Spring menu over

Er du udsat for fysisk eller psykisk vold og trusler i din familie eller dit parforhold, kan du kontakte et hvilket som helst kvindekrisecenter i Danmark. Ring eller opsøg krisecentret direkte, eller få hjælp af venner, familie eller læge til at tage kontakt. Hvis du har brug for hjælp fra kommunen, kan du ringe eller skrive til Socialfaglig Enhed. Du har mulighed for at være anonym, og dine børn kan bo sammen med dig på krisecentret.

Det er lederen af kvindekrisecenter, der beslutter, om du kan indskrives på centret. Hvis der ikke er plads, vil lederen hjælpe med at finde et andet sted. 

Under opholdet får du støtte, omsorg og rådgivning og i samarbejde med dig, laver I en samlet plan for dit ophold. Du betaler et mindre beløb for opholdet, der i 2022 udgør 91 kr. i døgnet. 

Er du mand og udsat for fysisk eller psykisk vold?

Så kan du finde mandekrisecentre og rådgivningstilbud på siden www.levudenvold.dk

Er du udsat for psykisk eller fysisk vold - eller kender du én, der er - så ring døgnet rundt til den nationale anonyme hotline på telefon 1888. Her får du hjælp og rådgivning, også juridisk.

I kvalitetsstandarden kan du læse om den hjælp, som kommunen kan tilbyde under § 109 "Kvindekrisecenter".

Du kan finde en oversigt her over kvindekrisecentre i hele landet.

Socialfaglig Enhed

Borger- og Socialservice
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo