Spring menu over

Idrætspuljen har til formål at understøtte og tiltrække sports- og oplevelsesbegivenheder i Hillerød Kommune.

Der er afsat 160.000 kr. til Idrætspuljen, hvor du kan søge tilskud til større idrætsaktiviteter og til arrangementer, der smitter positivt af på det lokale idrætsliv.

 

  • Nye eller større idrætsaktiviteter, der skaber unikke oplevelser.
  • Idrætsarrangementer, der vil kunne smitte positivt af på Hillerøds lokale idrætsliv og som styrker og understøtter lokale samarbejdsmuligheder.

Følgende vægtes:

Økonomisk bæredygtighed
o Er der medfinansiering og er der en plan for økonomisne fremadrettet såfremt arrangementet tænkes gentaget?
• Miljømæssig bæredygtighed
o Er det miljømæssige aspekt tænkt ind i afviklingen af arrangementet, så der skabes de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø?
Helhedsblik på begivenhederne i Hillerød
o Konflikter afholdelsestidspunkt for det planlagte arrangement med øvrige større kultur- og idrætsbegivenheder i Hillerød? Eller spiller arrangementerne godt sammen?
Relation til de idrætspolitiske visioner
o Understøtter arrangementet en eller flere at de politiske visioner om at skabe inkluderende fællesskaber og tværgående samarbejde, herunder involvering af kommunens foreninger, kommunale institutioner samt engagement af og gode rammer for frivillige?
• Branding, PR og målgruppe
o Formidler arrangementet Hillerøds kvaliteter? Opnår arrangementet lokal eller national mediedækning? Kommer arrangementet mere end én målgruppe til gode? Forventes deltagerantallet at være over 200?

Det er ikke nødvendigt at opfylde alle kriterierne ovenfor.

Som udgangspunkt kan der ikke søges til arrangementer, der har tidligere været afholdt. Det vil sige, der som udgangspunkt ikke kan søges støtte til drift af arrangementer der gentages.

Puljen kan søges af både lokale og udefrakommende foreninger, institutioner, organisationer, virksomheder, grupper, og enkeltpersoner.

Puljen kan søges løbende.

Vær dog opmærksom på at puljen også uddeles løbende. Dermed kan puljen være tom sidst på året.

Senest 2 måneder efter det støttede projekt/arrangement er afsluttet, skal der udarbejdes et regnskab og kort evaluering af projektet.

Regnskabet skal underskrives af den økonomisk ansvarlige. I sender regnskabet til Kultur og Udvikling på kulturogudvikling@hillerod.dk

Hent budgetskabelon til Idrætspuljen

I forbindelse med din ansøgning behandler vi dine personoplysninger. Ansøgningen vil blive fremlagt på et åbent dagsordenspunkt i Idræt og Sundhedsudvalget.

Kultur, Idræt og Fritid

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo