Spring menu over

Vil du være med til at præge 48.000 borgeres hverdag? Motiveres du af at skabe gode udemiljøer for borgerne og af et tæt tværfagligt samarbejde med mange interessenter og afdelinger?
Hillerød Ejendomme skaber rum til liv og understøtter kommunens aktiviteter med funktionelle, tidssvarende og attraktive fysiske rammer. Vi har et skarpt fokus på vedligeholdelsen af Hillerød Kommunes mange grønne områder.

Vi har en høj faglighed og fokus på løbende udvikling – både af fælles paradigmer og af vores kompetencer. Vi har en god arbejdsplads, hvor der er plads til humoren midt i travlheden.

Hvad laver en grøn praktikant i Ejendomme?

Afdelingen Ejendomme er ikke kun bygninger. Langt størstedelen af det areal vi forvalter, ligger under åben himmel. De grønne arealer understøtter leg, læring, motion, idræt, kulturliv og fritidsliv og er med til at give vores ejendomme og byen identitet og karakter.

Vi er 4 medarbejdere i den grønne sektion på Rådhuset og næsten 30 gartnere i marken. Vores opgave er at drifte alle udearealerne, der ligger omkring de kommunale ejendomme – fra boldbaner, skolegårde, legepladser, grønne beplantninger, befæstede arealer, hegn og hække samt 3 kommunale kirkegårde.

I disse år arbejder vi blandt andet med udviklingsplaner for kirkegårdene, helhedsplaner for alle ejendomme, digitalisering af driften samt proaktivt vedligehold af arealerne.

Dine opgaver vil blive sammensat efter hvad du brænder for

Vi har et utal af gode ideer til hvad en studerende kan kaste sig over, men den enkelte er også velkommen til at komme med egne idéer.

De nuværende opgaver, du som studerende kan arbejde med:

  • Færdigprojektering af udviklingsplaner for vores 3 kirkegårde i samarbejde med vores landskabsarkitekt, David
  • Udvikle nye driftsplaner ud fra Q-GIS registreringer i samarbejde med vores projektleder, Andreas
  • Varetage anlægs og reparations projekter af beplantninger, hegn, belægninger, dræn, legepladser mm.
  • Planlægge og lede nye biodiversitetsfremmende tiltag
  • Være med til at lave 5 års planer for samtlige ejendommes udearealer
  • Være med til at lede engagerede grønne medarbejdere

Vi er en afdeling med ambitioner

Du kommer til at arbejde tæt sammen med dygtige kolleger med forskellig baggrund.
Hillerød Ejendomme er en afdeling med ambitioner og mod til at føre dem ud i livet. Vi er langt fremme med at understøtte vores arbejde med et stærkt IKT- og økonomiteam.
Vi omsætter politiske dagsordener til løsninger, der skaber værdi for vores kunder og Hillerød Kommunes borgere, når vi forvalter de ca. 200 ejendomme og deres udearealer.

Hillerød Ejendomme har til huse på Hillerød Rådhus, Trollesminde Allé 27, 3400 Hillerød. Hillerød Rådhus er et nyt moderne rådhus med lyse, åbne storrumskontorer, nye it-faciliteter, kantineordning og fri adgang til motionsrum. Vi har røgfri arbejdstid.

Vi giver dig rum og udfordrer dig fagligt

Vi sætter barren højt og stiller store krav til os selv. Vi har fokus på, at man udfordres fagligt og vi forsøger hele tiden at udvikle kompetencer og skabe attraktive karriereveje, både på den korte og den lange bane.

Der vil ikke blive udbetalt løn i forbindelse med praktikopholdet, og du skal have kørekort til personbil.

Hvis dette vækker din interesse, så tøv ikke med at kontakte Sektionsleder Christiane Zibrandtsen på telefonnummer 72322328 eller mail czib@hillerod.dk

Ansøgning sendes snarest muligt på e-mail til ejendomme@hillerod.dk mærket ”Praktikant” i emnefeltet. Ansættelsessamtalerne forventes at blive holdt løbende

Ejendomme

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver noget om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo