Spring menu over

Kommunen vurderer
Vi ser på forureningen og vurderer skadens omfang.

Kontakt dit forsikringsselskab
Du kontakter dit forsikringsselskab. (Hvis olietanken er lovlig, dækker forsikringen udgifter til forureningsundersøgelse og afværgeforanstaltninger. NB! Den obligatoriske forsikring dækker kun udgifter til sikring mod forurening af grundvand, afdampning eller kontakt med jorden.)

Forureningen undersøges
Hillerød Kommune giver dig påbud, om at forureningen skal undersøges. Påbuddet sendes også til dit forsikringsselskab, som vil få en rådgiver til at udføre undersøgelsen.

Resultater af forureningsundersøgelse foreligger oftest efter 1- 4 uger. (Resultaterne bruges til at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at gribe ind overfor forureningen).

Forurening afværges
Evt. afværgeforanstaltninger sættes i gang. Det kan fx være:

• Afgravning af den forurenede jord
• Udskiftning af oliepåvirkede bygningsdele
• Etablering af ventilationsanlæg i huset
• Etablering af beluftet dræn under huset

Restforurening bedømmes
Der kan være efterladt en restforurening, som f.eks. ligger inde under husets fundament og dermed er svær eller uforholdsmæssig dyr at fjerne.

Grund kortlægges evt. som forurenet
En restforurening udgør ikke nogen risiko for at bo i huset, men kan godt betyde, at grunden kortlægges som forurenet. Grunden vil blive kortlagt som forurenet, hvis forureningen er af en størrelse og styrke der gør, at det er væsentligt at kende til den, f.eks. i forbindelse med fremtidigt gravearbejde på grunden.

Miljø

By og Miljø
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo