Spring menu over

Det er ikke længere muligt at søge om midler fra forskønnelsespuljen i 2022. Vi forventer, at det bliver muligt at søge igen i 2023.

Puljen er tiltænkt konkrete projekter, der dels skal engagere borgerne i arbejdet for blomstrende byer og dels virker til forskønnelse af byrum. Puljen skal medvirke til at skabe mere natur og biodiversitet i kommunens byområder og medvirke til at understøtte Hillerød Kommunes Strategi for Bynatur.

Eksempler på projekter kan være en bolig- eller grundejerforening, som ønsker at omdanne slåede græsarealer til blomsterenge med større biodiversitet, en grøn forening der vil lave en sommerfuglevenlig beplantning, et lokalråd der vil opsætte insekthoteller, eller et fællesareal i en landsby eller et boligområde der fx forsynes med et eller flere træer, buske eller blomster.

Puljen bliver forvaltet af Natur, Miljø og Klimaudvalget.

Du kan læse om retningslinjer for ansøgningen her

Natur

By og Miljø
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Husk altid at bruge Digital Post, hvis du skriver noget om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo