Spring menu over

Hillerød Kommune uddeler hvert år priser inden for kultur- og fritidsområdet. Her på siden kan du læse om de forskellige priser, og hvordan du indstiller en forening eller personer til en pris. 

Uddeling af priser

FrivilligSocialprisen (tidligere Frivilligprisen) er stiftet af Kultur- og Fritidsudvalget og blev uddelt første gang i 2012, hvor prisen gik til Kirsten Dalgaard fra Hillerød Motionsvenner og Styrk din krop. Siden har Bent Kaufmann fra Røde Kors, Ejner Nielsen fra Grønnegadecenteret, de frivillige i Klub Vest, Ole Hagman fra Sind, Søren Lerche, som blandt andet har lavet fællesspisninger for byens borgere, Eva Christensen, for sit arbejde med trivselsgrupper for børn og unge, Ditte Aagaard og Louise Rønne Green fra Salto, Ibrahim Uthman for sin boligsociale indsats og senest Hillerød Fodbold været de velfortjente vindere af prisen.

”Noget af det, der har den allerstørste betydning for at gøre Hillerød Kommune er et godt sted at leve, er de mange fællesskaber, organisationer, foreninger og mennesker, som gør en frivillig indsats til glæde for andre. Det er med til at skabe sammenhængskraft i vores lokalsamfund. Den udveksling mellem mennesker, som den frivillige indsats er, kan bidrage til trivsel og fællesskab og modvirke mistrivsel og ensomhed. FrivilligSocialprisen er symbolsk – men et symbol som er med til at synliggøre den vigtige indsats og vise at vi påskønner den” siger formanden for Kultur og Fritidsudvalget Søren Lerche.

FrivilligSocialprisen uddeles på Frivillig Fredag den 30. september.

Fristen for indstilling til FrivilligSocialprisen er fredag den 28. juli 2022.

Her kan du udfylde indstillingsskema for FrivilligSocialprisen

Her kan du hente retningslinjer for FrivilligSocialprisen

Yderligere oplysninger
Søren Lerche
Formand for Kultur og Fritidsudvalget
E-mail solmo@hillerod.dk
Tlf. 72 32 00 55

Hillerød Kommune uddeler hvert år tre idrætspriser; Idrætsprisen, Idrætslederprisen og Trænerprisen ved arrangementet 'Idrættens dag'

Uddeling af priser sker på tre områder:

Idrætsprisen - Idrætsprisen uddeles én gang årligt til den idrætsmand, idrætskvinde eller det hold, der har ydet kalenderårets bedste præstation. Præstationsåret er året før uddelingen af prisen. Modtageren skal ved nomineringen være medlem af en forening i Hillerød Kommune.

Idrætslederprisen - Idrætslederprisen tildeles én gang årligt til en idrætsleder, der gennem en årrække har ydet en særlig, frivillig og ulønnet indsats som leder i en idrætsforening i Hillerød Kommune.

Trænerprisen - Trænerprisen tildeles én gang årligt en person, der gennem en årrække har ydet en særlig, frivillig og ulønnet indsats som træner i en idrætsforening i Hillerød Kommune.

Idrættens Mestre er udøvere, der hædres hvis de har opnået en af følgende placeringer:

• Kredsvindere under 18 år
• Sjællands-, Danmarks-, Landsmestre placering nr. 1 til 3
• Danske seniormesterskaber placering nr. 1 til 3
• Nordisk Mester – kun individuel placering nr. 1 til 3
• Nordisk Mester for hold kun placering nr. 1
• EM, VM og OL placering nr. 1 til 5

Hillerød Kulturpris uddeles årligt og du kan være med til at bestemme, hvem der skal have den.

Kender du en person, forening eller organisation der enten:

  • har gjort en særlig indsats til gavn for kulturlivet i Hillerød Kommune
  • har afholdt et særligt arrangement eller skabt en stor kulturoplevelse det seneste år
  • er et spirende talent eller har en projektidé på vej

…så fortæl os om det!

Prisen uddeles 17. november 2022 ved årets Kulturtræf. Frist for indstilling til Kulturprisen er mandag den 19.  september 2022 kl. 12.

Her kan du udfylde indstillingsskema til Kulturprisen

Her kan du læse retningslinjer for Kulturprisen

Her kan du se en oversigt over tidligere Kulturprismodtagere

Hillerød Kulturpris er stiftet af Kultur- og Fritidsudvalget og er igennem 20 år blevet uddelt til personer, organisation eller foreninger, for deres store indsats og engagement i Hillerøds kulturliv.

Yderligere oplysninger
Søren Lerche
Formand for Kultur og Fritidsudvalget
E-mail solmo@hillerod.dk
Tlf. 72 32 00 55

Hillerød Kommunes Musikpris er stiftet af Fritids- og Kulturudvalget i 2003, og bliver årligt givet til en eller flere musikudøver(e) under 30 år, der gennem en længere periode har gjort sig særligt bemærket til gavn for Musiklivet i Hillerød Kommune. 

Et udvalg, der består af kulturskribenten på Frederiksborg Amts Avis, formanden for Hillerød Musikskoles bestyrelse, Hillerød Kommunes kulturkonsulent og formanden for musikskolens elevråd indstiller en prismodtager til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Indstillingen skal være Kultur- og Fritidsudvalget i hænde senest den 1. marts. Kultur- og Fritidsudvalget har mulighed for selv at komme med indstilling til årets Musikpris.

Musikprisen annonceres via de relevante (lokale/sociale) medier, så information kommer ud til så bred en kreds som muligt.

Musikprisen består af en erindringsgave og et kontantbeløb, hvis størrelse hvert år fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Musikprisen uddeles ved Hillerød Musikskoles årlige forårskoncert af borgmesteren eller formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

Musikprisen kan ikke uddeles til personer, der direkte eller indirekte varetager administration af prisen i Hillerød Kommune.

Fortolkningen af nærværende retningslinjer tilkommer alene Kultur- og Fritidsudvalget.

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2016

Spejderlederprisen uddeles hvert år til en spejderleder, der gennem en længere periode har ydet en særlig aktiv indsats til gavn for spejderarbejdet i en gruppe under de uniformerede korps i Hillerød Kommune

Hillerød Kommunes Spejderlederpris er stiftet af Kultur- og Fritidsudvalget efter ansøgning fra Hillerød Stadsgilde i 1997.

Spejderlederprisen uddeles på Samrådets bålaften på Spejdercentret "Frydenborg" hvert år i maj måned.

Seniorer til foldbold
Hillerød Kommune - logo