Spring menu over

Familiehuset er et tilbud til kommende forældre og familier med børn fra 0-18 år. Personalet består af et tværfagligt team, som er specialiseret i at arbejde med børn og deres familier.

Hvis du føler dig usikker eller særligt udfordret i forældrerollen, for eksempel på grund af egne belastninger eller som følge af dit barns særlige behov/udfordringer, kan du i Familiehuset få rådgivning og støtte til at udvikle en tryg relation og et godt samspil med dit barn.

 

Hvordan bliver du henvist til Familiehuset?

Du kan blive henvist til Familiehuset gennem familieafdelingens modtagelse på rådhuset. Du kan eventuelt få hjælp til at kontakte Modtagelsen fra børn- og unge rådgiver, sundhedsplejerske, PPR-psykolog eller egen læge.

Hospital og egen læge kan henvise ved at lave en underretning til Modtagelsen, som vil behandle henvisningen. Find underretningsskemaet på hjemmesiden.

Hvordan hjælper vi?

Vi arbejder med hele familien og den sammenhæng, barnet befinder sig i. Det betyder, at vi ofte samarbejder med institution/skole, PPR, sundhedsplejerske og børne- og ungerådgiver. Som udgangspunkt inddrages begge forældre i behandlingen, også hvis de er skilt.

Samtaleforløbene er forskellige alt efter problemstillingen.

Samtalerne finder sted i Familiehuset med forældre og ofte også med børn/unge (sammen og hvert for sig, afhængig af problematikken og barnets/den unges alder). Hvis barnet er helt lille, foregår samtalerne hyppigt i hjemmet, så der er mest mulig tryghed og ro.

Formålet er at hjælpe børn og unge til bedre trivsel. Tilgangen er typisk – afhængig af barnets alder – at støtte forældrene til en forandring i forståelsen af vanskelighederne og til et andet reaktions- og samspilsmønster. Ofte arbejdes med udgangspunkt i samspilsobservationer.

Når vi har modtaget henvisningen, bliver forældrene/den unge kontaktet inden for cirka to uger med en tid til den første samtale, som typisk finder sted ca. fire uger efter henvisningen.

Hvis du er i tvivl om, hvor vidt dine eller din families vanskeligheder hører til i Familiehuset, er du velkommen til at kontakte Familiehusets leder, så du kan rådgives om, hvordan du i givet fald kan blive henvist.

Du kan også kontakte Modtagelsen via dagvagtstelefonen: 7232 5586.

Kontakt Familiehuset

Leder, Dennis Lind 7232 6800

Har du/I fået tildelt en familiebehandler, kan du/I finde deres telefonnummer her:

Navn

Telefonnummer

Ditte Øbro 7232 6802
Dorianne Barslev 7232 6803
Frances Buchschacher 7232 6804
Ghita Hecht 7232 6809
Hilde Nørve 7232 6806
Kira Andersen 7232 6801
Louise Hansen 7232 6808
Rikke Seest 7232 6810

Familiehuset

Leder, Dennis Lind
Kirsebærallé 5, 3400 Hillerød

Telefontider:

Mandag-fredag i dagtimerne.

Hillerød Kommune - logo