Spring menu over

Ved anmeldelse af en ny olietank skal du vedlægge en skitse, der viser, hvor på ejendommen tanken placeres.

OBS

Alle nye olietanke skal være typegodkendte. Ved levering af din nye olietank modtager du en tankattest. Den er din garanti for, at tanken er typegodkendt. Når din tank er etableret, skal du sende en kopi af tankattesten til Miljø. Når Hillerød Kommune har modtaget tankattesten vil vi registrere tanken i BBR.

Lovgivningen indeholder en række krav til etablering af en olietank, som du skal overholde.

Du kan ikke få et nyt oliefyr
Fra 1. januar 2016 har det været ulovligt at udskifte dit gamle oliefyr til et nyt.

Hvilke krav er der til olietanke

  • Tanken må ikke nedgraves tæt på boringer til vandindvinding (afstandskrav 50 m, dog 25 m fra privat boring)
  • Tank og rør må ikke nedgraves så tæt på bygninger, at de ikke kan fjernes. De skal ligge i mindst 15 cm sand til alle sider og skal være ubeskadigede
  • Ved høj grundvandsstand skal tanken sikres mod opdrift
  • Pejlehul skal være lettilgængeligt
  • Påfyldnings- og udluftningsrør skal føres med fald mod tanken og skal være afsluttet med aflåseligt standard påfyldningsdæksel og standard udluftningshætte.

  • Tanken skal placeres mindst 5 cm fra væg, mur eller anden konstruktion.
  • Tanken skal stå på et jævnt, varigt og stabilt underlag.
  • Der skal være monteret overfyldningsalarm.
  • Ståltanke skal være hævet over underlaget, så det er muligt at inspicere hele bunden.
  • Der gælder særlige brandtekniske regler for placering af overjordiske plasttanke. De er vanskelige at placere lovligt i beboelsesområder. Se i Beredskabsstyrelsens vejledning.

Du kan genbruge en gammel overjordisk olietank. Det kræver dog, at den ikke er for gammel, samt at der på tanken er et oprindeligt mærkeskilt med fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang og -type samt fabrikationsnummer og -år.

Der må kun være enstrenget rørføring (sugerør).

Sugerøret skal være af kobber på overjordiske tanke og plastbelagt, hvis tanken er nedgravet.

Der gælder særlige regler for samlinger (se Olietankbekendtgørelsen).

Det er vigtigt, at din olietank opfylder ovenstående reglerne, ikke mindst i forhold til at være dækket af den særlige forsikringsordning, som findes for villatanke.

Miljø

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo