Spring menu over

Hvis du er over 18 år og har problemer med dit forbrug af rusmidler, kan du kontakte en af vores to misbrugskoordinatorer. Telefonsamtalen tager udgangspunkt i den situation, du står i, og misbrugskoordinatoren kan give dig uforpligtende råd eller vejlede dig om behandlingsmuligheder. Kontakt os på telefon: 7232 3302 eller 7232 3301.

Er du ung og mellem 13-23 år, kan du kontakte Åben Anonym Rådgivning og få råd og vejledning.

Anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling henvender sig til dig, der har fast arbejde / er under uddannelse. For at få behandlingen skal du være over 18 og ikke have andre sociale problemer end stofmisbruget.

Behandlingen er gratis for dig og betales af din kommune. Hvis du ønsker anonym stofmisbrugsbehandling, behøver du hverken at opgive dit cpr-nummer eller rigtige navn. Du bliver ikke registreret nogen steder. Dog skal du vise sygesikringsbevis, for at sikre, at udgiften til behandling dækkes af din kommune. Du har ret til at dække over navn, cpr-nummer og adresse, når du fremviser sygesikringsbevis.

Behandlingen består af en afklarende samtale, et 14 ugers gruppeforløb samt en afsluttende samtale. I den afklarende samtale vil det blive vurderet, om du opfylder betingelserne for at modtage anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling. Hvis det viser sig, at du ikke tilhører målgruppen for anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling vil du blive henvist til Hillerød Kommune med henblik på at få tilbud om en anden form for stofmisbrugsbehandling. Hillerød Kommune har indgået samarbejdsaftale med to eksterne behandlingssteder om at yde anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling:

Helsingør Rusmiddelcenter, der har adressen: Gl. Banegårdsvej 29 i Helsingør. Kontakt tilbuddet anonymt på tlf. 41 86 96 24 41 86 eller mail rusmiddel@helsingor.dk. Læs om Anonym stofrådgivning her.

Novavi stofrådgivning, tlf. 2745 8065. 27458065 Mail: anonym@stofraadgivningen.dk. Du kan læse mere om tilbuddet på Novavi Stofrådgivning.

Du er også velkommen til at kontakte kommunens misbrugskoordinatorer på tlf. 72 32 33 01 eller 72 32 33 02.

Ambulant behandling er et behandlingstilbud 1-2 gange om ugen, hvor du bor hjemme og fortsat kan passe din almindelige hverdag. Ambulant behandling kan foregå som gruppeterapi eller individuelle samtaler, hvor du støttes i dine behandlingsmål.

Dagbehandling består af en struktureret behandling. I dagbehandling  støttes du i dine behandlingsmål med en kombination af aktiviteter, individuelle samtaler samt gruppeforløb.

Døgnbehandling er et meget omfattende behandlingstilbud, der kan bestå af samtale- og gruppeterapi. Døgnbehandling er et tilbud, hvor du i en periode bor på et behandlingssted, hvor der er personale døgnet rundt.

Ønsker du ambulant, dag- eller døgnbehandling skal du kontakte én af Hillerød Kommunes misbrugskoordinatorer på tlf. 72 32 33 02 eller 72 32 33 01, og du vil herefter blive indkaldt til en indledende samtale. Dag- eller døgnbehandling skal bevilliges af Hillerød Kommune. Hvis behandlingen bevilliges, er det Hillerød Kommune, der betaler for dit forløb. Ved døgnbehandling skal du selv betale for kost og logi. 

Hillerød Kommune bevilliger og betaler kun for behandlingstilbud, der er godkendt af Socialtilsynet og fremgår af Tilbudsportalen.dk.

Har du behov for behandling, har du mulighed for at kontakte én af kommunens misbrugskoordinatorer på tlf. 72 32 33 01 eller 72 32 33 02 i Socialfaglig Enhed.

Substitutionsbehandling er, når den er bevilliget af kommunen, omfattet af frit valg. Det vil sige, at du selv kan vælge, hvilken offentlig institution eller godkendt privat institution, du ønsker din substitutionsbehandling fra. Frit valg kræver: 

  • at behandlingsstedet har plads
  • at lægen, der er på stedet vurderer, at behandlingen kan overtages i forhold til dine behandlingsbehov, og
  • at der ikke er for langt mellem din bopæl og behandlingsstedet.

Ansøger du om stofmisbrugsbehandling, kan du ønske en lægesamtale. Du skal have gennemført samtalen, inden Socialfaglig Enhed træffer afgørelse om din eventuelle stofmisbrugsbehandling. Du kan kontakte misbrugskoordinatorerne på tlf. 72 32 33 02 eller 72 32 33 01 for mere information.

Hillerød Kommune tilbyder indgåelse af kontrakt om tilbageholdelse af gravide stofbrugere, der er i behandling i døgntilbud.

Den første tirsdag i hver måned kan du få råd og vejledning om dit forbrug af alkohol eller rusmidler i Tjekpunktet på Trollesbro, Slangerupgade 60, fra kl. 13-15. Her kan du møde den ene af Hillerød Kommunes to misbrugskoordinatorer. Samtalen kan handle om råd og vejledning om behandlingsmuligheder, og misbrugskoordinatoren kan tilbyde hjælp til at tage den første kontakt til et behandlingssted. Du behøver ikke aftale besøget på forhånd, men kan bare møde op.

Du kan også kontakte misbrugskoordinatorerne, der sidder i Socialfaglig Enhed, alle hverdage på tlf.nr. 72323301 og 72323302. Du har mulighed for at være anonym. 

I "Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov" kan du læse, hvilken hjælp kommunen kan tilbyde indenfor stofmisbrugsområdet. Se afsnit om "Stofmisbrugsbehandling til borgere over 18 år".

Telefon

Kontakt misbrugskoordinatorerne i Socialfaglig Enhed på telefon:

7232 3301 eller 7232 3302.
Se telefontid herunder.

Socialfaglig Enhed

Borger- og Socialservice
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo