Spring menu over

PPR er et kommunalt rådgivningstilbud og består af psykologer, logopæder, fysioterapeuter, ergoterapeuter, specialpædagogiske konsulenter og legetekspædagoger.

Vi er fysisk placeret på Hillerød Kommunes rådhus, og hører under afdelingen Familier og Sundhed.

Du kan som forælder, barn eller ung (op til 18 år), pædagog eller lærer henvende dig til PPR for at få støtte og vejledning i forhold til børn og unges læring og trivsel. Henvendelsen til PPR kan ske gennem skolen, dagtilbuddet eller sundhedsplejersken.

Der er tilknyttet psykologer og logopæder til samtlige dagtilbud, skoler og specialtilbud i Hillerød Kommune, og der er også samarbejde med dagplejen.

Du kan finde kontaktoplysninger på den lokale psykolog eller logopæd og på de øvrige ansatte i PPR herunder. Vi anbefaler dog at I kontakter skole/dagtilbud hvis I oplever udfordringer der kunne høre til i PPR da vores erfaring er at vi bedst styrker trivsel, læring og udvikling når vi samarbejder tæt om jeres børn.

Kontakt PPR

Distriktsskoler

Sophienborgskolen, telefon: 2146 4271

 • 0.-7. klasse, HFO, Signe Stripp, telefon: 7232 5616
 • 8.-9. klasse, Kristine Gry Hansen, telefon: 7232 5644

Hillerød Vest Skolen, telefon: 7232 7400

 • Afd. Alsønderup 0.-6. klasse, og afd. Ålholm 0.-3. klasse, HFO Emma Toke, telefon: 7232 5624
 • Afd. Ålholm 4.-9. klasse, Helle Marie Olsen, telefon; 7232 5647

Hillerødsholmskolen, telefon: 7232 7700

 • 0.-3. klasse, HFO, Sidsel Marie Thorsen, telefon: 7232 5533
 • 4.-9. klasse, Mia Anna Christensen, telefon: 7232 5531

Grønnevang Skole, telefon: 7232 7300

 • Afd. Nøddebo 0.-5. klasse, HFO og Afd. Jespervej 0.-1. klasse, Marie Buur Madsen, telefon: 7232 5552
 • Afd. Jespervej 2.-5. klasse, Rita Ghassan Merza, telefon: 7232 5690
 • Afd. Østervang, 6.-9. klasse, Kasper Dønkjær, telefon: 7232 5534.

Frederiksborg Byskole, telefon: 7232 7800

 • 0.-1. klasse, HFO, Benedikte Smedemark, telefon: 7232 5626
 • 2.-5. klasse, HFO, Line Graff Jespersen, telefon: 7232 5516
 • 6.-9. klasse, Louise Wittendorff Jensen, telefon: 7232 5646

Hanebjerg Skole, telefon 7232 7500

 • Afd. Uvelse og afd. Gørløse 0.-6. klasse, HFO, Ane-Kirstine Libak Jørgensen, telefon: 7232 5535
 • Afd. Brødeskov 0.-9. klasse, HFO, Line Ajstrup, telefon: 7232 5532

Kornmarkskolen, telefon 7232 7010 (afd. skæving)/7232 7090 (afd. LI. Lyngby)

 • Afd. Skævinge 0.-9. klasse (udskoling sammen med Ann-Sofie), HFO, Astrid Langhoff Kidholm, telefon: 7232 5645
 • Afd. Skævinge 7.-9. klasse og afd. Li. Lyngby 0.-6. klasse, HFO Ann-Sofie Sandbye Andersen, telefon: 7232 5514

Privatskoler

Johannesskolen, telefon: 4826 7475

 • 0.-3. klasse, Helle Marie Olsen, telefon: 7232 5647
 • 4.-9. klasse, Anne Magnussen, telefon: 7232 5689

Hillerød Lilleskole, telefon: 4826 6586

 • 0.-9. klasse, Benedikte Smedemark, telefon: 7232 5626

Marie Mørcks skole, telefon: 4826 1005

 • 0.-4. klasse, SFO, Kasper Emil Dønkjær, telefon: 7232 5534
 • 5.-9. klasse, Rita Ghassan Merza, telefon: 7232 5690

Hillerød Privatskole, telefon: 4499 9002

 • 0.-9. klasse, Marie Buur Madsen, telefon: 7232 5552

Nordsjællands Friskole, telefon: 4826 8697

 • 0.-9. klasse, Line Ajstrup, telefon: 7232 5532

Sigerslevøster Privatskole, telefon: 4828 8887

 • 0.-9. klasse, Astrid Langhoff Kidholm, telefon: 7232 5645

KonTiki, telefon: 4824 0344

 • 0.-9. klasse, SFO Ann-Sofie Sandbye Andersen, telefon: 7232 5514

Specialskoler og skole-dagbehandling

Skolen ved Skoven, telefon: 7232 7200

 • 0.-9. klasse, Tina Haug Frahm, telefon: 7232 5619

Kompetencecenter Grønnevang, telefon: 7232 7300

 • 0.-9. klasse, Amalie Degn Tagahashi, telefon: 7232 5581

Kompetencecenter Vest, telefon: 7232 7010

 • Afd. Li. Lyngby 0.-6. klasse og afd. Skævinge 7.-9. klasse, Anette Hald Elkjær, telefon; 7232 5621

10. Klasseskolen Hillerød, telefon: 7232 5750

 • Specialklassen, Amalie Degn Tagahashi, telefon: 7232 5581

Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS), telefon: 7232 4620

 • 0.-9. klasse, Louise Westlund Clemmensen, telefon: 7232 5617

Område Ullerød

Børnehuset Elva, telefon: 7232 4200

 • Valhal: Signe Stripp, telefon: 7232 5616
 • Elverhøj: Helle Brangstrup Brynnum, telefon: 7232 5592

Eventyrhuset, telefon: 7232 4400


Børnehuset Labyrinten, telefon: 7232 4160

 • Helle Brangstrup Brynnum, telefon: 7232 5592

Æblehaven, telefon: 7232 4860


Spiralen, telefon: 7232 4535

 • Emma Toke, telefon: 7232 5624

Dagplejen, telefon: 7232 0699

 • Ann-Sofie Sandbye Andersen, telefon: 7232 5514

Område Trollesminde

Børnehuset Kildedalen, telefon: 7232 4410
Børnehuset Gartneriet, telefon: 7232 4500
Chili, telefon: 7232 4250
Spiren/Lindevej, telefon: 7232 4190

 • Benedikte Smedemark, telefon: 7232 5626

Børnehjørnet ved Hillerød Hospital, telefon: 4829 4795

 • Marie Buur Madsen, telefon: 7232 5552

Margueritten, telefon: 7232 4700


Herluf Trolle Børnehus, telefon: 7232 4340

 • Mia Christensen, telefon: 7232 5531

Specialgruppen i Herluf Trolles Børnehus, telefon: 7232 4340

 • Christine Gry Hansen, telefon: 7232 5644

Område St. Dyrehave

Børnehuset Troldehøjen, telefon: 7232 4610


Børnestien Clausensvej, telefon: 7232 4320

 • Anne Magnussen, telefon: 7232 5689

Fredskovhellet, telefon: 7232 4894

 • Amalie Degn Tagahashi, telefon: 7232 5581

Højager Vuggestue, telefon: 7232 4881

Grønnevang Børnehus, telefon: 7232 4750

 • Marie Buur Madsen, telefon: 7232 5552

Firkløverens Børnehuse, telefon: 7232 4141

Uvelse Børnehuse, telefon: 7232 4303

 • Line Ajstrup, telefon: 7232 5532

Ny Hammersholt Børnehus, telefon: 7232 4270

 • Ann-Sofie Sandbye Andersen, telefon: 7232 5514

Område Æbelholt

Sommerengen, telefon: 7232 4060
Arresø Børnehus, telefon: 7232 4100

 • Ane-Kirstine Libak Jørgensen, telefon: 7232 5535

Myretuen, telefon: 7232 4020

 • Klara Scheuer, telefon: 7232 5611

Selskov Børnehus, telefon: 7232 4430

 • Mia Christensen, telefon: 7232 5531

Klostervangen, telefon: 7232 4240
Lønhuset, telefon: 7232 4390
Børnebyens Integrerede Daginstitutioner, telefon: 7232 4440

 • Sidsel Marie Thorsen, telefon: 7232 5533

Munkeengen, telefon: 7232 4590

 • Helle Brangstrup Brynnum, telefon: 7232 5592

Selvejende daginstitutioner

Børnehaven Kornvænget, telefon: 7232 4600

 • Marie Buur Madsen, telefon: 7232 5552

Gadevang Asyl, telefon: 7232 4634

 • Sidsel Marie Thorsen, telefon: 7232 5533

Georgs Vugge, telefon: 7232 4680

 • Christine Gry Hansen, telefon: 7232 5644

Georgs Æske, telefon: 7232 4670
Nødebo Børnehus, telefon: 7232 4150

 • Anne Magnussen, telefon: 7232 5689

Specialgruppen i Georgs æske, telefon: 7232 4670

 • Christine Gry Hansen telefon: 7232 5644

Vuggestuen Margrethevej, telefon: 7232 4350

 • Rita Ghassan Merza, telefon: 7232 5690

Private daginstitutioner

Brumbassen, telefon: 2320 0904

 • Klara Scheuer, telefon: 7232 5648

Vandpytten, telefon: 2149 2096

 • Anne Magnussen, telefon: 7232 5689

Nørre Herlev, telefon: 6151 6532

 • Line Ajstrup, telefon: 7232 5532

Sahra Mengal
Leder af logopædteamet
Telefon: 7232 5631

Susanne Rosbæk
Tilknyttet distrikt Hanebjerg, Grønnevang, Kornmark
Telefon: 7232 5652

Camilla Fisker Hansen
Tilknyttet distrikt Sophienborg
Telefon: 7232 5641

Jannie Østergaard Nielsen
Tilknyttet distrikt Grønnevang
Telefon: 7232 5638

Karen Lodal
Tilknyttet distrikt Hillerød Vest
Telefon: 7232 5649

Kirsten Poulsen
Tilknyttet distrikt Kornmark
Telefon: 7232 5642

Lone Felby
Tilknyttet distrikt Midtby
Telefon: 7232 5637

Lotte Skovbo Windahl
Tilknyttet distrikt Midtby
Telefon: 7232 5643

Louise Schott Jantzen
Tilknyttet distrikt Hillerødsholm
Telefon: 7232 5634

Mette Nørgaard Fink
Tilknyttet distrikt Grønnevang
Telefon: 7232 5639

Nina Funder
Tilknyttet distrikt Midtby / Hillerødsholm
Telefon: 7232 5697

Sussi Bruun Frederiksen
Tilknyttet distrikt Grønnevang
Telefon: 7232 5635

Hvad kan PPR hjælpe med?

Eksempler på udfordringer, vi kan hjælpe med i PPR:

 • Bekymring om barnets/den unges personlige, faglige og sociale udvikling i skole eller dagtilbud
 • Begyndende bekymring om mistrivsel hjemme, i dagtilbud eller i skolen
 • Spørgsmål i forbindelse med opdragelse
 • Udfordringer i familien, eksempelvis skilsmisse
 • Tvivl om barnets tale-, sprog-, og høremæssige udvikling
 • Tvivl om barnets motoriske eller sansemæssige udvikling
 • Understøttelse af barnets/den unges personlige, faglige og sociale behov i hverdagen
 • Fysiske eller udviklingsmæssige handicap
 • Udfordringer i og med børnefællesskaber
 • Rådgivning og tilsyn på interne skoler i dag- og døgnbehandlingssteder

PPR-psykologernes arbejde

Samarbejdet om dit barns trivsel starter med et indledende møde, gerne hvor skolen eller dagtilbuddet deltager, hvor I, som er tæt på barnets hverdag, fortæller om bekymringen og ønskerne for barnet. På baggrund af dette finder vi sammen frem til, hvordan det videre forløb omkring dit barn skal være.

PPR-psykologerne tilbyder rådgivning og vejledning omkring mange forskellige typer udfordringer og tegn på bekymrende udvikling. Det kan være, dit barn giver udtryk for at være ængstelig eller har svært ved at komme i skole. Det kan også være, at du har en bekymring for dit barns faglige eller sociale udvikling – eller for trivslen generelt.

Det er aldrig for tidligt i dit barns liv at kontakte PPR, og vi har indsatser for alle børn og unge i alderen 0-18 år.  Vi samarbejder også med dagplejen og vuggestuer samt omkring børn, der endnu ikke er kommet i dagtilbud.

Når det er relevant samarbejder vi også med kommunens øvrige fagpersoner på børne- og ungeområdet.

Logopædernes arbejde

Vi kalder os både for talepædagoger, tale-hørelærere, logopæder eller audiologopæder. 

Når der opstår en bekymring for et barns sprog, kommunikation eller hørelse kan daginstitutionen eller skolen indkalde til et indledende møde med logopæden, hvor I forældre, pædagoger og/eller lærere deltager. Til samtalen kan vi sammen drøfte jeres barns udfordringer og behov, og tage stilling til det videre forløb.

I er som forældre også velkomne til at kontakte os direkte. Vi arbejder med tidlig indsats, så ingen bekymring er for lille til at tage kontakt til logopædteamet.

Vi arbejder tæt sammen med jer forældre og daginstitution eller skole. Hvis det er relevant, samarbejder vi også med kommunens øvrige fagpersoner på børneområdet.

Familier og Sundhed

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 8 – 15
Torsdag kl. 8 – 18
Fredag kl. 8 – 14

Hillerød Kommune - logo