Spring menu over
 • Sundhedsplejerskerne tilbyder standard- og behovshjemmebesøg til alle familier med spædbørn/småbørn.
 • Skolesundhedsplejen - se info på skolens Aula.
 • Ved behov for vejledning/rådgivning kan sundhedsplejerskerne træffes på deres telefoner.

Her på Sundhedsvejen.dk kan du finde din sundhedsplejerske og du får adgang til dit barns journal. 

Hvornår får jeg besøg af Sundhedsplejen?

Graviditetsbesøg

Hvis du eller din partner har særlige behov, kan I få et besøg af sundhedsplejersken før fødslen. Et særligt behov er fx:

 • Tidligere efterfødselsreaktion hos jer forældre
 • Sygdom hos en af de kommende forældre
 • Dårlige ammeerfaringer
 • Flerfoldsgraviditet
 • Psykiatriske eller sociale problematikker hos kommende forældre eller i den nære familie.

Hvis du/I ønsker et graviditetsbesøg, så tryk på nedenstående 'knap' og udfyld kontaktoplysningerne. Så bliver de sendt til Sundhedsplejen.

Ja tak til graviditetsbesøg

 • Tidligt besøg tilbydes 4.- 6. dagen efter fødslen

 • 1-2. ugers besøg: Hvis I/du har modtaget tidligt besøg, tilbydes dette besøg, senest når barnet er 14 dage gammelt. Hvis I/du ikke har modtaget tidligt besøg, tilbydes dette besøg, senest 7 dage efter at barnet er udskrevet fra hospitalet.

 • 3-4 ugers besøg: Besøget aftales under 1-2 ugers besøget, ud fra familiens behov og sundhedsplejerskens vurdering. Formålet er at yde vejledning og støtte i forhold til barnets og familiens trivsel.

 • 2 måneders besøg: Besøget indeholder dels en undersøgelse af jeres/dit barns udvikling og I/du tilbydes screening for efterfødselsreaktion

 • 4-6 måneders besøg: Tilbydes når dit/jeres barn er klar til at blive introduceret til overgangsmad.

 • 9-10 måneders besøg: Dette besøg tilbydes som det sidste standardbesøg

Behovsbesøg: Sundhedsplejersken har mulighed for at tilbyde yderligere besøg udover ovenstående standard-besøgstilbud. Behovsbesøg aftales ud fra sundhedsplejerskens vurdering, undersøgelse af barnet og jeres/dine behov.

Øvrige tilbud fra Sundhedsplejen

Sundhedsplejen tilbyder Barselscafé til alle forældre med spædbørn. Du skal være bosiddende i Hillerød Kommune for at benytte tilbuddet.

Barselscafé er et tilbud til dig, som har behov for en sundhedsfaglig vurdering og/eller vejledning i forhold til en begrænset problematik hos dit spædbarn.

Sundhedsplejerskerne i barselscaféen kan tilbyde en kort konsultation til den enkelte familie.

I enkelte tilfælde kan et besøg i barselscaféen erstatte et hjemmebesøg, dette er efter aftale med familiens faste sundhedsplejerske.

Barselscaféen er fredage kl. 10-12:

 • I lige uger i Brohuset, Østervang 103, 3400 Hillerød
 • I ulige uger Hillerød Bibliotek, Christiansgade 1, 3400 Hillerød

Lad være med at møde op hvis du selv eller nogen i dit hjem er akut syge.

Sundhedsstyrelsen retningslinjer i forhold til Corona følges i barselscaféen.

Mødregrupper tilbydes til alle nye mødre. 

Sundhedsplejen sammensætter grupperne ud fra bopæl og barnets fødselsdag. Det aftales med en deltagende mor i gruppen, at hun inviterer gruppen hjem til sig den første mødegang. Herefter planlægger gruppen selv, hvordan den vil mødes.

Din faste sundhedsplejerske vil spørge, om du er interesseret i at deltage i en mødregruppe. Ønsker du at deltage, kan du på  Sundhedsvejen.dk se hvor og hvornår gruppen starter.

Er du far til et barn i alderen 0-3 år og bor du i Hillerød Kommune? Så kom i Fars Legestue. Det er gratis og uden tilmelding.

Hvad sker der i Fars Legestue? Du kan lege og tumle med dit barn sammen med andre fædre og børn. Du bliver mødt af en tovholder, som sørger for der altid er kaffe på kanden. Sundhedsplejersken kigger forbi hver gang. Så er der ting der skal vendes – stort som småt, så er muligheden tilstede.

Hvornår er Fars Legestue åben: Fars Legestue er åben hver mandag kl. 11-14.

Hvor finder du Fars Legestue: Royal Stage, Milnersvej 39 -1. sal (der er elevator) 3400 Hillerød.

Læs mere på Facebook: Fars legestue i Hillerød * www.royalstage.dk * www.farforlivet.dk

Skolesundhedsplejen er et tilbud til skolebørn, deres familier og skolens lærere. Sundhedsplejen tilbyder følgende sundhedssamtaler:

Klassetrin Samtalens fokus
0. klasse
 • Helbred, fysisk og psykisk
 • Højde, vægt, hørelse og syn
 • Sociale relationer
 • Søvn og spisevaner
 • Sproglige kompetencer
 • Generelle udvikling

5. klasse

 • Helbred, fysisk og psykisk
 • Højde, vægt og syn
 • Sociale relationer og familiemæssige forhold
 • Søvn og spisevaner
 • Generelle udvikling, pubertet og identitet
 • Fritid og bevægelse
8. klasse
 • Helbred, fysisk og psykisk
 • Højde, vægt, hørelse, syn og evt. farvesyn
 • Sociale relationer og familiemæssige forhold
 • Generelle udvikling, pubertet og identitet
 • Sundhedsadfærd ift. tobak, alkohol og andre rusmidler.
 • Seksuel sundhed
 • HPV vaccine
 • Søvn og spisevaner
 • Fritid og bevægelse
 • Erhvervsvalg

Du kan finde kontaktoplysninger til sundhedsplejersken på dit barns skoles hjemmeside.

Hvis der er sygdom i jeres familie

 • Husk at melde afbud/lade være med at møde op hvis en eller flere i husstanden er syge.

Familier og Sundhed

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 8 – 15
Torsdag kl. 8 – 18
Fredag kl. 8 – 14

Hillerød Kommune - logo