Spring menu over

PPR er et kommunalt rådgivningstilbud og består af psykologer, logopæder, fysioterapeuter, ergoterapeuter, specialpædagogiske konsulenter og legetekspædagoger.

Vi er fysisk placeret på Hillerød Kommunes rådhus, og hører under afdelingen Familier og Sundhed.

Du kan som forælder, barn eller ung (op til 18 år), pædagog eller lærer henvende dig til PPR for at få støtte og vejledning i forhold til børn og unges læring og trivsel. Henvendelsen til PPR kan ske gennem skolen, dagtilbuddet eller sundhedsplejersken.

Der er tilknyttet psykologer og logopæder til samtlige dagtilbud, skoler og specialtilbud i Hillerød Kommune, og der er også samarbejde med dagplejen.

Du kan finde kontaktoplysninger på den lokale psykolog eller logopæd og på de øvrige ansatte i PPR herunder. Vi anbefaler dog at I kontakter skole/dagtilbud hvis I oplever udfordringer der kunne høre til i PPR da vores erfaring er at vi bedst styrker trivsel, læring og udvikling når vi samarbejder tæt om jeres børn.

Kontakt PPR

Distriktsskoler

Sophienborgskolen

 • 0.-7. klasse, HFO, Signe Stripp, telefon: 7232 5616
 • 8.-9. klasse, Kristine Gry Hansen, telefon: 7232 5644

Hillerød Vest Skolen

 • Afd. Alsønderup 0.-6. klasse, og afd. Ålholm 0.-3. klasse, HFO Emma Toke, telefon: 7232 5624
 • Afd. Ålholm 4.-9. klasse, Helle Marie Olsen, telefon; 7232 5647

Hillerødsholmskolen

 • 0.-3. klasse, HFO, Sidsel Marie Thorsen, telefon: 7232 5533
 • 4.-9. klasse, Mia Anna Christensen, telefon: 7232 5531

Grønnevang Skole

 • Afd. Nøddebo 0.-5. klasse, HFO og Afd. Jespervej 0.-1. klasse, Marie Buur Madsen, telefon: 7232 0000
 • Afd. Jespervej 2.-5. klasse, Rita Ghassan Merza, telefon: 7232 5615
 • Afd. Østervang, 6.-9. klasse, Kasper Dønkjær, telefon: 7232 5534.

Frederiksborg Byskole

 • 0.-1. klasse, HFO, Benedikte Smedemark, telefon: 7232 5626
 • 2.-5. klasse, HFO, Line Graff Jespersen, telefon: 7232 5516
 • 6.-9. klasse, Louise Wittendorff Jensen, telefon: 7232 5646

Hanebjerg Skole

 • Afd. Uvelse og afd. Gørløse 0.-6. klasse, HFO, Klara Scheuer, telefon: 7232 5648
 • Afd. Brødeskov 0.-9. klasse, HFO, Line Ajstrup, telefon: 7232 0000

Kornmarkskolen

 • Afd. Skævinge 0.-9. klasse (udskoling sammen med Ann-Sofie), HFO, Astrid Langhoff Kidholm, telefon: 7232 5645
 • Afd. Skævinge 7.-9. klasse og afd. Li. Lyngby 0.-6. klasse, HFO Ann-Sofie Sandbye Andersen, telefon: 7232 5690

Privatskoler

Johannesskolen

 • 0.-3. klasse, Helle Marie Olsen, telefon: 7232 5647
 • 4.-9. klasse, Anne Magnussen, telefon: 7232 5689

Hillerød Lilleskole

 • 0.-9. klasse, Benedikte Smedemark, telefon: 7232 5626

Marie Mørcks skole

 • 0.-4. klasse, SFO, Kasper Emil Dønkjær, telefon: 7232 5534
 • 5.-9. klasse, Rita Ghassan Merza, telefon: 7232 0000

Hillerød Privatskole

 • 0.-9. klasse, Marie Buur Madsen, telefon: 7232 0000

Nordsjællands Friskole

 • 0.-9. klasse, Line Ajstrup, telefon: 7232 0000

Sigerslevøster Privatskole

 • 0.-9. klasse, Astrid Langhoff Kidholm, telefon: 7232 5645

KonTiki

 • 0.-9. klasse, SFO Ann-Sofie Sandbye Andersen, telefon: 7232 0000

Specialskoler og skole-dagbehandling

Skolen ved Skoven

 • 0.-9. klasse, Tina Haug Frahm, telefon: 7232 5619

Kompetencecenter Grønnevang

 • 0.-9. klasse, Amalie Degn Tagahashi, telefon: 7232 5581

Kompetencecenter Vest

 • Afd. Li. Lyngby 0.-6. klasse og afd. Skævinge 7.-9. klasse, Anette Hald Elkjær, telefon; 7232 5621

10. Klasseskolen Hillerød

 • Specialklassen, Amalie Degn Tagahashi, telefon: 7232 5581

Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS)

 • 0.-9. klasse, Louise Westlund Clemmensen, telefon: 7232 5617

Område Ullerød

Børnehuset Elva

 • Valhal: Signe Stripp, tlf. 7232 5616
 • Elverhøj: Charlotte Nüchel, tlf. 7232 5532

Eventyrhuset
Børnehuset Labyrinten

 • Charlotte Nüchel, tlf. 7232 5532

Æblehaven
Spiralen

 • Emma Toke, tlf. 7232 5624

Dagplejen

 • Ann-Sofie Sandbye Andersen, tlf. 7232 5514

Område Trollesminde

Børnehuset Kildedalen
Børnehuset Gartneriet
Chili
Spiren/Lindevej 

 • Benedikte Smedemark, tlf. 7232 5626

Børnehjørnet ved Hillerød Hospital

 • Marie Buur Madsen, tlf. 7232 5552

Margueritten
Herluf Trolle Børnehus 

 • Mia Christensen, tlf. 7232 5531

Specialgruppen i Herluf Trolles Børnehus

 • Christine Gry Hansen, tlf. 7232 5644

Område St. Dyrehave

Børnehuset Troldehøjen
Børnestien Clausensvej 

 • Anne Magnussen, tlf. 7232 5689

Fredskovhellet

 • Amalie Degn Tagahashi, tlf. 7232 5581

Højager Vuggestue
Grønnevang Børnehus 

 • Marie Buur Madsen, tlf. 7232 5552

Firkløverens Børnehuse
Uvelse Børnehuse 

 • Line Ajstrup, tlf. 7232 0000

Ny Hammersholt Børnehus

 • Ann-Sofie Sandbye Andersen, tlf. 7232 5514

Område Æbelholt

Sommerengen
Myretuen
Arresø Børnehus 

 • Klara Scheuer, tlf. 7232 5648

Selskov Børnehus

 • Mia Christensen, tlf. 7232 5531

Klostervangen
Lønhuset
Børnebyen Integrerede Daginstitutioner 

 • Sidsel Marie Thorsen, tlf. 7232 5533

Munkeengen

 • Charlotte Nüchel, tlf. 7232 5532

Selvejende daginstitutioner

Børnehaven Kornvænget

 • Marie Buur Madsen, tlf. 7232 5552

Gadevang Asyl

 • Sidsel Marie Thorsen, tlf. 7232 5533

Georgs Vugge

 • Charlotte Nüchel, tlf. 7232 5532

Georgs Æske
Nødebo Børnehus 

 • Anne Magnussen, tlf. 7232 5689

Specialgruppen i Georgs æske

 • Christine Gry Hansen tlf. 7232 5644

Vuggestuen Margrethevej

 • Rita Ghassan Merza, tlf. 7232 5615

Private daginstitutioner

Brumbassen

 • Klara Scheuer, tlf. 7232 5648

Vandpytten

 • Anne Magnussen, tlf. 7232 5689

Nørre Herlev

 • Line Ajstrup, tlf. 7232 0000

Sahra Mengal
Leder af logopædteamet
Telefon: 7232 5631

Susanne Rosbæk
Tilknyttet distrikt Hanebjerg, Grønnevang, Kornmark
Telefon: 7232 5652

