Spring menu over

Er det sikkert at bade?

Der udtages badevandsanalyser 10 gange i badevandssæsonen (1. juni – 31. august) for badevandsstationerne Esrum Sø (Syd for Nødebo) på badestranden for enden af Pramvejen og Teglgårdssøen ved Carlsbergvej. På den måde kan Hillerød Kommune holde øje med at vandet er sikkert at bade i.
Hvis der konstateres overskridelser af grænseværdierne, bliver der opsat skilte med ”Badning frarådes” i badevandssæsonen, så hold øje med eventuelle skilte inden du bader.

Badevandsanalyser

Kommunes to badevandssøer er analyseret for fire fluorholdige stoffer i stofgruppen PFAS (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) for hvilke, der gælder en vejledende grænseværdi for badevand på 40 ng/L.
Analyserne viser, at koncentrationen af de fire PFAS-stoffer i badevandssøerne Esrum Sø og Teglgårdssøen ligger væsentligt under den vejledende grænseværdi for badevand.

Badevandskvaliteten vurderes derudover efter indholdet af bakterierne E. coli og intestinale enterokokker. På den baggrund karakteriseres badevandskvaliteten som enten: udmærket, god, tilfredsstillende eller ringe.

Her finder du oplysninger om badevandskvaliteten i Teglgårdssøen og Esrum Sø (Syd for Nødebo).

Badevandsanalyser - taget den 15 juli 2024

Vurder altid vandets kvalitet, f.eks. mængden af alger, før du hopper i bølgen blå.

Gode råd

  • Bad ikke efter kraftige regnskyl, da der kan være forurening fra overløb eller lignende
  • Bad ikke, hvis vandet er misfarvet eller meget uklart.

Miljø

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo