Spring menu over

Eksempler på sygepleje er:

  • sårpleje
  • administration af medicin
  • kontinensbehandling
  • sondemad og væskebehandling
  • pleje ved livets afslutning

Sådan får du sygepleje

Hvis du får brug for sygepleje, skal du visiteres til det. Det er enten din egen læge, hospitalet eller Sygeplejen, der kan visitere dig til sygepleje.

Åben telefonkonsultation

Hvis du er visiteret til sygepleje, kan du ringe med spørgsmål vedrørende sygepleje i konsultationens åbningstider.

Telefonkonsultationen er åben på hverdage mandag til fredag kl. 9-10 og kl. 13-14.

Telefon: 72 32 62 20

Sygeplejeklinik

Som udgangspunkt foregår sygepleje på klinikken. Hvis lægen eller sygeplejersken vurderer, at du ikke kan komme til klinikken, vil du blive tilbudt sygepleje i eget hjem.

Sygeplejeklinikken er på Sundhedscentret på Milnersvej 37 D i Hillerød.

Åbningstider i sygeplejeklinikken: mandag til fredag kl. 7.45-16.

Det skal du vide

Når du kommer til sygeplejeklinikken, skal du selv sørge for transport.

Konsultationerne er gratis, men du skal selv betale for medicin og hvad der eventuelt hører til.

Sygeplejen

Ældre og Sundhed
Milnersvej 37D, 3400 Hillerød

Telefonkonsultation 
Mandag til fredag kl. 9–10 og 13-14

Se dine sundhedsdata - log på Nexus Borger

Følg med i dine sundhedsdata hjemmefra ved at logge på Nexus Borger.

Se dine sundhedsdata - Nexus Borger
Hillerød Kommune - logo