Spring menu over

Er du bekymret for et barns trivsel eller udvikling, har du pligt til at underrette kommunen. Du skal underrette hvis et barn eller en ung udsættes for omsorgssvigt, vold, seksuel krænkelse eller mistrives.

Du kan både underrette skriftligt og mundtligt.

Sådan underretter du skriftligt

Du vil altid modtage en bekræftelse når du har indsendt en underretning, men du vil ikke få mere at vide om hvad der ellers sker, da vi har tavshedspligt.

Underretningen vil blive læst og behandlet indenfor 24 timer.

Selvbetjening for borgere

Selvbetjening for borgere

Sådan underretter du mundtligt

Hvis du vil underrette mundtligt kan du, indenfor kommunens åbningstid, ringe og tale med dagvagten i Familier og Sundhed. Det gør du ved at ringe til 7232 5586.

Du er også velkommen til at ringe hvis du er i tvivl om hvordan du skal underrette, eller om du skal underrette.

Når kommunen har lukket kan du, i meget alvorlige situationer, og ved akut opståede problemer, komme igennem til vores døgnvagt ved at ringe til politiet på 114.

Sådan gør du i alvorlige tilfælde

Hvis du mener at et barn eller en ung er udsat for psykisk eller fysisk vold, eller bliver seksuelt krænket, er det vigtigt at du reagerer med det samme. Det gør du ved både at ringe til dagvagten i Familier og Sundhed på 7232 5586, så vi i fællesskab kan lave en aftale om hvad vi gør.

Du skal ringe til politiet på 114 uden for kommunens åbningstid. 

Rådgivning om at underrette

Ring og få rådgivning hos Forældretelefonen på bornsvilkar.dk

Den gratis rådgivning er en anonym service for forældre, bedsteforældre, venner, naboer og andre i barnets eller den unges netværk.

Familier og Sundhed

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Underretning for fagpersoner

Enhver ansat der mener at et barn eller ung har behov for særlig støtte, eller er udsat for overgreb som seksuel krænkelse eller vold, har pligt til at underrette. Hvis du skal underrette, gælder reglerne om tavshedspligt ikke. Du skal vide at det ikke er nok at give oplysningerne til din nærmeste leder, men at en underretning kræver at du sender oplysningerne til os.

Også nye oplysninger om et barn eller ung, der i forvejen har en sag hos en rådgiver, skal sendes ind som en underretning. Det skyldes at det er et lovmæssigt krav, at nye oplysninger om et barn eller en ung, skal vurderes af én som ikke i forvejen behandler sagen.

Selvbetjening for fagpersoner

Hillerød Kommune - logo