Sagsbehandlingstider og ansøgningsmateriale

Her kan du læse om kommunens gennemsnitlige sagsbehandlingstider for bygge-og plansager samt om, hvilket materiale en ansøgning skal indeholde.

Der er stor byggelyst hos både borgere og virksomheder i denne tid - og det er jo skønt! Det betyder dog, at sagsbehandlingstiden er lidt længere end normalt. Du skal derfor lægge ca. 20 dage til de gennemsnitlige sagsbehandlingstider, som du ser i skemaet nedenfor under "sagsbehandlingstider".

Husk at udfylde alle dokumentationskrav i Byg og Miljø, når du ansøger og at læse det kvitteringsbrev, vi sender til dig, når vi modtager din ansøgning. På forhånd tak for din forståelse og samarbejdsvilje.

Sagsbehandlingstider

 Hillerød Kommune arbejder på at overholde de statslige mål for sagsbehandlingstid for byggesager. Nedenfor ser du de gennemsnitlige sagsbehandlingstider for hele landet.

Sagsbehandlingstiden regnes fra den dato, vi modtager fyldestgørende ansøgningsmateriale til sagen. 

Pt. overholder vi servicemålene for Industri, drifts-og lagerbygninger (Simple konstruktioner), Etagebyggeri, erhverv og Etagebyggeri, bolig.

For Udhuse, carporte, o.lign. mindre bygninger, der kræver byggetilladelse (Simple konstruktioner) og Enfamiliehuse, rækkehuse og dobbelthuse (Simple konstruktioner) overholder vi kun sagsbehandlingstiden i ca. 80 % af sagerne.

 

Sagstype Hillerød Kommunes gennemsnitlig sagsbehandlingstid i antal dage
Udhuse, carporte, o.lign. mindre bygninger, der kræver byggetilladelse (Simple konstruktioner) 40
Enfamiliehuse, rækkehuse og dobbelthuse (Simple konstruktioner) 40
Industri, drifts-og lagerbygninger (Simple konstruktioner) 50
Etagebyggeri, erhverv 55
Etagebyggeri, bolig 60
Principafgørelser og matrikulære sager 60
Landzone- og dispensationsansøgninger 80
Ukomplicerede BBR rettelser/Komplicerede BBR-rettelser 14/40
Lovliggørelse af byggeri Ingen øvre grænse

  

 • Vi arbejder med at behandle sagerne så hurtigt som muligt
 • Du kan selv sikre en hurtig sagsbehandling ved at sørge for at din byggeansøgning er fuldt belyst

  

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Du ansøger via www.bygogmiljoe.dk.
 • Når du benytter Byg og Miljø bliver du guidet igennem hele ansøgningssystemet, og når du udfylder de dokumentationskrav, som hører til den valgte ansøgningstype, vil du automatisk kunne se, hvad du skal fremsende til sagen.

Et forhåndsdialogmøde kan sikre en god start på dit byggeprojekt

Hvis du har brug for et mere grundigt kig på dit byggeprojekt, kan Byg hjælpe med at booke et forhåndsdialogmøde, inden du ansøger om byggetilladelse, hvor de rigtige fagpersoner deltager. Mødet afholdes på rådhuset på Trollesmindealle 27 i Hillerød.

På mødet kan du få hjælp til at vurdere, hvad der kan lade sig gøre, og hvor der evt. er udfordringer ved dit byggeprojekt, så du kommer godt fra start. Det første forhåndsdialogmøde er gratis. Forhåndsdialogmøder bruges primært ved mere komplekse byggeprojekter.

Ud over det første gratis  forhåndsdialogmøde, koster forhåndsdialogmøder et gebyr i timen pr. deltager fra kommunen. Du kan altid ringe til Byg og spørge, om det er den rigtige løsning for dig.  

