Spring menu over

Hvis du har fået en hjerneskade med komplekse fysiske eller mentale følger, og er indstillet til specialiseret rehabilitering fra hospitalets side, har du mulighed for at følge et specialiseret neuro-rehabiliteringsforløb i Hillerød Kommune.

Det intensive genoptræningsforløb har til formål at øge dine muligheder for at kunne lave aktiviteter og være social sammen med andre. Gennem forløbet vil du genoptræne dine fysiske funktioner og lære nye handle- og tænkemåder, der kan støtte dig i din hverdag.

Læs mere om specialiseret rehabilitering

Det er lægen på hospitalet, der henviser dig til tilbuddet.

Når du bliver udskrevet fra hospitalet, vil du og dine pårørende få tilknyttet en neuropsykolog. Han eller hun fungerer som jeres faste kontaktperson gennem hele forløbet. I vil møde mange forskellige specialister, der arbejder sammen om din rehabilitering.

Forløbet er intensivt, og løber over 10 uger efter udskrivningen fra hospitalet, med op til 20 timers træningsaktiviteter om ugen. På Kommunikationscentret og Sundhedscentret kan du få en pjece med mere information.

Rehabiliteringen foregår i Hillerød på enten Kommunikationscentret, Skansevej 2D, eller i Træningssektionen på Sundhedscentret, Milnersvej 37D. Hvis du er indlagt foregår al træning dog på Rehabiliteringsafdelingen på Sundhedscentret.

Forløbet er tilpasset dig, og træningen tilrettelægges efter dine behov.   

Forløbet kan fx indeholde:

  • Synet: Træning og rådgivning ved neglekt, samsynsvanskeligheder mv. Træning i brug af stok, i almindelige aktiviteter i dagligdagen.
  • Tale/sprog: Intensiv individuel sprogtræning, bl.a. med brug af kommunikationsprogrammer og sprogtræningsprogrammer.
  • Neuropsykolog: Bl.a. som kognitiv træning, mindfulness og samtaler.
  • Fysio- og ergoterapi: Træning i almen daglig livsførelse (ADL), som fx indkøb, tøjvask og husarbejde, fysisk træning, vægtaflastende træning mv.

Borgerservice

Borger- og Socialservice
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo