Spring menu over

PPR er et kommunalt rådgivningstilbud og består af psykologer, logopæder, fysioterapeuter, ergoterapeuter, specialpædagogiske konsulenter og legetekspædagoger.

Vi er fysisk placeret på Hillerød Kommunes rådhus, og hører under afdelingen Familier og Sundhed.

Du kan som forælder, barn eller ung (op til 18 år), pædagog eller lærer henvende dig til PPR for at få støtte og vejledning i forhold til børn og unges læring og trivsel. Henvendelsen til PPR kan ske gennem skolen, dagtilbuddet eller sundhedsplejersken.

Der er tilknyttet psykologer og logopæder til samtlige dagtilbud, skoler og specialtilbud i Hillerød Kommune, og der er også samarbejde med dagplejen.

Vi anbefaler at I kontakter skole/dagtilbud hvis I oplever udfordringer der kunne høre til i PPR da vores erfaring er at vi bedst styrker trivsel, læring og udvikling når vi samarbejder tæt om jeres børn. Derfor kan du herunder finde kontaktoplysninger på kommunens skoler og dagtilbud.

Kontakt PPR

Distriktsskoler

Sophienborgskolen, telefon: 2146 4271

Hillerød Vest Skolen, telefon: 7232 7400

Hillerødsholmskolen, telefon: 7232 7700

Grønnevang Skole, telefon: 7232 7300

Frederiksborg Byskole, telefon: 7232 7800

Hanebjerg Skole, telefon 7232 7500

Kornmarkskolen

 • Afdeling Skævinge, telefon 7232 7010
 • Afdeling LI. Lyngby, telefon 7232 7090

Privatskoler

Johannesskolen, telefon: 4826 7475

Hillerød Lilleskole, telefon: 4826 6586

Marie Mørcks skole, telefon: 4826 1005

Hillerød Privatskole, telefon: 4499 9002

Nordsjællands Friskole, telefon: 4826 8697

Sigerslevøster Privatskole, telefon: 4828 8887

KonTiki, telefon: 4824 0344

Specialskoler og skole-dagbehandling

Skolen ved Skoven, telefon: 7232 7200

Kompetencecenter Grønnevang, telefon: 7232 7300

Kompetencecenter Vest, telefon: 7232 7010

10. Klasseskolen Hillerød, telefon: 7232 5750

Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS), telefon: 7232 4620

Område Ullerød

Børnehuset Elva, telefon: 7232 4200

Eventyrhuset, telefon: 7232 4400

Børnehuset Labyrinten, telefon: 7232 4160

Æblehaven, telefon: 7232 4860

Spiralen, telefon: 7232 4535

Dagplejen, telefon: 7232 0699

Område Trollesminde

Børnehuset Kildedalen, telefon: 7232 4410

Børnehuset Gartneriet, telefon: 7232 4500

Chili, telefon: 7232 4250

Spiren/Lindevej, telefon: 7232 4190

Børnehjørnet ved Hillerød Hospital, telefon: 4829 4795

Margueritten, telefon: 7232 4700

Herluf Trolle Børnehus, telefon: 7232 4340

Specialgruppen i Herluf Trolles Børnehus, telefon: 7232 4340

Område St. Dyrehave

Børnehuset Troldehøjen, telefon: 7232 4610

Børnestien Clausensvej, telefon: 7232 4320

Fredskovhellet, telefon: 7232 4894

Højager Vuggestue, telefon: 7232 4881

Grønnevang Børnehus, telefon: 7232 4750

Firkløverens Børnehuse, telefon: 7232 4141

Uvelse Børnehuse, telefon: 7232 4303

Ny Hammersholt Børnehus, telefon: 7232 4270

Område Æbelholt

Sommerengen, telefon: 7232 4060

Arresø Børnehus, telefon: 7232 4100

Myretuen, telefon: 7232 4020

Selskov Børnehus, telefon: 7232 4430

Klostervangen, telefon: 7232 4240

Lønhuset, telefon: 7232 4390

Børnebyens Integrerede Daginstitutioner, telefon: 7232 4440

Munkeengen, telefon: 7232 4590

Selvejende daginstitutioner

Børnehaven Kornvænget, telefon: 7232 4600

Gadevang Asyl, telefon: 7232 4634

Georgs Vugge, telefon: 7232 4680

Georgs Æske, telefon: 7232 4670

Nødebo Børnehus, telefon: 7232 4150

Specialgruppen i Georgs æske, telefon: 7232 4670

Vuggestuen Margrethevej, telefon: 7232 4350

Private daginstitutioner

Brumbassen, telefon: 2320 0904

Vandpytten, telefon: 2149 2096

Nørre Herlev, telefon: 6151 6532

Sahra Mengal

Leder af logopædteamet

Telefon: 7232 5631

Klara Scheuer

Psykologfaglig leder

Telefon: 7232 5648

Hvad kan PPR hjælpe med?

Eksempler på udfordringer, vi kan hjælpe med i PPR:

 • Bekymring om barnets/den unges personlige, faglige og sociale udvikling i skole eller dagtilbud
 • Begyndende bekymring om mistrivsel hjemme, i dagtilbud eller i skolen
 • Spørgsmål i forbindelse med opdragelse
 • Udfordringer i familien, eksempelvis skilsmisse
 • Tvivl om barnets tale-, sprog-, og høremæssige udvikling
 • Tvivl om barnets motoriske eller sansemæssige udvikling
 • Understøttelse af barnets/den unges personlige, faglige og sociale behov i hverdagen
 • Fysiske eller udviklingsmæssige handicap
 • Udfordringer i og med børnefællesskaber
 • Rådgivning og tilsyn på interne skoler i dag- og døgnbehandlingssteder

PPR-psykologernes arbejde

Samarbejdet om dit barns trivsel starter med et indledende møde, gerne hvor skolen eller dagtilbuddet deltager, hvor I, som er tæt på barnets hverdag, fortæller om bekymringen og ønskerne for barnet. På baggrund af dette finder vi sammen frem til, hvordan det videre forløb omkring dit barn skal være.

PPR-psykologerne tilbyder rådgivning og vejledning omkring mange forskellige typer udfordringer og tegn på bekymrende udvikling. Det kan være, dit barn giver udtryk for at være ængstelig eller har svært ved at komme i skole. Det kan også være, at du har en bekymring for dit barns faglige eller sociale udvikling – eller for trivslen generelt.

Det er aldrig for tidligt i dit barns liv at kontakte PPR, og vi har indsatser for alle børn og unge i alderen 0-18 år.  Vi samarbejder også med dagplejen og vuggestuer samt omkring børn, der endnu ikke er kommet i dagtilbud.

Når det er relevant samarbejder vi også med kommunens øvrige fagpersoner på børne- og ungeområdet.

Logopædernes arbejde

Vi kalder os både for talepædagoger, tale-hørelærere, logopæder eller audiologopæder. 

Når der opstår en bekymring for et barns sprog, kommunikation eller hørelse kan daginstitutionen eller skolen indkalde til et indledende møde med logopæden, hvor I forældre, pædagoger og/eller lærere deltager. Til samtalen kan vi sammen drøfte jeres barns udfordringer og behov, og tage stilling til det videre forløb.

I er som forældre også velkomne til at kontakte os direkte. Vi arbejder med tidlig indsats, så ingen bekymring er for lille til at tage kontakt til logopædteamet.

Vi arbejder tæt sammen med jer forældre og daginstitution eller skole. Hvis det er relevant, samarbejder vi også med kommunens øvrige fagpersoner på børneområdet.

Familier og Sundhed

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Hillerød Kommune - logo