Spring menu over

Frit valg

At der er frit valg på ældreområdet betyder, at borgere skal have valgmulighed mellem mindst to leverandører, når de bliver visiteret til hjemmehjælp.

Som noget nyt går vi nu over til godkendelsesmodellen, og I kan derfor nu søge om at blive godkendt som leverandør af praktisk hjælp, personlig pleje og rehabiliteringsforløb til borgere i eget hjem.

Borgerne kan på den måde frit vælge mellem den kommunale hjemmepleje og op til fire private leverandører.

Dette skal der til for at I kan blive godkendt

For at I kan blive godkendt er de væsentligste krav til jer:

 • at I kan levere både personlig pleje og praktisk hjælp hele døgnet
 • at I har personale med relevant uddannelse afhængig af indsatsens karakter
 • for plejeindsatser skal I have personale, der som minimum har en uddannelse svarende til social- og sundhedshjælper, og på årsplan skal mindst 90 % af den personlige pleje leveres af medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse
 • at I skal have sundhedsfaglige kompetencer på social- og sundhedsassistent- eller sygeplejerskeniveau til rådighed på daglig basis til komplekse opgaver og som rådgivende funktion
 • at jeres personale har kendskab til omgangen med svage brugere i eget hjem, og blandt andet har kendskab til relevant observation, handling og dokumentation
 • at I dokumenterer og planlægger i Hillerød Kommunes elektroniske omsorgsjournal.

Afregningspriser

Priser for afregning af timer i 2022 er disse:

Rengøring på hverdage kl. 7-17: 456 kr.
Personlig pleje på hverdage kl. 07-17: 493 kr.
Personlig pleje - på andre tidspunkter: 666 kr. 

Sådan søger I om at blive leverandør

Vi har valgt at begrænse antallet af private leverandører til højst fire. Hvis I er interesserede i at blive en af de private leverandør hos os, skal I sende en ansøgning senest den 15. juli 2022.

Inden I sender en ansøgning, skal I læse vores materiale igennem.

Skriv til os for at få tilsendt materiale til ansøgning

Aktuelle udbydere er:

 • MAD til hver DAG
 • Det Danske Madhus A/S

Hvis din virksomhed ønsker at blive leverandør af madservice til ældreområdet i Hillerød Kommune, kan I ansøge om godkendelse ved at henvende jer til Ældre og Sundhed.

Skriv digital post til Ældre og Sundhed

Aktuelle leverandører er:

 • Intervare
 • Egebjerg Købmandsgård A/S

Aktuelle udbydere:

 • Trasbo A/S
 • De Forenede Damvaskerier

Ældre og Sundhed

Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo