Spring menu over

Frit valg

At der er frit valg på ældreområdet betyder, at borgere skal have valgmulighed mellem mindst to leverandører, når de bliver visiteret til hjemmehjælp.

I 2022 gik vi over til godkendelsesmodellen, og I kan derfor søge om at blive godkendt som leverandør af praktisk hjælp, personlig pleje og rehabiliteringsforløb til borgere i eget hjem.

Borgerne kan på den måde frit vælge mellem den kommunale hjemmepleje og op til fire private leverandører.

Dette skal der til for at I kan blive godkendt

For at I kan blive godkendt er de væsentligste krav til jer:

 • at I inden for de seneste tre år som minimum har erfaring med personlig pleje og praktisk hjælp hos 50 visiterede borgere årligt
 • at I de seneste tre regnskabsår har haft en samlet årlig omsætning på mindst 2 mio. kr. om året
 • at I kan levere både personlig pleje og praktisk hjælp hele døgnet
 • at I har personale med relevant uddannelse afhængig af indsatsens karakter
 • at I for plejeindsatser har personale, der som minimum har en uddannelse svarende til social- og sundhedshjælper, og på årsplan skal mindst 90% af den personlige pleje leveres af medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse
 • at I har sundhedsfaglige kompetencer på social- og sundhedsassistent- eller sygeplejerskeniveau til rådighed på daglig basis til komplekse opgaver og som rådgivende funktion
 • at jeres personale har kendskab til omgangen med svage brugere i eget hjem, og blandt andet har kendskab til relevant observation, handling og dokumentation
 • at I dokumenterer og planlægger i Hillerød Kommunes elektroniske omsorgsjournal.

Afregningspriser

Priser for afregning af timer i 2022 er disse:

Rengøring på hverdage kl. 7-17: 456 kr.
Personlig pleje på hverdage kl. 07-17: 493 kr.
Personlig pleje - på andre tidspunkter: 666 kr. 

Sådan søger I om at blive leverandør

Vi har valgt at begrænse antallet af private leverandører til højst fire. Hvis I er interesserede i at blive en af de private leverandører hos os, skal I sende en ansøgning.

Inden I sender en ansøgning, skal I læse vores materiale igennem.

Skriv til os for at få tilsendt materiale til ansøgning

Aktuelle udbydere er:

 • MAD til hver DAG
 • Det Danske Madhus A/S

Hvis din virksomhed ønsker at blive leverandør af madservice til ældreområdet i Hillerød Kommune, kan I ansøge om godkendelse ved at henvende jer til Ældre og Sundhed.

Skriv digital post til Ældre og Sundhed

Aktuelle leverandører er:

 • Intervare
 • Egebjerg Købmandsgård A/S

Aktuelle udbydere:

 • Trasbo A/S
 • De Forenede Dampvaskerier

Ældre og Sundhed

Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo