Spring menu over

Børnehuset Buen er et familiebehandlingstilbud til børn fra 4 år og deres familier, som i kortere eller længere tid har været i en svær situation, som påvirker hverdagen væsentligt. Det kan for eksempel være problemer med tristhed, træthed, manglende overskud, bekymringer for hinanden, konflikter i skolen, i børnehaven eller på arbejdet, kompliceret samarbejde, følger efter skilsmisse mv. Der kan være tale om både komplekse og komplicerede problemer der griber ind i hinanden.

Vi arbejder helhedsorienteret, hvilket betyder at vi interesserer os for - og forholder os til - alt det som har en betydning for jer og jeres barns trivsel. Det kan eksempelvis være i forhold til sundhed, arbejde, økonomi, jeres barns skole og fritid.

Visitation til Børnehuset Buen sker igennem en rådgiver i Familier og Sundhed og besluttes af et Visitationsudvalg.

Læs mere om Børnehuset Buen på deres egen hjemmeside

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål! Se kontaktoplysninger nedenfor.

Børnehuset Buen

Leder, Gitte Jørgensen
Buevej 1, 3400 Hillerød

Hillerød Kommune - logo