Camilla Fisker Hansen
Tilknyttet distrikt Sophienborg
Telefon: 7232 5641

Jannie Østergaard Nielsen
Tilknyttet distrikt Grønnevang
Telefon: 7232 5638

Karen Lodal
Tilknyttet distrikt Hillerød Vest
Telefon: 7232 5649

Kirsten Poulsen
Tilknyttet distrikt Kornmark
Telefon: 7232 5642

Lone Felby
Tilknyttet distrikt Midtby
Telefon: 7232 5637

Lotte Skovbo Windahl
Tilknyttet distrikt Midtby
Telefon: 7232 5643

Louise Schott Jantzen
Tilknyttet distrikt Hillerødsholm
Telefon: 7232 5634

Mette Nørgaard Fink
Tilknyttet distrikt Grønnevang
Telefon: 7232 5639

Nina Funder
Tilknyttet distrikt Midtby / Hillerødsholm
Telefon: 7232 5697

Sussi Bruun Frederiksen
Tilknyttet distrikt Grønnevang
Telefon: 7232 5635

Hvad kan PPR hjælpe med?

Eksempler på udfordringer, vi kan hjælpe med i PPR:

 • Bekymring om barnets/den unges personlige, faglige og sociale udvikling i skole eller dagtilbud
 • Begyndende bekymring om mistrivsel hjemme, i dagtilbud eller i skolen
 • Spørgsmål i forbindelse med opdragelse
 • Udfordringer i familien, eksempelvis skilsmisse
 • Tvivl om barnets tale-, sprog-, og høremæssige udvikling
 • Tvivl om barnets motoriske eller sansemæssige udvikling
 • Understøttelse af barnets/den unges personlige, faglige og sociale behov i hverdagen
 • Fysiske eller udviklingsmæssige handicap
 • Udfordringer i og med børnefællesskaber
 • Rådgivning og tilsyn på interne skoler i dag- og døgnbehandlingssteder

PPR-psykologernes arbejde

Samarbejdet om dit barns trivsel starter med et indledende møde, gerne hvor skolen eller dagtilbuddet deltager, hvor I, som er tæt på barnets hverdag, fortæller om bekymringen og ønskerne for barnet. På baggrund af dette finder vi sammen frem til, hvordan det videre forløb omkring dit barn skal være.

PPR-psykologerne tilbyder rådgivning og vejledning omkring mange forskellige typer udfordringer og tegn på bekymrende udvikling. Det kan være, dit barn giver udtryk for at være ængstelig eller har svært ved at komme i skole. Det kan også være, at du har en bekymring for dit barns faglige eller sociale udvikling – eller for trivslen generelt.

Det er aldrig for tidligt i dit barns liv at kontakte PPR, og vi har indsatser for alle børn og unge i alderen 0-18 år.  Vi samarbejder også med dagplejen og vuggestuer samt omkring børn, der endnu ikke er kommet i dagtilbud.

Når det er relevant samarbejder vi også med kommunens øvrige fagpersoner på børne- og ungeområdet.

Logopædernes arbejde

Vi kalder os både for talepædagoger, tale-hørelærere, logopæder eller audiologopæder. 

Når der opstår en bekymring for et barns sprog, kommunikation eller hørelse kan daginstitutionen eller skolen indkalde til et indledende møde med logopæden, hvor I forældre, pædagoger og/eller lærere deltager. Til samtalen kan vi sammen drøfte jeres barns udfordringer og behov, og tage stilling til det videre forløb.

I er som forældre også velkomne til at kontakte os direkte. Vi arbejder med tidlig indsats, så ingen bekymring er for lille til at tage kontakt til logopædteamet.

Vi arbejder tæt sammen med jer forældre og daginstitution eller skole. Hvis det er relevant, samarbejder vi også med kommunens øvrige fagpersoner på børneområdet.

Specialpædagogernes arbejde

Hvis dit barn har en funktionsnedsættelse og har særligt behov for hjælp til udvikling, kan I modtage specialpædagogisk bistand. En specialpædagog støtter dit barn i barnets institution. En specialpædagogisk opgave kan strække sig fra en kort observationsopgave til et længerevarende forløb. 

Du som forælder kommer til at indgå i et samarbejde med institution og specialpædagog for at hjælpe og støtte dit barn optimalt.

Familier og Sundhed

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo