Spring menu over

 

Folkeoplysningsudvalget i Hillerød Kommune afsætter årligt midler til en udviklingspulje, du kan søge til at sætte nye folkeoplysende aktiviteter i gang.

Folkeoplysningsudvalget kan reservere Udviklingspuljen eller en del af puljen til initiativer inden for et bestemt indsatsområde. Udvalget kan selv være initiativtager.

Foreninger, aftenskoler, klubber, selvorganiserede grupper og enkelt personer

 • nye initiativer og projekter med folkeoplysende formål
 • udviklingsarbejde, der tiltrækker og involverer nye målgrupper
 • tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud
 • etablering af samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål
 • virksomhed af tværgående karakter
 • samarbejde mellem foreninger, aftenskoler, selvorganiserede og institutioner.

Projekterne skal være åbne for alle og henvende sig til borgere i Hillerød Kommune.

 • tilbud, der har et kommercielt sigte
 • tilbud, der allerede får direkte tilskud efter folkeoplysningsloven
 • tilbud, der hører under anden lovgivning
 • drift af projekter

Der kan som hovedregel ikke ydes tilskud til:

 • personligt udstyr (fx fodboldstøvler, spilletrøjer, ketsjere osv.)
 • mesterskaber
 • præmier ved mesterskaber/turneringer/stævner.

Ansøgninger modtages løbende gennem året. Ansøgningsfrister kan findes under Folkeoplysningsudvalgets mødeplan.

Hent budgetskabelon til Udviklingspuljen

I forbindelse med din ansøgning behandler vi dine personoplysninger. Din ansøgning vil blive fremlagt på et åbent dagsordenspunkt i Folkeoplysningsudvalget.

Hillerød Kommune - logo