Spring menu over
  • Sundhedsplejerskerne tilbyder standard- og behovshjemmebesøg til alle familier med spædbørn/småbørn.
  • Skolesundhedsplejen - se info på skolens Aula.
  • Ved behov for vejledning/rådgivning kan sundhedsplejerskerne træffes på deres telefoner.

Tilbud om besøg

Graviditetsbesøg

Hvis du eller din partner har særlige behov, kan I få et besøg af sundhedsplejersken før fødslen.

Et særligt behov er f.eks.: Tidligere efterfødselsreaktion hos jer forældre, sygdom hos en af de kommende forældre, dårlige amme-erfaringer, flerfoldsgraviditet, psykiatriske eller sociale problematikker hos kommende forældre eller i den nære familie.

Hvis du/I ønsker et graviditetsbesøg, så tryk på nedenstående 'knap' og udfyld spørgsmålene. Så bliver de sendt til Sundhedsplejen.

Hjemmebesøg

Tilbydes 4.- 6. dagen efter fødslen.

Formålet er at yde vejledning og støtte i forhold til at det nyfødte barn får nok at spise, at amningen kommer godt i gang og en undersøgelse af barnet med særlig opmærksomhed på om det er ved at udvikle gulsot. Når familien er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen eller barnet er født hjemme, tilbyder sundhedsplejen dette besøg. Sundhedsplejen kontakter jer/dig pr. telefon med tilbud om tidligt besøg. Hvis I/du ikke har hørt fra sundhedsplejen på 3.-4. dagen efter fødslen, så kontakt os.

Hvis I/du har modtaget tidligt besøg, tilbydes dette besøg, senest når barnet er 14 dage gammelt. Hvis I/du ikke har modtaget tidligt besøg, tilbydes dette besøg, senest 7 dage efter at barnet er udskrevet fra hospitalet.

Besøget aftales under 1-2 ugers besøget, ud fra familiens behov og sundhedsplejerskens vurdering. Formålet er at yde vejledning og støtte i forhold til barnets og familiens trivsel.

Tilbydes når jeres barn er omkring 2 mdr.

Besøget indeholder dels en undersøgelse af jeres/dit barns udvikling og I/du tilbydes screening for efterfødselsreaktion. I/du skal udfylde to spørgeskemaer –EPDS-spørgeskema og Gotland-skalaen, om egen psykiske tilstand. Svarerene danner udgangspunkt for en samtale, som har til formål at opspore en eventuel efterfødselsreaktion. Ved behov tilbydes yderligere besøg og/eller henvisning til andre indsatser.

Tilbydes når jeres barn er klar til at blive introduceret til overgangsmad. Besøget indeholder information om overgangsmad og en undersøgelse af jeres barns udvikling.

Dette besøg tilbydes som det sidste standardbesøg. Besøget kan indeholde samtale om bl.a. jeres/dit barns overgang til familiens mad, søvnmønstre, sprogudvikling og forebyggelse af ulykker.

Spørgeskema PUF (Psykisk Udvikling og Funktion) indgår i besøget. Formålet med spørgeskemaet er at forebygge mentale helbredsproblemer hos små børn. Ved behov tilbydes yderligere besøg eller henvisning til andre indsatser.

Sundhedsplejersken har mulighed for at tilbyde yderligere besøg udover ovenstående standard-besøgstilbud. Behovsbesøg aftales ud fra sundhedsplejerskens vurdering, undersøgelse af barnet og jeres/dine behov.

Andre tilbud sundhedsplejen har

Sundhedsplejen tilbyder Barselscafé til alle forældre med spædbørn. Du skal være bosiddende i Hillerød Kommune for at benytte tilbuddet.

Barselscafé er et tilbud til dig, som har behov for en sundhedsfaglig vurdering og/eller vejledning i forhold til en begrænset problematik hos dit spædbarn.

Sundhedsplejerskerne i barselscaféen kan tilbyde en kort konsultation til den enkelte familie.

