Spring menu over

Tanktyper

Nedgravede tanke skal enten afblændes på ejendommen eller graves op og fjernes.

Afblænd tanken

Tank og rør skal tømmes for olie og bundsuges for slam og olierester. Rørforbindelsen til fyret skal afbrydes. Påfyldningsstuds skal fjernes og tanken skal plomberes, så påfyldning ikke er mulig. Er der fare for sammenstyrtning af tanken (for eksempel ved tung trafik oven på tanken), bør tanken sandfyldes.

Opgrav og fjern tanken

For at undgå spild skal tanken tømmes og bundsuges, før den fjernes fra ejendommen.

Forsikringsaftalen for private olietanke ophører 6 måneder efter, at tanken er taget ud af brug. Bliver der senere konstateret en forurening, der stammer fra tanken, vil skaden ikke være dækket af forsikringen. Det kan derfor være en fordel at få tanken gravet op og fjernet.

Tanken skal fjernes fra ejendommen. For at undgå spild skal tanken tømmes og bundsuges, før den fjernes fra ejendommen.

Husk at du skal anmelde det, når du sløjfer en olietank.

Anmeld sløjfning af din olietank på By og Miljø

Miljø

By og Miljø
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo