Spring menu over

Hvis du oplever gener som f.eks. lugt, støj eller støv fra naboer, virksomheder, byggeri, eller dyrehold kan du klage over det.

Klager skal altid sendes via klageskemaet.

I skemaet får vi de oplysninger, der er nødvendige for at behandle din henvendelse. Vær grundig, når du udfylder skemaet. Jo mere præcise oplysninger vi får, jo bedre kan vi behandle din henvendelse.

Når vi modtager din klage, sender vi den i høring. Det betyder, at vi sender den videre til den du klager over og anmoder om bemærkninger. Vær derfor opmærksom på dit sprogbrug i klagen.

Bemærk, at det ikke er muligt at være anonym i forbindelse med en klage eller f.eks. hvis der anmodes om aktindsigt i sagen.

Før du klager til kommunen

Tal med den, der er skyld i generne, inden du klager. Det er altid en god idé selv at indlede en venlig og konstruktiv dialog med den, du vil klage over, før du klager til kommunen. Det kan opfattes som konfliktoptrappende, når kommunen inddrages som myndighed i en sag.

Du kan henvende dig til os, hvis du føler dig generet af bl.a.:
- Støjende arbejde fra byggepladser uden for tilladt arbejdstid
- Støv fra byggepladser
- Støj fra ventilationer, køleanlæg og lignende
- Støj fra udendørs musikarrangementer
- Røg fra brændeovne

Vi behandler ikke gener forårsaget af bl.a.:
- Gadestøj (politi)
- Privatfester (politi)
- Biler i tomgang (politi)
- Vilde katte (fx Kattens Værn)

 

Miljø

By og Miljø
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo