Spring menu over

I Hillerød Kommune kommer der årligt ca. 20 personer til skade i trafikken på kommunes veje. Disse personskader medfører store personlige omkostninger for de involverede parter og omkostninger for samfundet.

For at sikre, at vi anvender de fremtidige trafiksikkerhedsmidler bedst muligt, har Hillerød Kommune udarbejdet en Trafikplan  for Hillerød By og en Trafiksikkerhedsplan for Øvrige Bysamfund. De to planer kommer med forslag til konkrete tiltag, der kan forebygge trafikuheld og de medfølgende skader på personer. Tiltagene er både på konkrete lokaliteter samt generelle tiltag i kommunen.

For at højne trafiksikkerheden og reducere antallet af personskader følges trafiksikkerhedsplanerne. inden for de givne økonomiske rammer igangsættes områdevise trafiksaneringer i de enkelte lokalområder med udgangspunkt i en vision om at etablere 40 km/t hastighedszoner i alle boligområder.

Trafik, Vej og Park

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo