Spring menu over

Målet med kulturstrategipuljen er at støtte, iværksætte og afprøve initiativer i forlængelse af Hillerød Kommunes kulturstrategi ”Sammen om Kulturen”.

Initiativer der understøtter de 5 sigtepunkter for kulturlivet i Hillerød Kommune, hvor der sigtes mod at:

  • have en stærk og tydelig kulturprofil
  • udvikle samarbejder, dialog og netværk
  • understøtte mulighed for kultur for alle aldre – med et særligt fokus på børn og unge
  • arbejde på tværs af fagområder - fx kultur/natur, kultur/sundhed og kultur/byudvikling
  • investere i gode rammer for kulturlivet - ikke mindst de udendørs.

  • Initiativer der fremmer nye netværk.
  • Samskabte, tværgående initiativer.
  • Initiativerne der har karakter af at være forprojekter eller pilotprojekter, hvor initiativer testes forud for eventuelle større indsatser.
  • Initiativer hvor erhvervslivet er medtænkt eller involveret.
  • Initiativer der er fondsegnede eller har opnået fondsstøtte.

Alle ovenstående punkter skal ikke nødvendigvis være opfyldt.

Puljen kan søges af frivillige grupper, foreninger, organisationer, virksomheder og kommunale institutioner.

Der er 4 frister for at søge puljen over året. Ubrugte midler i puljen overføres til næstkommende år.

Fristen i 2022 er:

4. april
2. maj
13. juni
5. september

Benyt ansøgningslinket og budgetskabelonen til opstilling af udgifter og indtægter.

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af initiativer, samt en redegørelse for hvorledes puljemidlerne skal anvendes.

Ansøgningen behandles af Kultur og Fritidsudvalget og ansøger kan forvente svar i løbet af 1 måned.

Senest 2 måneder efter at det støttede arrangement/projekt er afviklet sendes evaluering og regnskab til Kultur – og Udvikling på kulturogudvikling@hillerod.dk

Hent budgetskabelon til Kulturstrategipuljen

Hillerød Kommunes kulturstrategi og inspirationskatalog

Læs om tilskud til kulturarrangementer fra Kulturpuljen

I forbindelse med din ansøgning behandler vi dine personoplysninger. Ansøgningen vil blive fremlagt på et åbent dagsordenspunkt i Kultur og Fritidsudvalget.

Kultur, Idræt og Fritid

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Hillerød Kommune - logo