Spring menu over

I Børne-, Unge- og Familiehuset arbejder vi med børn og unge, udsatte familier og med unge i efterværn op til det 23. år.

Indsatsen er afhængig af jeres families problemer. Den kan både være rettet udelukkende mod barnet/den unge, eller mod jeres familie som en helhed.

Indsatsen kan eksempelvis være en kortvarig intensiv indsats i cirka 6-9 måneder med det formål at sikre, at I som forældre bliver i stand til at understøtte jeres barns udvikling.

Henvisning til Børne- Unge- og Familiehuset sker gennem Familiesektionen i Familier og Sundhed. Rådgiveren udarbejder i samarbejde med jer som familie en afdækning eller børnefaglig undersøgelse, som bruges til at finde ud af hvilken indsats I som familie har brug for.

Hvis I har lyst til at høre mere om vores arbejde, er I velkomne til at kontakte os! Se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Børne- Unge- og Familiehuset, Trollesminde

Leder, Hanne Holm Jensen
Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød

Hillerød Kommune - logo