Spring menu over

 

Folkeoplysningsudvalget i Hillerød Kommune afsætter årligt midler til at støtte børn og unge i foreningslivet.

Foreninger, der har et barn eller ung i deres forening, hvor familien er økonomisk udfordret, har mulighed for at søge om økonomisk støtte til medlemmet fra puljen.

Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Hillerød Kommune.

Foreninger kan i særlige tilfælde søge om støtte til kontingent, lejrture eller andre udgifter for børn og unge, hvor foreningen vurderer, at familien ikke har mulighed for selv at afholde udgifterne.

Foreningen kan søge om tilskud til særlige initiativer for børn og unge, der fx ikke tiltrækkes af andre aktiviteter eller har behov for ekstra støtte.

Ansøgninger modtages løbende gennem året. Ansøgningsfrister kan findes under Folkeoplysningsudvalgets mødeplan.

I forbindelse med din ansøgning behandler vi dine personoplysninger. Din ansøgning vil blive fremlagt på et åbent dagsordenspunkt i Folkeoplysningsudvalget.

Hillerød Kommune - logo