I enkelte tilfælde kan et besøg i barselscaféen erstatte et hjemmebesøg, dette er efter aftale med familiens faste sundhedsplejerske.

Barselscafé er fredage kl. 10-12

  • I lige uger i Brohuset, Østervang 103, 3400 Hillerød
  • I ulige uger Hillerød Bibliotek, Christiansgade 1, 3400 Hillerød

Lad være med at møde op hvis du selv eller nogen i dit hjem er akut syge.

Sundhedsstyrelsen retningslinjer i forhold til Corona følges i barselscaféen.

Mødregrupper tilbydes til alle nye mødre. 

Sundhedsplejen sammensætter grupperne ud fra bopæl og barnets fødselsdag. Det aftales med en deltagende mor i gruppen, at hun inviterer gruppen hjem til sig den første mødegang. Herefter planlægger gruppen selv, hvordan den vil mødes.

Din faste sundhedsplejerske vil spørge, om du er interesseret i at deltage i en mødregruppe. Ønsker du at deltage, kan du på  Sundhedsvejen.dk se hvor og hvornår gruppen starter.

Er du far til et barn i alderen 0-3 år og bor du i Hillerød Kommune? Så kom i Fars Legestue. Det er gratis og uden tilmelding.

Hvad sker der i Fars Legestue? Du kan lege og tumle med dit barn sammen med andre fædre og børn. Du bliver mødt af en tovholder, som sørger for der altid er kaffe på kanden. Sundhedsplejersken kigger forbi hver gang. Så er der ting der skal vendes – stort som småt, så er muligheden tilstede.

Hvornår er Fars Legestue åben: Fars Legestue er åben hver mandag kl. 11-14.

Hvor finder du Fars Legestue: Royal Stage, Milnersvej 39 -1. sal (der er elevator) 3400 Hillerød.

Læs mere på Facebook: Fars legestue i Hillerød * www.royalstage.dk * www.farforlivet.dk

Skolesundhedsplejen er et tilbud til skolebørn, deres familier og skolens lærere. Du kan finde kontaktoplysninger til sundhedsplejersken på dit barns skoles hjemmeside.

Du kan læse om sundhedsplejens generelle tilbud på skolerne her.

Du kan altid kontakte sundhedsplejersken på dit barns skole ved behov.

Du kan kontakte din sundhedsplejerske via sundhedsvejen.dk eller på nedenstående:

Vibeke Selch Laursen, ledende sundhedsplejerske, tlf.: 7232 5663

 

Sundhedsplejersker i Hillerød Øst (skoledistrikt Grønnevang):

Christina Rye Gefke, tlf. 7232 5651

Mette Höfelsauer, tlf.: 7232 5692

Mette Smedegaard, tlf.: 7232 5665

Sidsel Foss Vilstup tlf. 7232 5675

 

Sundhedsplejersker i Midtbyen (skoledistrikterne Hillerødsholm og Midtby):

Ann Herløv Kloch, tlf.: 7232 5679

Lene Leth-Espensen, tlf.: 7232 5661

Sanne Spang Bruun, tlf.: 7232 5693

Signe Bregn Macon, tlf.: 7232 5664

 

Sundhedsplejersker i Hillerød Vest (skoledistrikterne Sophienborg, Hillerød Vest, Hanebjerg og Kornmark):

Anne Blinkilde, tlf.: 7232 5666

Bente Søndergaard, tlf.: 7232 5694

Helle Due Brabrand, tlf.: 7232 5667

Lene Kjær, tlf.: 7232 5672

Nina Sarring, tlf.: 7232 5662

Pernille Rostgaard, tlf.: 7232 5669

Winnie Gruby, tlf.: 7232 5674

Hvis der er sygdom i jeres familie

  • Husk at melde afbud/lade være med at møde op hvis en eller flere i hustanden er syge.

Familier og Sundhed

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 8 – 15
Torsdag kl. 8 – 18
Fredag kl. 8 – 14

Hillerød Kommune - logo