Byggesagsgebyrer

I Hillerød Kommune opkræves der gebyr for byggesagsbehandlingen.

Byggesagsgebyret bliver fastsat efter den brugte tid og sendes til ejendommens ejer.

Gebyrerne dækker alle sager om byggetilladelse, dispensationer og helhedsvurderinger efter bygningsreglementet og byggeloven. 

Følgende byggearbejder er fritaget for gebyr

 • Der opkræves ikke gebyr for 1. forhåndsdialogmøde
 • Der opkræves ikke gebyr for afslag.

Pr. 1. januar 2020 opkræves der gebyr på 1.024 kr. pr. time (momsfritaget) 

 • Vi fakturerer for forbrugt tid i forbindelse med byggesagsbehandling, herunder: 
  • Forhåndsdialog, der strækker sig ud over ét møde.
  • Sagsoprettelse, screening af sagen, koordinering/sikring af lovligheden efter anden lovgivning fx planloven, miljø- og vejlovgivningen mv.
  • Byggesagsbehandling efter BR18.
 • Gebyret bliver opkrævet hos den til enhver tid værende ejer, da gebyret hæfter på ejendommen og derfor følger denne. Ved ejerskifte efter byggetilladelse er givet, og inden byggesagens afslutning, skal den gamle ejer derfor orientere den nye ejer om, at denne vil modtage 2. faktura for byggesagen. Tidligere og nuværende ejer må herefter selv stå for evt. mellemværender. Hillerød Kommune tilbyder ikke at kreditere ny ejer og eftersende fakturaer til tidligere ejer, eller på anden måde stå for videresendelse af et gebyr mellem parterne. 
 • I tilfælde, hvor ansøger beder os henlægge en sag inden der er meddelt byggetilladelse, tager vi gebyr for den tid, vi har brugt på sagen indtil henlæggelsen, det vil typisk være for oprettelse og screening.
 • I tilfælde, hvor ansøger ikke fremsender fyldestgørende materiale inden 1 måned fra vores anmodning om dette, henlægger vi sagen, og opkræver gebyr for den brugte tid på sagen.
 • I tilfælde hvor en byggetilladelse forældes, hvis byggeriet ikke er meldt påbegyndt inden 1 år, fremsender vi anden faktura i umiddelbar forlængelse af annulleringen af byggetilladelsen.
 • I tilfælde hvor ansøger annullerer sagen efter byggetilladelse er meddelt, fremsender vi anden faktura i umiddelbar forlængelse af annulleringen.
 • Er sagen ikke færdigmeldt 2 år efter påbegyndelse, fremsender vi en faktura på den forbrugte tid. 

Registrering af tidsforbrug:

Hillerød Kommune registrerer løbende den forbrugte tid på sagen. Vi timeregistrerer tidsforbrug ved sagsbehandling, og udspecificerer timeforbruget for den enkelte byggesag fordelt på fire faser:

 1. Forhåndsdialog (1. forhåndsdialogmøde er dog ikke pålagt gebyr)
 2. Oprettelse/Journalisering
 3. Sagsbehandling
 4. Opfølgning på vilkår og afslutning af byggesag.

Du kan derfor som ansøger bidrage til at byggesagsgebyret bliver mindst muligt ved at kvalitetssikre dit projekt, sikre at alle regler er overholdt og at dette er entydigt og tilstrækkeligt dokumenteret i ansøgningen, følge op på vilkår for byggetilladelsen etc. Læs mere om, hvad en fyldestgørende ansøgning skal indeholde ved at klikke på boksen "Find det hurtigt".

Tidspunkt for fakturering:

1. fakturering sker umiddelbart efter udstedelse af byggetilladelsen og består af 3 faser:

 • 1 - Forhåndsdialog (1. forhåndsdialogmøde er dog ikke pålagt gebyr)
 • 2 - Oprettelse/Journalisering
 • 3 - Sagsbehandling 

2. fakturering sker ved sagens afslutning og indeholder tid brugt til byggesagsbehandling fra udstedelse af byggetilladelsen frem til sagens afslutning og består af en fase

 • 4 - Opfølgning på vilkår og afslutning af byggesag.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her