Spring menu over

Hillerød Kommune har vedtaget en hastighedsplan, hvor der i perioden frem til juni 2025 skal etableres lavhastighedszoner med 40 km/t i alle byområder. Hastighedszonerne udføres efter principper med udgangspunkt i kommunens vejklassifikation:

  • Tertiær lokalvej (lille evt. blind vej) hvor der generelt etableres lavhastighedszone.
  • Sekundær lokalvej hvor der generelt etableres lavhastighedszone.
  • Primær lokalvej, hvor der generelt etableres lavhastighedszoner bortset fra enkelte strækninger med fortov og cykelsti, som ikke ligger ved skoler eller institutioner for børn, unge eller ældre.
  • Trafikvej - fordeling , hvor der generelt ikke er etableret lavhastighedszoner uden særlige forhold gør sig gældende
  • Trafikvej - gennemfart (statsveje) hvor lavhastighedszoner ikke er aktuelle.

Hastighedszonerne bliver etableret med skilte, samt forskellige former for hastighedsdæmpende foranstaltninger som bump, indsnævringer, 2 minus 1-veje osv. I forbindelse med etablering af hastighedszonerne kan der også blive gennemført andre trafiksaneringstiltag, for eksempel sikrede fodgængerkrydsninger.

Der er lagt en plan for etablering af hastighedszonerne. Hvert år etableres der hastighedszoner i 4 – 5 områder. Inden hastighedszonerne etableres vil forvaltningen indlede en dialog med lokalråd, grundejere og borgere i det aktuelle område. På baggrund af denne dialog vil Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget tage stilling til en konkret plan for hver hastighedszone.

Hillerød Kommune forventer, at gennemsnitshastigheden i byområderne vil falde med cirka 5 km/t som følge af hastighedszonerne. Dette vil føre til en halvering af risikoen for personskadeuheld. Samtidig vil blandt andet skolebørn kunne cykle ad hastighedsdæmpede veje frem til en cykelsti langs en større vej.

Plan for gennemførelse (revideret oktober 23)

Hastighedsplan for Hillerød Kommune

Hastighedsplan for Hillerød By

Webkort med vejklasser

Trafik, Vej og Park

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo