Enfamiliehuse, rækkehuse og dobbelthuse (Simple konstruktioner) min. 80 dage
Industri, drifts-og lagerbygninger (Simple konstruktioner) min. 80 dage
Etagebyggeri, erhverv min. 80 dage
etagebyggeri, bolig min. 80 dage
Principafgørelser og matrikulære sager min. 80 dage
Landzone- og dispensationsansøgninger 80-100
Ukomplicerede BBR rettelser/Komplicerede BBR-rettelser 20-40 dage/min. 80 dage
Lovliggørelse af byggeri Ingen øvre grænse

  

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Du ansøger via www.bygogmiljoe.dk.
 • Når du benytter Byg og Miljø bliver du guidet igennem hele ansøgningssystemet, og når du udfylder de dokumentationskrav, som hører til den valgte ansøgningstype, vil du automatisk kunne se, hvad du skal fremsende til sagen.

Forhåndsdialogmøde ved større byggerier

Ønsker du at komme godt fra start med dit byggeprojekt, kan et forhåndsdialogmøde med drøftelse af projektet i forhold til lokalplan, forventningsafstemning om tidsfrister, ansøgningens kvalitet og omfang mm. være en god idé.

Du kan derfor bede om et forhåndsdialogmøde, inden du ansøger om byggetilladelse. Forhåndsdialogmøder bruges primært ved mere komplekse byggeprojekter, og fagpersoner fra miljø, vej- og planmyndigheden kan deltage. Projektets rådgivere kan også deltage på mødet. Fordi rådhuset er lukket ned grundet Covid-19 situationen, afholder vi forhåndsdialogmøder over Teams.

Du sender os en mail på byg@hillerod.dk hvori du beskriver hvad du ønsker at drøfte med os. 

På mødet kan du få hjælp til at vurdere, hvad der kan lade sig gøre, og hvor der evt. er udfordringer ved dit byggeprojekt, så du kommer godt fra start. Det første forhåndsdialogmøde er gratis. Ud over det første gratis  forhåndsdialogmøde, koster forhåndsdialogmøder et gebyr i timen pr. deltager fra kommunen. 

Mindre sager som fx. enfamiliehuse, kan du drøfte med os ved at ringe til vagttelefonen 72322129 i vores åbningstid.

 

 

Sådan behandler vi sagen

 

 • Vi behandler sagerne i den rækkefølge de kommer ind via Byg og Miljø.
 • Du modtager en kvittering. På grund af stor sagsmængde, har vi ikke mulighed for at screene den fremsendte ansøgning for evt. mangler ved modtagelsen, og du vil derfor kunne modtage anmodning om supplerende materiale når vi opstarter sagsbehandlingen. Vi anbefaler dig derfor at kvalitetssikre dit projekt i forhold til BR18 (fuldmagt, tegningsmateriale, brand, energi mv), samt i forhold til anden lovgivning, herunder landzone- og lokalplanlægning, miljø- og vejlovgivning. Du kan løbende uploade supplerende materiale.
 • Når vi har meddelt byggetilladelse fremsender vi 1. regning for byggesagsgebyr til ansøger/ejer.
 • En tilladelse er kun gyldig når der er dokumentation for, at gebyret er betalt.
 • Når byggearbejdet er færdigmeldt, og der er redegjort for eventuelle vilkår i tilladelsen, meddeler Miljø, Byg og Beredskab ibrugtagningstilladelse, hvis dette er påkrævet, og afslutter sagen.
 • Vi ajourfører BBR og sender 2. regning på byggesagsgebyret, der omfatter den afsluttende del af sagsbehandlingen.
 • Herefter er sagen helt afsluttet.

 

Årsager til at sagsbehandlingen kan trække ud

 • Hvis det indsendte materiale ikke er fyldestgørende og der f.eks. mangler fuldmagt eller tegningsmateriale.
 • Hvis sagen forudsætter tilladelser i henhold til anden lovgivning, og hvis andre myndigheder skal udtale sig eller behandle sagen efter anden lovgivning.
 • Hvis det ansøgte forudsætter dispensation, og vi skal udsende naboorientering o.lign.

 

Har du spørgsmål til din sag, er du velkommen til at kontakte os. 

 

Har du spørgsmål til din byggesag?

Er du i tvivl om, hvordan du får tilladelse til dit byggeprojekt, eller hvilket materiale du skal sende med din ansøgning?

Så kontakt Byg på telefon 7232 2129 eller skriv til os på byg@hillerod.dk.

Byg svarer både på spørgsmål om, hvordan du kommer bedst i gang, når du har besluttet dig for at bygge, og på spørgsmål om igangværende byggesager.

Du har også mulighed for at møde op i atriet i rådhusets åbningstid, og trække et nummer under "Byggesager". Så kommer vi ned og snakker med dig om dine byggeplaner. 

Byg kan ikke træffe afgørelser over telefonen eller ved personlig henvendelse. Her kræver det, at du sender en ansøgning til os via Byg og Miljø. I Byg og Miljø, som vi kalder BOM, kan du også se status på den konkrete byggesag.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her