Spring menu over

Den kollektive trafik binder os sammen.

Vi samarbejder med Trafikselskabet Movia, Region Hovedstaden og nabokommunerne om at give dig en god busdrift. 

Hvert år i oktober afgiver Hillerød Kommune en bestilling til Movia med ønsker til busdriften, som træder i kraft den efterfølgende sommer. Movia fungerer som rådgiver ved tilrettelæggelse af busdriften, de udarbejder køreplaner, og har ansvar for den daglige drift. Movia står – sammen med de øvrige trafikselskaber i hovedstadsområdet som DSB og metro i DOT – desuden for trafikinformation, herunder alt om ruteomlægninger og ændringer, se mere under ’læs mere om’.

 

Kommunens ansvar

Vi har det økonomiske ansvar for de lokale busruter og handicapkørsel, og fastsætter i samarbejde med trafikselskabet, hvor mange ruter der skal være, samt hvor ofte busserne skal køre. Kommunerne arbejder sammen om de ruter, der går gennem flere kommuner.

Regionens ansvar

Regionen har ansvaret for de regionale busruter og for lokalbanerne i Nordsjælland.

Folder om flextur

Folder

Trafik, Vej og Park

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo