Spring menu over

Lær at tackle kroniske smerter, der er rettet mod dig med smerter, som forhindrer dig i at have det godt.

Tilbuddet henvender sig til alle der er bosiddende i Hillerød Kommune.

Kontakt Jobcentret for at høre mere.

Lær at tackle angst og depression, er rettet mod dig, der oplever symptomer på angst eller depression.

Du behøver ikke at have en diagnose for at kunne deltage.

Tilbuddet henvender sig til alle der er bosiddende i Hillerød Kommune.

Kontakt Jobcentret for at høre mere.

Mindfullness er for dig, der udviser tegn på udvikling af for eksempel stress og/eller allerede deltager i et forløb målrettet stressramte.

Tilbuddet henvender sig til dig, der allerede har et kontaktforløb i Jobcentret.

Hverdagsmestring er for dig, som er sygemeldt med stress, er psykisk sårbar med lettere angst og depression, der forhindrer dig i at varetage et job.

Tilbuddet henvender sig til dig, der har et kontaktforløb i Jobcentret.

Fysisk træning er for dig med helbredsproblemer i form af psykisk sårbarhed og risiko for angst og depression, som står i vejen for job.

Tilbuddet henvender sig til dig, der har et kontaktforløb i Jobcentret.

Tilbud om forløb vedrørende muskel-/skeletlidelser er rettet mod dig med fysiske udfordringer, som er afsluttet i genoptræning, men som har udfordringer i form af smerter, udtalte skånehensyn og ikke mindst en bekymring for, om helbredet forværres ved start i arbejde eller virksomhedspraktik.

Indsatserne består bla. af:

  • Afklarende samtaler
  • Test
  • Fysisk træning
  • Arbejdspladsbesøg
  • Individuelt eller Gruppeforløb: Energiforvaltning, Diætist, Mindfulness og Smertemestring

Hvordan kan du starte i tilbuddet? Enten gennem:

  • Sundhedscentret
  • Din praktiserende læge
  • Fastholdelsesteamet i Jobcentret

Tilbuddet henvender sig til dig, der er sygemeldt med senfølger efter hjernerystelse. Senfølger defineres som følger af mere end 3-4 ugers varighed jævnfør definitionen fra Center for Hjernerystelse.

Indsatsen er både sundheds- og beskæftigelsesfremmende, og hensigten er at øge din mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Indsatsen tilrettelægges individuelt, og kan bla. bestå af screeningsmøde, indsatser fra hørekonsulent/specialoptiker/neuropsykolog, fysioterapeutisk og/eller ergoterapeutisk indsats, arbejdspladsvurdering og evaluering.

Hvordan kan du starte i tilbuddet?:

Kontakt enten din praktiserende læge eller Jobcentret.

Jobcenter Hillerød

Telefontider:
Mandag-onsdag 10 - 14
Torsdag 12 - 17
Fredag 10 - 12

Hillerød Kommune - logo