 

Sådan behandler vi sagen

 

 • Vi behandler sagerne i den rækkefølge de kommer ind via Byg og Miljø.
 • Du modtager en kvittering. På grund af stor sagsmængde, har vi ikke mulighed for at screene den fremsendte ansøgning for evt. mangler ved modtagelsen, og du vil derfor kunne modtage anmodning om supplerende materiale når vi opstarter sagsbehandlingen. Vi anbefaler dig derfor at kvalitetssikre dit projekt i forhold til BR18 (fuldmagt, tegningsmateriale, brand, energi mv), samt i forhold til anden lovgivning, herunder landzone- og lokalplanlægning, miljø- og vejlovgivning. Du kan løbende uploade supplerende materiale.
 • Når vi har meddelt byggetilladelse fremsender vi 1. regning for byggesagsgebyr til ansøger/ejer.
 • En tilladelse er kun gyldig når der er dokumentation for, at gebyret er betalt.
 • Når byggearbejdet er færdigmeldt, og der er redegjort for eventuelle vilkår i tilladelsen, meddeler Miljø, Byg og Beredskab ibrugtagningstilladelse, hvis dette er påkrævet, og afslutter sagen.
 • Vi ajourfører BBR og sender 2. regning på byggesagsgebyret, der omfatter den afsluttende del af sagsbehandlingen.
 • Herefter er sagen helt afsluttet.

 

Årsager til at sagsbehandlingen kan trække ud

 • Hvis det indsendte materiale ikke er fyldestgørende og der f.eks. mangler fuldmagt eller tegningsmateriale.
 • Hvis sagen forudsætter tilladelser i henhold til anden lovgivning, og hvis andre myndigheder skal udtale sig eller behandle sagen efter anden lovgivning.
 • Hvis det ansøgte forudsætter dispensation, og vi skal udsende naboorientering o.lign.

 

Har du spørgsmål til din sag, er du velkommen til at kontakte os. 

 

Har du spørgsmål til din byggesag?

Er du i tvivl om, hvordan du får tilladelse til dit byggeprojekt, eller hvilket materiale du skal sende med din ansøgning?

Så kontakt Byg på telefon 7232 2129 eller skriv til os på byg@hillerod.dk.

Byg svarer både på spørgsmål om, hvordan du kommer bedst i gang, når du har besluttet dig for at bygge, og på spørgsmål om igangværende byggesager.

Du har også mulighed for at møde op i atriet i rådhusets åbningstid, og trække et nummer under "Byggesager". Så kommer vi ned og snakker med dig om dine byggeplaner. 

Byg kan ikke træffe afgørelser over telefonen eller ved personlig henvendelse. Her kræver det, at du sender en ansøgning til os via Byg og Miljø. I Byg og Miljø, som vi kalder BOM, kan du også se status på den konkrete byggesag.

 

 

Kvik-sagsbehandling

 • Hvis du gør dig umage og indsender en fyldestgørende ansøgning første gang, kvitterer vi med KVIK-sagsbehandling i løbet af 4 uger.
 • For at få en sag behandlet som KVIK-sag skal du sammen med din ansøgning indsende en udfyldt Erklæring ved anmodning om KVIK byggesagsbehandling, som du finder i højre side.
 • En KVIK-sag kommer ofte på tale når et byggeri er ukompliceret fx enfamiliehuse, sommerhuse o.lign. og er 100 % belyst ved 1. indsendelse i www.bygogmiljoe.dk 
 • Vi har erfaring for, at større og mere komplekse byggerier tager længere tid, fordi der kan være forhold, som kræver dialog mellem ansøger og kommunen, som skal være afklaret inden der kan træffes en afgørelse. Det kan fx være en afklaring af brandstrategien, hvis den ikke er tilstrækkelig belyst, eller byggeriet ikke overholder eksempelsamlingen, eller hvis det ansøgte forudsætter dispensation.  
 • Vi arbejder på at behandle sagerne så hurtigt som muligt.
 • Du kan selv sikre en hurtig sagsbehandling ved at sørge for at din byggeansøgning er fyldestgørende. 
 • Vi arbejder på at behandle sagerne så hurtigt som muligt.
 • Du kan selv sikre en hurtig sagsbehandling ved at sørge for at din byggeansøgning er fyldestgørende. 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her