Spring menu over

Hvem kan få hjælpemidler?

Du kan få bevilget hjælpemidler, som kan kompensere for dit handicap, hvis du har en funktionsnedsættelse, som gør, at du møder barrierer i dit job eller ved deltagelse i tilbud fra jobcentret.

Du kan få hjælpemidler, hvis du er:

  • ansat på almindelige arbejds- og lønvilkår
  • ansat i fleksjob eller i løntilskud
  • selvstændig
  • ledig, der deltager i forløb gennem jobcentret, fx virksomhedspraktik.

Det er en betingelse, at hjælpemidlet er afgørende for, at du kan varetage dit job.

Hvad kan jeg få? 

De kompenserende hjælpemidler kan være arbejdsredskaber og mindre tilpasninger af arbejdspladsen, fx:

  • specielt pc-udstyr til blinde og svagtseende
  • audioudstyr til hørehæmmede
  • ordblinderedskaber.

Hvordan får jeg et hjælpemiddel? 

Du skal kontakte jobcentret, hvis du skal bruge hjælpemidler på din arbejdsplads. Jobcentret tager stilling til, om du er berettiget til et hjælpemiddel.

Jobcenter Hillerød

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Hillerød Kommune - logo