Spring menu over

Du er altid velkommen til at ringe anonymt til vores misbrugskoordinatorer, hvor I taler om det, du har brug for. Hvis din bekymring gælder en pårørende, en medarbejder eller en anden person er du også velkommen til at ringe. 

Har du brug for viden om alkoholbehandling, kan du læse om de forskellige typer behandling herunder eller spørge misbrugskoordinatorerne om vejledning.

Ambulant behandling betyder, at du ikke er indlagt under forløbet og fortsat kan passe din hverdag. Behandlingen kan bestå af  gruppebehandlinger, individuelle samtaler og/eller medicinsk behandling, og du kan være anonym. Er du over 18 år kan du henvende dig direkte til et godkendt ambulant behandlingstilbud og starte behandling. Kommunen skal ikke godkende igangsætning af ambulant behandling. Du kan finde godkendte tilbud på hjemmesiden Tilbudsportalen.

I dagbehandling får du en meget struktureret behandling. Du møder typisk mandag til fredag, 5-8 timer dagligt i dagtimerne og følger et fast skema. I dagbehandling støttes du i dine individuelle mål med en kombination af aktiviteter, projektforløb, individuelle samtaler og gruppesamtaler. Forløbet kan bestå af undervisning, aktivering og sociale støttetilbud – ud over behandling for alkoholproblemer. Der er mulighed for at kombinere forløbet med medicinsk behandling. Dagbehandling kræver bevilling af Hillerød Kommune, og du skal derfor kontakte misbrugskoordinator i Socialfaglig Enhed på telefon 7232 3301 eller 7232 3302. I dagbehandling kan du ikke være anonym.

Døgnbehandling er det mest omfattende behandlingstilbud, som retter sig mod personer, der er meget hårdt belastet af misbrug. Døgnbehandling er et tilbud, hvor du i en periode bor på et behandlingssted, hvor der er personale døgnet rundt. Døgnbehandling kræver bevilling af Hillerød Kommune. Godkendes behandlingen er den gratis, dog skal du selv betale for kost og logi. Du skal kontakte misbrugskoordinator i Socialfaglig Enhed for mere information på telefon 7232 3301 eller 7232 3302. I døgnbehandling kan du ikke være anonym.

Ambulant behandling kan starte senest 14 dage efter, du har henvendt dig. Kommunen skal ikke godkende igangsætning af ambulant behandling.

Hvis du har søgt om dag- eller døgnbehandling, vil Socialfaglig Enhed igangsætte en visitationsprocedure. Her vil det blive afgjort, om du kan bevilliges behandling. Der kan gå op til 6 måneder, før eventuel døgnbehandling kan startes.

Du kan frit vælge mellem de godkendte behandlingstilbud. Det vil sige, du kan også vælge et behandlingstilbud i en anden kommune end Hillerød. Det er dog en forudsætning for gratis ambulant behandling, at tilbuddet har indgået en samarbejdsaftale med en kommune, og at Socialtilsynet har godkendt tilbuddet. Det samme gælder dag- og døgntilbud.

Hvis du vil vide mere om tilbud beliggende i Hillerød Kommune eller tilbud i andre kommuner, kan du søge på hjemmesiden Tilbudsportalen.

Hvis du har levet sammen med en far eller mor med et overforbrug af alkohol - eller stadig gør det, kan du hente hjælp hos TUBA, der tilbyder rådgivning og terapi. I Hillerød tilbyder TUBA-afdelingen gratis hjælp til unge ml. 14 og 24 år fra alle kommuner. TUBA tilbyder også gratis hjælp til unge ml. 25 - 35 år, der bor i Hillerød Kommune. TUBAs kontaktoplysninger finder du på dette link. 

Her kan du læse, hvilken hjælp kommunen kan tilbyde indenfor misbrugsområdet. Se afsnit om "Misbrugsbehandling"

Telefon

Kontakt misbrugskoordinatorerne i Socialfaglig Enhed på telefon:

7232 3301 eller 7232 3302.
Se telefontid herunder.

Socialfaglig Enhed

Social og Arbejdsmarked
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Hillerød Kommune - logo