Spring menu over

Frit valg

At der er frit valg på ældreområdet betyder, at borgere skal have valgmulighed mellem mindst to leverandører, når de bliver visiteret til hjemmehjælp.

Aktuelle udbyder er:

Vi bruger godkendelsesmodellen, hvor vi godkender de leverandører, der lever op til vores krav. Som privat leverandør kan I derfor søge om at blive godkendt som leverandør af praktisk hjælp, personlig pleje og rehabiliteringsforløb til borgere i eget hjem, hvis I lever op til kravene.

Borgerne kan på den måde frit vælge mellem den kommunale hjemmepleje og op til fire private leverandører.

Overvejer I at blive leverandør af hjemmepleje hos os?

Der er en lang række krav, I skal leve op til for at blive godkendt, og inden I sender en ansøgning til os, skal I sikre jer, at I lever op til kravene. Gør I det, vil vi være glade for at få en ansøgning fra jer.

Lever I op til kravene? Tjek det før I sender en ansøgning

I andre kommuner kan der være andre krav. Inden I sender en ansøgning til os, skal I sikre jer, at I lever op til vores krav.

De væsentligste krav til jer som leverandør er, at I:

 • kan levere både personlig pleje og praktisk hjælp for at blive godkendt som leverandører
 • kan levere pleje og hjælpe og reagere på nødkald hele døgnet
 • har erfaring med personlig pleje og praktisk hjælp hos mindst 50  visiterede borgere om året inden for de seneste tre år
 • har haft en samlet årlig omsætning på mindst 2 mio. kr. om året de seneste tre regnskabsår

Krav til jeres personale:

 • I har personale med relevant uddannelse afhængig af indsatsen
 • I har personale til plejeindsatser, der som minimum har en uddannelse svarende til social- og sundhedshjælper
 • I leverer mindst 90% af den personlige pleje af medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse
 • har sundhedsfaglige kompetencer på social- og sundhedsassistent- eller sygeplejerskeniveau til rådighed på daglig basis til komplekse opgaver og som rådgivende funktion
 • jeres personale har kendskab til at omgås med svage brugere i eget hjem og kendskab til relevant observation, handling og dokumentation
 • I dokumenterer og planlægger i Hillerød Kommunes elektroniske omsorgsjournal

Afregningspriser

Priser for afregning af timer i 2023 er disse:

Rengøring på hverdage kl. 7-17: 468 kr.
Personlig pleje på hverdage kl. 07-17: 506 kr.
Personlig pleje - på andre tidspunkter: 684 kr. 

Sådan søger I om at blive leverandør

Vi har valgt at begrænse antallet af private leverandører til højst fire. Hvis I er interesserede i at blive en af de private leverandører hos os, skal I sende en ansøgning.

Inden I sender en ansøgning, skal I læse vores materiale igennem.

Skriv til os for at få tilsendt materiale til ansøgning

Aktuelle udbydere er:

 • MAD til hver DAG
 • Det Danske Madhus A/S

Hvis din virksomhed ønsker at blive leverandør af madservice til ældreområdet i Hillerød Kommune, kan I ansøge om godkendelse ved at henvende jer til Ældre og Sundhed.

Skriv digital post til Ældre og Sundhed

Aktuelle leverandører er:

 • Supermarkedet Intervare
 • Egebjerg Købmandsgård A/S

Aktuelle udbydere:

 • Trasbo A/S
 • Elis

Ældre og Sundhed

Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Hillerød Kommune - logo