Spring menu over

Hvordan udbyder vi opgaverne?

Vi følger den til enhver tid gældende lovgivning på området.

Vi udbyder ofte opgaver til en totalrådgiver for herefter at udbyde opgaven i hoved– eller fagentrepriser.

Ydelser og udbudsformer

Større rådgivnings- og projekteringsopgaver udbyder vi som regel i begrænset udbud med normalt 5 deltagere efter forudgående prækvalifikation.

Entreprenørydelser underlagt Tilbudsloven bliver oftest udbudt som ”Begrænset licitation uden prækvalifikation” (indbudt) med normalt 5 deltagere eller som ”Underhåndsbud” med 3, højest 4 deltagere.

Entreprenørydelser, som er underlagt EU’s Udbudsdirektiv, bliver som regel udbudt i begrænset udbud med normalt 5 deltagere efter forudgående prækvalifikation.

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier ved valg af rådgiver varierer efter opgavetype. Dog anvender vi oftest ”Økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Tildelingskriterier ved valg af entreprenør i hoved- og fagentrepriser er som regel ”Laveste pris”.

Tildelingskriterier ved valg af totalentreprenør er som regel ”Økonomisk mest fordelagtige tilbud”

Annoncering

Når vi udbyder vores anlægsopgaver gør vi det gennem alle de lovpligtige kanaler, fx

  • udbud.dk (Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside)
  • ted.europa.eu (Tender Electronic Daily, Den Europæiske Unions database for offentlige udbud)
  • på vores egen hjemmeside

Ejendomme

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Brug Digital Post, hvis du skriver noget om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo