Spring menu over

Vandafledningsbidraget er et enhedsbidrag og dækker anlægs- og driftsudgifter.

Hvis du bor i det åbne land og har et privat spildevandsanlæg, skal du betale spildevandsafgift. Spildevandsafgiften er en lovpligtig afgift til staten og afhænger af forbrugets størrelse, og hvilken renseklasse dit anlæg har. 

Det er Hillerød Forsyning som varetager opkrævningen af takster og afgifter på spildevandsområdet.

Hillerød Kommune - logo