Spring menu over

Alle former for angst er egnede til Cool Kids/chilled-behandling

Det kan eksempelvis være:

  • Separationsangst
  • Socialfobi
  • Generaliseret angst
  • Enkelfobi
  • Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
  • Panikangst

Det er ikke et krav, at barnet eller den unge er diagnosticeret med angst for at kunne tage del i programmet. Dog er det en forudsætning, at jeres barn socialt, koncentrations- og adfærdsmæssigt kan indgå i en gruppe.

Cool Kids og Chilled er to programmer til to forskellige aldersgrupper. Cool Kids-programmet er målrettet børn i alderen 7-12 år, mens Chilled retter sig mod 13-17-årige unge. Det er et gruppeforløb, som afvikles sammen med 5-6 jævnaldrende børn eller unge, og deres forældre. I møder således andre i lignende situationer som I kan udveksle erfaringer med.

Cool Kids er et kognitivt, adfærdsterapeutisk program, hvor vi sigter mod at lære børn, unge og jer forældre fælles strategier og metoder til at håndtere og overvinde angst og bekymringer. Angsten og bekymringerne kan for eksempel komme til udtryk ved, at jeres barn gør sig mange tanker om, hvad der kan gå galt, ofte spørger efter beroligelse, udfordres af nye situationer, ikke kan sove alene, er bange for specifikke situationer eller objekter som eksempelvis dyr, højder og vand.

I forløbet veksler vi mellem undervisning, opgaver og samtale i henholdsvis børne- og forældregruppen samt den samlede gruppe.

Praktiske oplysninger

Når I er indskrevet i et Cool Kids/Chilled program, får både jeres barn og jer som forældre udleveret et arbejdshæfte som I skal bruge i og mellem sessionerne. For at programmet kan gøre en forskel for jeres barn og familie er det vigtigt, at I som forældre, spiller en aktiv rolle i såvel gruppesessionerne som i hjemmet.

I vil gennem gruppeforløbet tilegne jer samme strategier og metoder som jeres barn som led i at kunne støtte og guide barnet bedst muligt hjemme. På den baggrund er det afgørende, at I kan afsætte tid til hjemmearbejde, herunder læsning og afprøvning af Cool Kids/Chilled-teknikkerne.

Gruppeforløb varetages af psykologer der er certificerede i programmet.

Tid og sted

Gruppeforløbet strækker sig over 10 mødegange á 2 timers varighed spredt over cirka 12 uger. De første 8 gange mødes gruppen en gang ugentligt, mens de sidste 2 mødegange foregår med et 2 ugers interval for at give jeres familie mere tid til at indøve de nye færdigheder.

Cool Kids/Chilled-gruppeforløb afholdes på Store Dyrehave Skole, Kulsviervej 20, 3400 Hillerød.

Mødegangene vil som udgangspunkt finde sted på mandage og tirsdage klokken 14.30-16.30.

Herunder finder du ansøgningsskema til et Cool Kids/Chilled gruppeforløb når der er åbent for ansøgninger.

Det er muligt at tilmelde sig til og med d. 5/1 2022.

Yderligere information om Cool Kids/Chilled og effekter

Angst er den hyppigste lidelse i barne- og ungealderen. Nogle børn og unge med angst kan vokse fra angsten i takt med, at de bliver ældre eller i kraft af positive oplevelser, som hjælper dem med at komme ud over angsten. Forskning peger imidlertid på, at mellem 5 og 10 % børn og unge har angst i en grad, som kalder på en behandlingsindsats.

Forskningsresultater viser, at op imod 80 % af de børn og unge, som gennemfører Cool Kids/Chilled-programmet, har gavn af behandlingen. Blandt andet oplever skolerne reduceret fravær, øget deltagelse i fritidsaktiviteter og faglig samt social trivsel og udvikling. Derudover ser vi et fald i barnets egen oplevelse af angst og bekymringer samt familiens samlede stressniveau.

Her kan du læse om Cool Kids behandling til børn med ASF

Hillerød Kommune - logo