Spring menu over

Alle former for angst er egnede til vores angstbehandling

Det kan eksempelvis være:

  • Separationsangst
  • Socialfobi
  • Generaliseret angst
  • Enkelfobi
  • Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
  • Panikangst

Det er ikke et krav, at barnet eller den unge er diagnosticeret med angst for at kunne deltage. Dog er det en forudsætning, at jeres barn socialt, koncentrations- og adfærdsmæssigt kan indgå i en gruppe. Derudover er det et kriterie, at barnet har angst som den primære problematik.

Cool Kids og Chilled er to programmer til to forskellige aldersgrupper. Cool Kids-programmet er målrettet børn i alderen 7-12 år, mens Chilled retter sig mod 13-17-årige unge. Det er et gruppeforløb, som afvikles sammen med 5-6 jævnaldrende børn eller unge, og deres forældre. I møder således andre i lignende situationer som I kan udveksle erfaringer med.

Det er et kognitivt, adfærdsterapeutisk program, hvor vi sigter mod at lære børn, unge og jer forældre fælles strategier og metoder til at håndtere og overvinde angst og bekymringer. Angsten og bekymringerne kan for eksempel komme til udtryk ved, at jeres barn gør sig mange tanker om, hvad der kan gå galt, ofte spørger efter beroligelse, udfordres af nye situationer, ikke kan sove alene, er bange for specifikke situationer eller objekter som eksempelvis dyr, højder og vand.

I forløbet veksler vi mellem undervisning, opgaver og samtale i henholdsvis børne- og forældregruppen samt den samlede gruppe.

Praktiske oplysninger

Når I er indskrevet i et Cool Kids/Chilled program, får både jeres barn og jer som forældre udleveret et arbejdshæfte som I skal bruge i og mellem sessionerne. For at programmet kan gøre en forskel for jeres barn og familie er det vigtigt, at I som forældre, spiller en aktiv rolle i såvel gruppesessionerne som i hjemmet.

I vil gennem gruppeforløbet tilegne jer samme strategier og metoder som jeres barn som led i at kunne støtte og guide barnet bedst muligt hjemme. På den baggrund er det afgørende, at I kan afsætte tid til hjemmearbejde, herunder læsning og afprøvning af Cool Kids/Chilled-teknikkerne.

Gruppeforløb varetages af psykologer der er certificerede i programmet.

Tid og sted

Gruppeforløbet strækker sig over 10 mødegange af 2 timers varighed spredt over 10-12 uger. Mødegangene er onsdage fra kl. 15-17.

Der udbydes hold to gange i 2024 med ansøgningsperioder henholdsvis fra 20/11/23 til 16/01/24 og 03/06/24 til 16/08/24.
Selve forløbene afvikles fra marts til juni 2024 og oktober til december 2024.

Forløbene finder sted på Grønnevang Skole afd. Østervang 124, 3400 Hillerød, bygning E. Kompetencecenteret i stueetagen med indgang i gavlen under trappen modsatte ende af biblioteket.

Ansøgning

For at komme i betragtning til et forløb skal I som familie tage kontakt til den PPR psykolog, som er tilknyttet jeres barns skole. I får kontaktoplysningerne fra jeres barns skole.

Hvorvidt der tilbydes plads på et forløb, afhænger til dels af hvorvidt I som familie vurderes i målgruppen for tilbuddet, samt af muligheden for at danne en passende alders- og børnegruppe ud fra den samlede ansøgerpulje.

Vi har på nuværende tidspunkt desværre ikke mulighed for at udbyde Cool Kids gruppeforløb til børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF). Lider dit barn af behandlingskrævende angst og har det samtidig en ASF-diagnose, anbefales du at tage kontakt til PPR psykologen på din skole for at høre nærmere om individuelle behandlingsmuligheder.

Yderligere information om Cool Kids/Chilled og effekter

Angst er den hyppigste lidelse i barne- og ungealderen. Nogle børn og unge med angst kan vokse fra angsten i takt med, at de bliver ældre eller i kraft af positive oplevelser, som hjælper dem med at komme ud over angsten. Forskning peger imidlertid på, at mellem 5 og 10 % børn og unge har angst i en grad, som kalder på en behandlingsindsats.

Forskningsresultater viser, at op imod 80 % af de børn og unge, som gennemfører Cool Kids/Chilled-programmet, har gavn af behandlingen. Blandt andet oplever skolerne reduceret fravær, øget deltagelse i fritidsaktiviteter og faglig samt social trivsel og udvikling. Derudover ser vi et fald i barnets egen oplevelse af angst og bekymringer samt familiens samlede stressniveau.

Hillerød Kommune - logo